На головну

В якій валюті можна оформити документ "Авансовий звіт"?

  1. ERP і управління можливостями бізнесу
  2. Ex.5 Знайдіть якомога більше слів
  3. HTML - мова для створення Web-документів
  4. HTML - мова опису електронних документів
  5. I. До чого прагне педагогіка, якою вона має бути і в чому її завдання?
  6. I. Який, який мову?
  7. I. Процесуальний документ як акт застосування норм права.

1. У будь-якій валюті, представленої в довіднику валют.

2. Тільки в валюті взаєморозрахунків з підзвітною особою.

62 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1 (^ Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для 1С Підприємства 8.0 ____________________________________________

3. Тільки у валюті управлінського обліку.

4. Тільки у валюті регламентованого обліку.

11.10 Чи можна для однієї підзвітної особи встановити кілька різних валют взаєморозрахунку з ним?

1. Не можна, валюта взаєморозрахунків з підзвітною особою визначається в його картці.
 Може бути призначена тільки одна валюта.

2. Можна, валюта взаєморозрахунків з підзвітною особою визначається в документі
 "РКО" при видачі грошових коштів підзвітній особі.

3. Можна, валюта взаєморозрахунків з підзвітною особою визначається в документі
 "Авансовий звіт".

4. Не можна, як валюти взаєморозрахунків з підзвітною особою використовується ва
 люта управлінського обліку.

5. Не можна, як валюти взаєморозрахунків з підзвітною особою використовується ва
 люта бухгалтерського обліку.

11.11 У якій валюті фіксується сума в графах "Сума" і "Сума (вал)" при введенні в документ "Авансовий звіт" інформації про оплату постачальнику?

1.  Сума в графі "Сума" фіксується у валюті взаєморозрахунків з підзвітними особами, а
 сума в графі "Сума (вал)" в валюті взаєморозрахунків за договором з постачальником.

2. Сума в графі "Сума" фіксується у валюті взаєморозрахунків за договором з по
 чальником, а сума в графі "Сума (вал)" в валюті взаєморозрахунків з підзвітними особами.

3. Сума в графі "Сума" фіксується у валюті управлінського обліку, а сума в
 графі "Сума (вал) в валюті взаєморозрахунків з підзвітними особами.

4. Сума в графі "Сума" фіксується у валюті управлінського обліку, а сума в
 графі "Сума (вал)" в валюті регламентованого обліку.

 63 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для 1С. підприємства 8.0 _________________________________________________________

11.12 За допомогою якого документа оформляється операція повернення коштів підзвітній в разі перевитрати їм грошових коштів?

1. За допомогою документа "ПКО" з встановленим видом операції "Повернення грошових
 засобів підзвітній ".

2. За допомогою документа "РКО" з встановленим видом операції "Повернення грошових
 коштів підзвітній ".

3. За допомогою документа "Авансовий звіт". Інформація вводиться на закладці
 "Аванси".

4. За допомогою документа "Авансовий звіт". Інформація вводиться на закладці "Оп
 лата ".

 11.13 Чи можна повернути постачальнику товари закуплені у нього звіт-ником без оформлення документа "Авансовий звіт"?

1. Не можна.

2. Можна, якщо надходження товарів було оформлено за допомогою документа "При
 Ходна ордер на товари "з встановленим видом операції" "Прихід неотфактуро
 ванних товарів від Подотчетник "

3. Можна, якщо надходження товарів було оформлено за допомогою документа "Поступ
 ня товарів "з встановленим видом операції" Надходження невідфактурованих
 товарів від Подотчетник (комісія) ".

4. Можна, якщо під час вступу товару були послідовно оформлені докумен
 ти, зазначені в пунктах 2 і 3.

 11.14 З Подотчетник було оформлено кілька авансових звітів. Перевитрата утворився тільки по одному авансового звіту. Чи можна оформити таку операцію?

1. Не можна, перевитрата враховується за всіма авансовими звітами, оформленим з під
 отчетніком.

2. Можна, для цього в документі "РКО", за допомогою якого оформляється перерас
 хід грошових коштів необхідно вказати той авансовий звіт, за яким виник
 перевитрата.

3. Можна, для цього в документі "ПКО", за допомогою якого оформляється перерас
 хід грошових коштів необхідно вказати той авансовий звіт, за яким виник
 перевитрата.

4. Можна, для цього перевитрата коштів необхідно зафіксувати в од
 ном авансовому звіті на закладці "Аванси".

 11.15 Як зміниться сума заборгованості перед постачальником за прове
 ження документа "Авансовий звіт"? Валюта взаєморозрахунків з постав
 ником - рублі. |

64 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. сертифікаційні іспитин по прікладному рішенням / конфігурації "Управління торговлей "ред. 10.1 дляJ (^ Підприємства 8.0

1.  Збільшиться на 3100 рублів.

2. Збільшиться на 97681 рублів.

3. Зменшиться на 3100 рублів.

4. Чи зменшиться на 97681 рублів.

 11.16 Що станеться з сумою авансів, які не були зазначені подот-четників при складанні авансового звіту?

1. Всі видані аванси обов'язково повинні бути включені до авансового звіту.

2. Залишок авансів буде автоматично врахований при складанні наступного авансу
 вого звіту.

3. Залишок авансів буде врахований, тільки в тому випадку, якщо в РКО, які оформлені
 лась вьщача грошових коштів, вказати знову оформляється авансовий огчеь

 11.17 На який закладці документа "Авансовий звіт" необхідно ввести інформацію про оплату проїзду до місця відрядження?

 65 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1 (^ Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей 'ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0 __________________________________________________________

1. На закладці "Аванси".

2. На закладці "Оплата".

3. На закладці "Інше".

11.18 У якій валюті вводиться інформація про додаткові витрати підзвітної особи в документ "Авансовий звіт"?

1. У валюті взаєморозрахунків з підзвітними особами.

2. У валюті документа.

3. У валюті управлінського обліку,

4. У валюті бухгалтерського обліку.

5. Правильними є відповіді 1 і 2, оскільки документ "Авансовий звіт" все
 гда оформляється у валюті взаєморозрахунків з підзвітними особами.

 12. Проведення документів


12.1 Як зміняться суми в проведених документах в результаті введення в довідник "Валюти" нового курсу однієї з валют за певну дату?

1. Образу автоматично перерахунок за новим курсом всіх рублевих сум доку
 ментів, що використовують дану валюту, датованих даної датою.

2. Образу автоматично перерахунок за новим курсом всіх рублевих сум доку
 ментів, що використовують дану валюту, від початку року до цієї дати включно.

3. Образу автоматично перерахунок за новим курсом всіх рублевих сум доку
 ментів, що використовують дану валюту, від початку введення облікової інформації до дан
 ної дати включно.

4. Автоматичного перерахунку карбованцевих сум раніше введених документів не вироб
 водиться, не дивлячись на зміну курсу в довіднику "Валюти".

 66 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


*


1С Професіонал Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред 10 1 для 1С Підприємство 8 0__________________________________________________________

12.2 Що станеться, якщо в формі документа, наведеного на малюнку, натиснути на кнопку "ОК"?

1.  Документ буде проведено, буде зафіксовано прийом товарів на роздрібний склад
 (Невідфактуровані поставки).

2. Документ не буде проведено, буде видано повідомлення, про те, що в документі не
 заповнена інформація про контрагента

3. Документ не буде проведено, буде видано повідомлення про те, що в документі не за
 дана ціна продажу в роздріб для товарів.

4. Документ не буде проведено, будуть видані повідомлення, зазначені в пунктах 2 і 3

 12.3 Покупець повернув товар. Як в документі "Повернення від покупця" вказати собівартість партії постачальника, в яку повертається товар?


 67 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0 __________________________________________________________

1.  У графі "Документ партії" вказати документ "Реалізація товарів", за яким
 здійснюється повернення товару.

2. У графі "Документ партії" вказати документ "Надходження товарів", яким би
 ло зафіксовано надходження товарів від постачальника.

3. У графу "Собівартість" вручну ввести собівартість товару.

4. Можливе застосування варіантів 1, 2 і 3.

5. Можливе застосування варіантів 2 і 3.


12.4 Регламентний документ "Проведення по партіях" призначений:

1. Для оперативного формування рухів по партійного обліку інших докумен
 тов.

2. Для неоперативного формування рухів по партійного обліку. рухи бу
 дуть додані до самого регламентному документу.

3. Для неоперативного формування рухів за регістром залишків на складі дру
 ших документів.

4. Для неоперативного формування рухів по партійного обліку інших доку
 ментів.


I


Списання партій проводиться відповідно до настройками, зазначеними на малюнку. На склад надійшов комісійний товар в кількості 10 штук і весь проданий покупцеві. У звіті, складеному за регістру "Залишки товарів компанії" нульовий залишок, а по регістру "Партії товарів" - залишок 10. Чому?

 68 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгівлею" ред. 10.1 для 1С: Підприємство 8.(

1.  Чи не оформлений документ "Звіт комітенту про продажі товарів".

2. Не оформлений регламентний документ "Проведення по партіях". Його треба ввести
 раніше документа реалізації.

3. Не оформлений регламентний документ "Проведення по партіях". Його треба ввести
 пізніше документа реалізації.

 12.6 Регламентний документ "Проведення по партіях" може вводитися:

1. Раз на день

2. Раз в тиждень. \

3. Рач в місяць

4. Раз у квартал.

5. У будь-який час.

 12.7 Документ "Проведення по партіях" формує руху по партійного обліку для документів, які оформлені:

1. раніше документа "Проведення по партіях".

2. в тому ж місяці, що і документ "Проведення по партіях".

3. пізніше документа "Проведення по партіях", але не пізніше кінця місяця, в кото
 ром розташований документ "Проведення по партіях".

 12.8 В компанії встановлений режим списання партій товарів "При проведенні регламентного документа". Щоб відзвітувати про продаж, прийнятих на комісію товарів, потрібно вводити документ "Звіт комітенту про продажі товарів":

1. Після всіх документів реалізації даних товарів.

2. Після того, як був проведений документ "Проведення по партіях", введений після
 всіх документів реалізації комісійних товарів.

3. Незалежно від того, коли був проведений документ "Проведення по партіях", по
 кільки облік по партіях комісійних товарів не ведеться.

 69 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1 (^ Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0 __________________________________________________________

12.9 При оформленні документа надходження товарів, партія товарів утворюється:

1. Відразу ж при проведенні документа надходження товарів.

2. При проведенні документа списання даних товарів.

3. Після проведення регламентного документа "Проведення по партіях".

12.10 При оформленні документа передачі товарів на комісію, партія товарів

1. Списується в оперативному режимі при проведенні документа передачі товарів
 на комісію.

2. Списується в неоперативному режимі при проведенні регламентного документа
 "Проведення по партіях".

3. Не списується. Вона буде списана після проведення документа "Звіт комісійного
 нера про продажі товарів ".

4. Можливий варіант списання 1 і 2. Це залежить від встановленого режиму списання
 партій в налаштуваннях параметрів обліку.

12.11 При продажу невідфактурованих товарів інформація про постачальника буде відома тільки після:

1. Проведення регламентного документа "Проведення по партіях".

2. Оформлення документа "Надходження невідфактурованих товарів" за прибутковим
 ордеру.

3. Оформлення документа "Надходження невідфактурованих товарів" по прибутковому) '
 ордеру і проведення регламентного документа "Проведення по партіях".

4. Можливі варіанти 2 і 3. Це залежить від того, який режим списання партій уста
 новлен в налаштуваннях параметрів обліку.

12.12 При проведенні регламентного документа "Проведення по партіях"

1. Спочатку списується куплений товар, а потім комісійний.

2. Спочатку списується комісійний товар, а потім куплений.

3. Списується товар, що надійшов перший, виходячи з часу, зазначеному в доку
 мент.

4. Методика списання налаштовується в налаштуваннях параметрів обліку.

12.13 Партійний облік в компанії можна вести:

1. За компанії в цілому.

2. У розрізі складів компанії.

3. У розрізі відповідальних осіб.

4. Чи справедливі твердження 1 і 3. Метод ведення партійного обліку задається в на
 будівництвах.

5. Чи справедливі твердження 1 і 2. Метод ведення партійного обліку задається в на
 будівництвах.

 70 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10,1 для 1 (^ Підприємства 8.0 ______________________________________________________

12.14 Як змінити "заднім числом" кількість товару в існуючому проведеному документі реалізації товарів, щоб ця зміна коректно відбилося в гуртовому обліку

1. Ввести інший документ реалізації, скопіювавши існуючий і змінивши кількіст
 ство товару.

2. Змінити кількість товару в існуючому документі реалізації.

3. Змінити кількість товару в існуючому документі реалізації і провести
 розташований до нього документ "Проведення по партіях".

4. Змінити кількість товару в існуючому документі реалізації і провести
 розташований після нього документ "Проведення по партіях"

5. Змінити кількість товару в існуючому документі реалізації і провести всі
 розташовані після нього документи "Проведення по партіях"

 12.15 Оперативний режим проведення використовується для документів:

1. Які створюються і проводяться в реальному часі і здійснюється контроль
 (Залишку товарів на складі, взаєморозрахунків і т. Д).

2. Які вводяться для фіксації сталася раніше господарської операції.

3. Які вже існують, належать робочої датою і при перепроведенні долж
 ни переноситися на поточний час.

4. Чи справедливі твердження, зазначені в пунктах 1 і 3.

5. Чи справедливі твердження, зазначені в пунктах 1, 2 і 3 ..

 12.16 Неоперативне режим проведення використовується в разі, якщо:

1. Документ вводиться для фіксації сталася раніше господарської операції.

2. Документи створюються і проводяться в реальному часі, але при проведенні НЕ
 потрібно здійснювати контроль (залишку товарів на складі, взаєморозрахунків і т. д.)

3. Документи створюються і проводяться в реальному часі.

4. Чи справедливі твердження, зазначені в пунктах 1 і 3.

5. Чи справедливі твердження, зазначені в пунктах 1 і 2.

 12.17 Які документи можна задати в якості партіеобразующіх документів в документі "Звіт комісіонера про продані товари"?

1. Реалізація товарів (комісія).

2. Переоцінка товарів, відданих на комісію.

3. Надходження товарів на комісію.

4. Документи, зазначені в пунктах 1 і 2.

5. Документи, зазначені в пунктах 1, 2 і 3.

 12.18 Які документи можна задати в якості партіеобразующіх документів в документі "Звіт комітенту про продажі товарів"?

1. Надходження товарів (комісія).

2. Переоцінка товарів, прийнятих на комісію.

3. Раніше оформлений звіт комітента.

4. Чи справедливі твердження, зазначені в пунктах 1 і 2.

 71 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0
 _______________________________________________________

При надходженні товару не були вказані характеристики товару. При реалізації товар відвантажувався в оперативному режимі з зазначенням характеристик. Що станеться при проведенні регламентного документа "Проведення по партіях" ?.

1. Документ не проведеться.

2. Документ проведеться, але буде видано повідомлення про нерозподілений товару по
 партіям.

3. Документ проведеться. Буде автоматично створено документ "Коригування серій
 і характеристик товарів ".

4. Така ситуація неможлива, так як в момент проведення документа реалізації
 контролюється залишок товарів в розрізі характеристик і документ реалізації не
 проведеться.

12.20 Товар надійшов з зазначенням серії, а відвантаження товару була проведена
 в оперативному режимі без зазначення серії. Що станеться при проведе
 ванні документа "Проведення по партіях"? I

1. Документ проведеться. [

2. Документ проведеться, але буде видано повідомлення про нерозподілений товару по
 партіям.

3. Документ проведеться і буде автоматично виписаний документ "Коригування се
 рий і характеристик ".

4. Така ситуація неможлива, так як в момент проведення документа реалізації
 контролюється залишок товарів в розрізі серій товарів і документ реалізації не
 проведеться.

 13. Аналіз інформації

13.1 Категорії об'єктів можуть використовуватися в налаштуванні звітів для:

1. Угруповання даних.

2. Відбору даних.

3. Угруповання і відбору даних.

4. Не використовуються в звітах.

13.2 Мінімально необхідними вимогами для формування універсальних звітів є:

1. Вибір розділу обліку.

2. Вибір розділу обліку та періоду звіту.

3. Вибір розділу обліку і заповнення таблиці "Угруповання".

4. Вибір розділу обліку і заповнення таблиці "Показники".

5. Вибір розділу обліку і заповнення таблиць "Угруповання" і "Показники".

13.3 Властивості об'єктів можуть використовуватися в налаштуванні універсальних звітів для:

1. Угруповання даних.

2. Відбору даних.

72 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгов
лей "ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0

3. Угруповання і відбору даних.

4. Не використовуються в настройках звіту.

 13.4 Звіт "План-фактний аналіз" призначений для:

1. Порівняння планових даних за різні періоди.

2. Порівняння фактичних даних за певні періоди.

3. Порівняння планових даних з фактичними.

4. Всього вишеперічісленного.

 13.5 В якому звіті можна отримати інформацію про товари, відвантажених покупцеві і про суму оплати, отриманої від покупця:

1. У звіті "Звіт по клієнтах".

2. У звіті "Взаєморозрахунки з контрагентами", встановивши угруповання за документами
 руху і номенклатурі.

3. У звіті "ABC-аналіз контрагентів", встановивши угруповання по контрагентам і
 номенклатурі.

4. У всіх перерахованих вище звітах.

5. У звітах, перерахованих в пунктах 1 і 2.

 13.6 Звіт "Оперативний товарний календар" відображає дані:

1. За поточними і прогнозованим залишкам товарів по датам.

2. За поточними і прогнозованим залишкам, надходженню і реалізації товарів за пе
 риод.

3. За поточними і прогнозованим залишкам, надходженню і реалізації товарів по да
 там.

4. За поточними і прогнозованим залишкам, замовленнями покупців і замовлень поставщі
 кам по датах.

5. За поточними прогнозованим залишкам і планам продажів по датах.

 13.7 Звіт "Аналіз замовлень покупців" не призначений для аналізу стану:

1. Внутрішніх замовлень.

2. Зовнішніх замовлень від покупця.

3. Рахунків на оплату покупцеві.

4. Правильна відповідь в списку відсутня.

 13.8 Які параметри необхідно встановити в настройках звіту, щоб кількість в базових одиницях виміру і одиницях зберігання залишків було представлено в звіті в різних колонках в звіті?

73 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгівлею" ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0

1. Додати базові одиниці і одиниці зберігання залишків в список "додаткових
 ні поля ".

2. Додати базові одиниці і одиниці зберігання залишків в угруповання рядків від
 чета.

3. Додати базові одиниці і одиниці зберігання залишків в угруповання колонок
 звіту.

4. На закладці "Додатково" встановити прапор "Виводити показники в різних ко
 Лонка ".

5. Необхідно послідовно виконати пункти, зазначені в пунктах 1 і 3.

13.9 Для аналізу продажів за відпускними цінами в розрізі дат і номенклатури можна використовувати звіт:

1. Відомість по товарах на складах.

2. Відомість по товарах організацій.

3. Продажі товарів за період.

4. Всі перераховані вище звіти.

5. Звіти, перераховані в пунктах 2 і 3.

13.10 Чи можна за допомогою даного звіту отримати інформацію про витрату коштів з валютного розрахункового рахунку за кожен день зазначеного в звіті періоду:

74 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1СПрофессіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред 10 1 для 1С: Підприємство 8 0_______________________________________________________

1. Ні не можна. Цю інформацію можна отримати тільки в звіті "Оборот грошових
 коштів ".

2. Можна. Для цього досить встановити курсор на потрібний рядок графи "Рас
 хід ", натиснути на клавішу ENTER і вибрати порядок розшифровки" По днях ".

3. Можна. Для цього в настройках звіту необхідно встановити угруповання "За
 днях ".

4. Можна. Для цього в настройках звіту треба встановити прапор "Виводити детальні
 записи ".

5. Можна скористатися варіантами, зазначеними в пунктах 2 і 3.

 13.11 Що необхідно змінити в настройках даного звіту, щоб отримати інформацію про націнку оптової ціни по відношенню до собівартості товарів:

 1. В налаштуваннях звіту встановити режим формування звіту "неоперативний (залишки і собівартість)"

 75 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0 ___________

2. В налаштуваннях звіту в якості додаткового поля встановити "Собівартість
 товарів ".

3. У налаштуваннях звіту встановити собівартість товарів в якості угруповання.

4. За допомогою даного звіту можна отримати цю інформацію.

13.12 Інформація по коштах компанії представлена ??в звіті "Рапорт керівника":

1. У валюті управлінського обліку.

2. У валюті регламентованого обліку.

3. У валюті місця зберігання (каса, розрахунковий рахунок).

4. Чи може бути представлена ??в валютах, перерахованих в пунктах 1 і 3.

5. Чи може бути представлена ??в валютах, перерахованих в пунктах 1,2 і 3.

13.13 Для того, щоб отримати в звіті обороти з деталізацією по документах руху необхідно:

1.  Встановити угруповання "По днях".

2. Встановити угруповання "Документ руху (Реєстратор)".

3. Встановити прапор "Виводити детальні записи" і встановити в якості поля де
 ментальною записи "Документ руху (реєстратор)".

4. Встановити угруповання "Період: Реєстратор".

5. Установити угруповання "Договір взаєморозрахунків".

13.14 Період автоматичного оновлення звіту "Рапорт керівника" встановлюється в:

1. Днях.

2. Хвилинах.

3. секундах.

4. Годиннику.

5. Одиниця часу вибирається користувачем.

 76 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С Професіонал Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред 10 1 для 1С Підприємство 8 0
 ________________________________________________________

13.15 Представленої на малюнку таблиці відповідають наступні настройки звіту:

 1 Показники: Сума продажу в USD, Серії: Номенклатура, Точки: По днях

2. Показники: Собівартість в USD, Сума продажу в USD, Серії: По днях, Точ
 ки Номенклатура.

3. Показники: Сума продажу в USD, Серії: По днях, Точки Номенклатура

4. Показники: По днях, Серії: Номенклатура, Точки: Сума продажу в USD

 13.16 Представленої на малюнку таблиці звіту відповідає наступний набір налаштувань:

 77 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для ЮПредпріятія 8.0 ___________________________________________________________

1. Тип звіту: Список, Угруповання рядків: Номенклатура, Покупець, Угруповання
 колонок "По тижнях".

2. Тип звіту: Крос-таблиця, Угруповання рядків: Покупець, Номенклатура, Груп
 піровкі колонок "По тижнях".

3. Тип звіту: Крос-таблиця, Угруповання рядків: Номенклатура, Покупець, Груп
 піровкі колонок "По тижнях".

4. Тип звіту: Список, Угруповання рядків: Покупець, Номенклатура, Угруповання
 колонок "По тижнях".

13.17 При установці прапора "Тільки прострочені" в формі настройки звіту "Взаєморозрахунки з комісіонерами" в звіт буде відбиратися інформація:

1. За комісіонерам, які мають дебіторську заборгованість на початок періоду отче
 та.

2. За переданими на реалізацію товарів з простроченим терміном зберігання.

3. За комісіонерам, які не сплатили у встановлений термін передані товари.

4. За комісіонерам, які не сплатили у встановлений термін реалізовані то
 вари.

13.18 Для отримання копії сформованого звіту використовується дію:

1. "Скопіювати налаштування".

2. "Нове вікно звіту".

3. "Відновити налаштування".

4. "Сформувати".

5. Такої можливості в програмі не передбачено.

13.19 При формуванні універсального звіту "Залишки і обороти" по

Розділом обліку "Плани продажів компанії" виводиться інформація: f

1. По залишках.

2. За оборотами.

3. По залишках і оборотах.

4. Звіт "Залишки і обороти" не призначений для аналізу цього розділу обліку.

13.20 При збереженні налаштувань універсальних звітів не зберігається:

1. Розділ обліку.

2. Період звіту.

3. Налаштування відбору.

4. Налаштування сортування.

5. Параметри, перераховані в пунктах 2 і 3.

 14. Сервісні функції

 78 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


..


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0 __________________________________________________________

14.1 Яким чином можна роздрукувати список документів, за якими було зареєстровано надходження товару від контрагента База "Електро-

1.  Провести відбір даних в списку за поточним значенням колонки "Контрагент" -
 База "Електротовари" і натиснути на кнопку "Реєстр".

2. Провести відбір за допомогою установки відповідних налаштувань відбору (пункт
 меню "Дії" - "Встановити відбір і сортування списку") і натиснути на кнопку "Ре
 естр ".

3. Провести відбір даних в списку за поточним значенням колонки "Контрагент"
 База "Електротовари" і вибрати пункт меню "Дії" - "Вивести список".

4. Для виведення списку документів можна використовувати будь-який з варіантів.

5. Для виведення списку документів можна використовувати тільки варіанти 1 і 2.

14.2 Чи можна в конфігурації відібрати і вивести на друк всі документи переміщення на склад "Торговий зал", використовуючи форму, встановлену для документа переміщення за замовчуванням?

1. Ні не можна. Можна роздрукувати тільки кожен документ окремо.

2. Можна за допомогою обробки "Групова обробка довідників і документів".

3. Можна безпосередньо зі списку документів переміщення ..

4. Для друку документів можна скористатися варіантами 2 і 3.

14.3 До яких наслідків призведе передчасне припинення процесу вивантаження інформаційної бази в архівний файл?

1. Процес вивантаження можна переривати передчасно, оскільки це призведе до часткового або повного руйнування архівується бази даних. 3. Процес вивантаження можна перервати передчасно, це не призведе до руйнування архівується бази даних, а створений (неповний) архів можна використовувати для часткового відновлення даних.

79 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. ЮЛ для 1 (^ Підприємства 8.0 __________________________________________________________

4. Процес вивантаження можна перервати передчасно, це не призведе до руйнування архівується бази даних, в наслідку цей процес можна продовжити, наприклад, в наступному сеансі роботи з програмою, починаючи з точки переривання.

14.4 Що станеться з базою даних, яка перебуває в каталозі, обраному для відновлення інформації, після виконання операції відновлення даних з архівного файлу?

1. Інформація поточної бази даних буде повністю замінена інформацією з ар
 архівних копії і не може бути відновлена.

2. Інформація поточної бази даних буде повністю замінена інформацією з ар
 архівних копії, але вона може бути відновлена ??за допомогою операції "відкату" до
 попередньому варіанту.

3. Інформація з архівної копії може бути відновлена ??тільки в порожній дирек
 торії, тому поточну базу даних попередньо потрібно видалити або ство
 дати новий каталог.

4. Інформація з архівної копії може бути відновлена ??тільки в порожньому катало
 ге, тому програма автоматично створить новий каталог для відновленої ба
 зи даних.

14.5 Яким чином в конфігурації можна роздрукувати реєстр документів одного виду?

1. Зі списку документів відповідного виду.

2. З журналу документів, встановивши відбір по виду документа.

3. За допомогою обробки "Групова обробка документів", встановивши відбір по виду
 документа.

4. Чи справедливі твердження, зазначені в пунктах 1 і 3.

5. Чи справедливі твердження, зазначені в пунктах 1, 2 і 3.

14.6 Чи можна в конфігурації роздрукувати реєстр документів різних видів, наприклад, всі документи надходження товарів і все прибуткові ордера на товари?

1. Можна, використовуючи обробку "Групова обробка довідників і документів".

2. Можна з журналу документів "Складські документи".

3. Не можна.

4. Чи справедливі твердження, зазначені в пунктах 1 і 2.

14.7 Чи передбачена можливість настройки списку колонок і порядку їх подання в списках довідників і табличній частині документів?

1. Така можливість передбачена.

2. Така можливість передбачена тільки для документів.

3. Така можливість передбачена тільки для списку довідників.

4. Така можливість не передбачена.

14.8 Як змінити найменування товару в друкованій формі раніше оформленого документа?

80 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0 __________________________________________________________

1. Досить змінити найменування товару в довіднику і сформувати заново
 друковану форму документа

2. Необхідно змінити найменування товару в довіднику і перепровести доку
 мент.

3. Необхідно змінити найменування товару в довіднику, після чого перевибрать
 товар в табличній частині документа.

4. Необхідно змінити найменування товару в довіднику, після чого перевибрать
 його в табличній частині і потім перепровести документ.

 14.9 Чи може користувач у процесі введення документа змінити номер документа, автоматично сформований програмою?

1. Чи може, але тільки в тому випадку, якщо режим модифікації номерів включений в ре
 жимі "Сервіс".

2. Може, але тільки в тому випадку, якщо при конфігуруванні документа для номерів
 документів даного виду встановлено властивість "модифікується".

3. Чи може в будь-якому випадку.

4. Не може.

 14.10 Чи можна в журналі документів "Замовлення покупців" відібрати всі документи "Замовлення покупця" ( "Зовнішній замовлення), оформлені з контрагентом" Інвема "?

1. Ні, не можна

2. Можна, але тільки в тому випадку, якщо ці документи оформлені по одному до-

РУ

3. Можна, але тільки в тому випадку, якщо цих документів присвоєно одне і те ж
 властивість документа.

4. Можна, але тільки в тому випадку, якщо цих документів присвоєна одна і та ж кате
 горія документа.

5. Можна в будь-якому випадку.

 14.11 Яким чином в журналі "Складські документи" можна здійснити швидкий пошук по заданому значенню (наприклад, по конкретному складу або підрозділу)?

1. Помістити курсор в рядок журналу, в якій необхідно знайти якесь зна
 чення, і набирати шукане значення на клавіатурі.

2. Помістити курсор в колонку журналу, в якій необхідно знайти якесь зна
 чення, і набирати шукане значення на клавіатурі.

3. Помістити курсор в будь-яку колонку журналу і набирати шукане значення на кла
 Віатур.

4. Знайти шукане значення в журналі і на здійснення автоматичного наступного
 такого ж значення за допомогою звернення до відповідного режиму через меню
 або піктограму.

 14.12 Як роздрукувати документ таким чином, щоб товари в ньому були розсортовані за цінами?

1. Товари в документі можуть бути відсортовані тільки по найменуванню.

81 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


Ю. професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для 1С. підприємства 8.0 _________________________________________________________

2. Необхідно сформувати друковану форму і в параметрах друкованої форми уста
 ність була потрібний порядок сортування.

3. Порядок сортування необхідно змінити в екранній формі документа. після че
 го записати документ і вивести його на друк.

14.13 Необхідно скасувати проведення документа, показаного на малюнку. Ваші дії:

1.  Вибрати пункт меню "Дії" - "Скасування проведення".

2. Вибрати пункт меню "Дії" - "Знайти в списку". У списку документів скасувати
 проведення документа.

3. Можливе застосування обох варіантів.

14.14 Необхідно видалити документ, наведений на малюнку. Ваші дії:

 82 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгівлею" ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0

1.  Вибрати пункт меню "Дії" - "Видалити документ".

2. Вибрати пункт меню "Дії" - "Знайти в списку". У списку провести видалення
 документа.

3. Можливе застосування обох варіантів.

14.15 У конфігурації можна подивитися список:

1. Документів, оформлених за договором з контрагентом.

2. Документів, оформлених на замовлення покупахелей і постачальників.

3. Документів оплати, оформлених по конкретної накладної, в тому випадку, якщо
 взаєморозрахунки ведуться за розрахунковими документами.

4. Чи справедливі твердження, зазначені в пунктах 1 і 2.

5. Чи справедливі твердження, зазначені в пунктах 1, 2 і 3.

14.16 Скільки друкованих форм може бути у документа:

1. Одна форма.

2. Дві форми.

3. Три форми.

4. Кількість друкованих форм необмежена.

5. Кількість друкованих форм задається при конфігуруванні.

14.17 Вивантаження даних в конфігурацію "1С: Підприємство 7.7, Бухгалтерський облік":

1. Не передбачена.

2. Проводиться на рівні документів.

3. Проводиться на рівні проводок.

4. Проводиться на рівні документів і проводок.

 83 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0 __________________________________________________________

14.18 У конфігурацію "1С: Підприємство 7.7, Бухгалтерський облік" вивантажуються документи:

1. В яких встановлена ??ознака "реглам. Облік".

2. В яких встановлена ??ознака "Упр. Облік".

3. В яких встановлена ??ознака "реглам. Облік" і "Упр. Облік".

4. Вивантаження документів не залежить від ознак "реглам. Облік" і "Упр. Облік".

14.19 За якими критеріями не проводиться відбір даних при вивантаженні в конфігурацію "1С: Підприємство 7.7, Бухгалтерський облік":

1. За видами документів.

2. По складах.

3. За юридичним особам.

4. За контрагентам.

5. По підрозділах.

14.20 Під час вивантаження даних в конфігурацію "1С: Підприємство 7.7, Бухгалтерський облік" податкова база ПДВ визначається:

1. За відвантаження.

2. По оплаті.

3. Визначається відповідно до настройками, зазначеними в параметрах обліку.

4. Визначається в налаштуваннях вивантаження даних.

84 Тестові завдання для самостійної підготовки до сертифікації


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0 __________________________________________________________

Розділ 2. Приклади екзаменаційних завдань

Ви можете використовувати ці приклади для перевірки своїх знань. Кожне завдання включає 14 питань, аналогічних тим, які Ви можете отримати при здачі сертифікаційного іспиту. Для кожного питання виберіть той варіант відповіді, який Ви вважаєте найбільш правильним і повним. Потім порівняйте отримані результати з правильними відповідями, наведеними в кінці даного розділу. Якщо Ви відповіли правильно менше ніж на 12 запитань, варто вивчити наведені нижче коментарі до питань і краще підготуватися до здачі іспиту. Якщо всі відповіді співпали з правильними відповідями - найімовірніше, Ви здасте сертифікаційний іспит без проблем.

Завдання 1

№1. Чи можуть різні контрагенти мати одне і те ж юридична особа?

1. Ні, не можуть.

2. Чи можуть. Так як в програмі інформація про юридичних осіб контрагентів збе
 нітся тільки в довіднику контрагентів, то досить продублювати інформації
 цію про юридичну особу в картках контрагентів.

3. Чи можуть. Для цього достатньо в картках контрагентів вибрати один і той же зна
 чення з довідника "Юридичні особи".

 №2. Яким чином можна дізнатися в конфігурації, коли в організації змінився головний бухгалтер?

1. Таку інформацію в конфігурації отримати не можна.

2. Для цього необхідно в довіднику "Організації" переглянути інформацію в
 регістрі відомостей "Відповідальні особи організації".

3. Для цього необхідно вивести універсальний звіт "Залишки і обороти" з уста
 новление розділом обліку "Відповідальні особи організації".

4. Для цього необхідно вивести журнал реєстрації з встановленим відбором по
 реквізиту "Відповідальні особи організації".

5. Для отримання інформації можна скористатися способами 2 і 4.

 №3 В основній касі компанії є залишок готівкових коштів в розмірі 100 рублів і 100 доларів. Як ввести цю інформацію?

1. Ввести один документ "ПКО" з встановленим видом операції "Інший прихід
 грошових коштів ". У табличну частину документа ввести інформацію про рублевих і
 валютних залишках.

2. Ввести два документа "ПКО". У документах встановити вид операції "Інший
 прихід грошових коштів ". В одному з документів зафіксувати залишок готівки
 грошових коштів в рублях, а в іншому - в доларах.

3. Ввести два документа "ПКО". Для рублевого документа встановити вид операції
 "Прийом роздрібної виручки", а для валютного документа - "Інший прихід грошових
 коштів ".

4. У довідник "Каси компанії" ввести два елементи - валютна і рублева каса.
 У картку кожної каси ввести залишок грошових коштів.

 85 Приклади екзаменаційних завдань


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0 __________________________________________________________

№ 4. Скільки стадій взаємин з покупцями методологічно закладено в програмі:

1) 2. 2) 3. 3) 4. 4) 5.

№ 5. Чи можна оформляти в конфігурації кілька незалежних планів продажів за один період часу?

1. Не можна, на один період можна сформувати тільки один план продажів.

2. Можна, але один з них треба вказати, як основний.

3. Можна, але тільки по різних підрозділах.

4. Можна без обмежень, при цьому показники за такими планами будуть складені ме
 чекаю собою.

№ 6. Чи можна зарезервовані товари переміщати між складами?

1. Можна.

2. Не можна.

3. Можна, тільки якщо ці товари не оплачені.

4. Можна, тільки якщо це резерв за внутрішнім замовленням.

№ 7. Документ "Розподіл замовлення постачальнику" призначений для:

1. Розподілу замовлення між відповідальними менеджерами.

2. Розподіл замовлення по складах, на які надійде товар.

3. Розподіл по замовленнях покупців.

4. Розподіл по замовленнях покупців і внутрішніх замовлень.

№ 8. Що необхідно зробити, щоб оформити в конфігурації прийом товару на відповідальне зберігання?

1. Оформлення такої операції в конфігурації не передбачено.

2. Оформити документ "Прибутковий ордер на товари" з встановленим видом опера
 ції "Прихід товарів на відповідальне зберігання".

3. Оформити документ "Надходження товарів" з встановленим видом операції "За
 ступление товарів на відповідальне зберігання (купівля-продаж) ".

4. Оформити документ "Надходження товарів" з встановленим видом операції "За
 ступление товарів на відповідальне зберігання (комісія) ".

№9 Чи можна вести роздрібні продажі з оптового складу?

1. Не можна, роздрібні продажі можна оформляти тільки з роздрібного складу.

2. Можна, роздрібний продаж з оптового складу ведеться по довільним цінами.

3. Можна, роздрібний продаж з оптового складу ведеться за фіксованими цінами,
 які задаються для товара в типі цін "Роздрібна ціна".

4. Можна, роздрібний продаж з оптового складу ведеться за фіксованими цінами
 типу, зазначеного як "Тип цін роздрібної торгівлі" в картці складу.

 86 Приклади екзаменаційних завдань


1 (^ Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0 __________________________________________________________

№ 10. Як оформити операцію повернення нереалізованого товару комітенту в межах договору?

1. Оформити документ "Реалізація товарів (комісія)" з встановленим ознакою
 "Повернення", вказати в документі договір комітента.

2. Оформити документ "Надходження товарів (комісія)" з встановленим призна
 ком "Повернення", вказати в документі договір комітента.

3. Оформити документ "Повернення постачальнику (комісія)", вказати в документі дою-
 злодій комітента.

4. Можливе застосування варіантів 1 і 2.

5. Можливе застосування варіантів 1 і 3.

 № 11 В якій валюті можна оформити документ "Авансовий звіт"?

1. У будь-якій валюті, представленої в довіднику валют.

2. Тільки в валюті взаєморозрахунків з підзвітною особою.

3. Тільки у валюті управлінського обліку.

4. Тільки у валюті регламентованого обліку.

 № 12 При оформленні документа передачі товарів на комісію партія товарів:

1. Списується в оперативному режимі при проведенні документа передачі товарів
 на комісію.

2. Списується в неоперативному режимі при проведенні регламентного документа
 "Проведення по партіях".

3. Не списується. Вона буде списана після проведення документа "Звіт комісійного
 нера про продажі товарів ".

4. Можливий варіант списання 1 і 2. Це залежить від встановленого режиму списання
 партій в налаштуваннях параметрів обліку.

 № 13 Звіт "Оперативний товарний календар" відображає дані:

1. За поточними і прогнозованим залишкам товарів по датам.

2. За поточними і прогнозованим залишкам, надходженню і реалізації товарів за
 період.

3. За поточними і прогнозованим залишкам, надходженню і реалізації товарів по
 датам.

4. За поточними і прогнозованим залишкам, замовленнями покупців і замовлень постав
 щикам по датах.

4. За поточними прогнозованим залишкам і планам продажів по датах.

 № 14. Як роздрукувати документ таким чином, щоб товари в ньому були розсортовані за цінами?

1. Товари в документі можуть бути відсортовані тільки по найменуванню.

2. Необхідно сформувати друковану форму і в параметрах друкованої форми уста
 ність була потрібний порядок сортування.

3. Порядок сортування необхідно змінити в екранній формі документа. після че
 го записати документ і вивести його на друк.87 Приклади екзаменаційних завдань


1С: Професіонал. Сертифікаційний іспит з прикладному рішенню / конфігурації "Управління торгів
 лей "ред. 10.1 для 1С: Підприємства 8.0 ___________
, ______________________________________________

завдання 2
Чи можна в програмі вести управлінський облік від імені декількох організацій (юридичних осіб)? | Чи можна ввести в довідник "Валюти" кілька валют з однаковими кодами валюти? | Чи можна для елемента довідника "Номенклатура" змінити значення всіх реквізитів "Одиниці зберігання залишків"? | Чи можна в конфігурації задати для товара термін зберігання? | Яким чином треба налаштувати конфігурацію, щоб при оформленні документів продажу показувалися тільки ті товари, які є в наявності? | Чи можуть при розрахунку кількості продажів враховуватися повернення товарів за певний період? | Чи можна при оформленні замовлення товару покупцеві вказати пріоритетний склад, з якого буде відвантажуватися товар? | Які параметри необхідно змінити в діалозі підбору, щоб додати інформацію про знову надійшов товар? | Яка кількість штрих - кодів може бути задано для одного товару? | Чи можна попередньо зарезервувати товар на складі для комісіонера? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати