На головну

Інвентаризація розрахунків з підзвітними особами

  1. Автоматизація міжбанківських розрахунків
  2. Автоматизація міжнародних розрахунків
  3. Автоматизація розрахунків за допомогою запитів.
  4. Адміністративний нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі
  5. Акредитивна форма розрахунків
  6. Акредитивна форма розрахунків
  7. Аналіз основних пакетів для комп'ютерних розрахунків і моделювання електричних, електронних і електроенергетичних пристроїв і систем

Відповідно до пункту 26 «Положення по веденню бухгалтерського обліку і бухгалтерської звітності в Російській Федерації» (затвердженого Наказом МФ РФ від 29.07.98 № 34н), для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності організації зобов'язані проводити інвентаризацію майна і зобов'язань, в тому зокрема розрахунків із підзвітними особами, в ході якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Інвентаризація розрахунків з підзвітними особами - це перевірка звітів підзвітних осіб за виданими авансами з урахуванням їх цільового витрачання, а також правильність використання коштів і звіту щодо сум виданих авансів кожному підзвітному особі.

При велику кількість підзвітних осіб і під час видачі підзвітних сум у великих розмірах недотримання юридичних осіб порядку і термінів проведення інвентаризації цього виду розрахунків може привести до ряду порушень бухгалтерського обліку та оподаткування.

При організації обліку операцій за розрахунками з підзвітними особами особливу увагу треба приділити на:

· Відповідність застосовуваної в організації методики обліку та оподаткування чинним в РФ нормативних документів;

· Стан синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з підзвітними особами;

· Правильність і повноту документального оформлення операцій з розгляду: парам з підзвітними особами;

· Правильність і повноту відображення в облікових регістрах бухгалтерського обліку і звітності операцій за розрахунками з підзвітними особами;

· Тотожність показників в облікових регістрах бухгалтерського обліку і звітності;

· Регулярність і правильність проведення інвентаризації розрахунків з підзвітними особами.

Питання для самоперевірки

1. В яких випадках і кому можуть видаватися готівкові гроші під звіт?

2. Яка поїздка визнається службовим відрядженням?

3. Які витрати оплачуються працівникам, які направляються у службові відрядження?

4. Які форми первинної облікової документації оформляються при направленні працівника у відрядження?

5. Які витрати відносяться до представницьких? Якими первинними документами підтверджуються витрати на представницькі цілі?

 
І звіт про його виконання | Про направлення працівника у відрядження | КОМАНДИРОВОЧНЕ ПОСВІДЧЕННЯ | Відмітки про вибуття у відрядження, прибуття в пункти | ОБЛІКУ ПРАЦІВНИКІВ, які прибувають у відрядження В | Відрядження всередині країни | Відрядження за кордон | Представницькі витрати | Облік розрахунків з підзвітними особами | Відомість розрахунків з підзвітними особами |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати