На головну

Приклад розрахунку перехідної посадки

  1. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
  2. II. Випишіть з тексту приклади вживання в англійському реченні неособистих форм дієслова.
  3. II. Випишіть з тексту приклади вживання в англійському реченні неособистих форм дієслова.
  4. IV. Вимоги до організації здорового харчування та формування зразкового меню
  5. VI. Приблизний перелік питань до заліку.
  6. Автосумма - приклад найпростішої функції
  7. Аналітичний метод дослідження для структурної групи II класу 3-го виду на прикладі кулісних механізмів

З а д а н і е: вибрати посадку зубчастого колеса на вал діаметром 34 мм, провести імовірнісний розрахунок посадки.

Вибір посадки зубчастого колеса на вал визначається умовами роботи передачі, точністю передачі, умовами складання вузла. Для коліс, що переміщуються уздовж осі вала, застосовують посадки Н7 /g6, H7 /h6, для нерухомих коліс - H7 /js7, H7 /k6. При значних швидкостях і динамічних навантаженнях рекомендуються посадки H7 /n6, Н7 /р6, H7 /s6. Для тихохідних коліс невисокої точності (9 ... 10-го ступеня точності) застосовують посадки H8 /h7, H8 /h8.

В даному прикладі вибираємо перехідну посадку O34H7 /k6, яка дозволить забезпечити точність центрування сполучених деталей, можливість самоустановки колеса під навантаженням, легкість збирання і розбирання з'єднання.

Розраховуємо граничні розміри отвору O34Н7.

За ГОСТ 25346 визначаємо значення допуску IT7 = 25 мкм і основного (нижнього) відхилення EI = 0.

Верхнє відхилення дорівнюватиме

ES = EI + IT7 = 0 + 25 = +25 мкм.

Граничні розміри отвору:

Dmin = D0 + EI = 34,000 + 0 = 34,000 мм;

Dmax = D0 + ES = 34,000 +0,025 = 34,025 мм.

Розраховуємо граничні розміри валу O34k6.

За ГОСТ 25346 визначаємо значення допуску IT6 = 16 мкм і основного (нижнього) відхилення ei = +2 Мкм.

Верхнє відхилення дорівнюватиме

es = ei + IT6 = +2 + 16 = +18 мкм.

Граничні розміри валу:

dmin = d0 + ei = 34,000 + 0,002 = 34,002 мм;

dmax = d0 + es = 34,000 + 0,018 = 34,018 мм.

Результати розрахунків оформимо у вигляді таблиці (табл. 2).

Таблиця 2

Розрахунок граничних розмірів деталей сполучення

 Розмір IT, мкм ES (es), Мкм EI (ei), Мкм Dmin (dmin), Мм Dmax(dmax), Мм
 ?34Н7  + 25  34,000  34,025
 ?34k6  + 18  + 2  34,002  34,018

Будуємо схему розташування полів допусків деталей, і розраховуємо граничні значення табличних зазорів (натягів).

Dcp = (Dmax + Dmin) / 2 = (34,025 + 34,000) / 2 = 34,0125 мм;

dcp = (dmax + dmin) / 2 = (34,002 + 34,018) / 2 = 34,010 мм;

Smax = Dmax - dmin = 34,025 - 34,002 = 0,023 мм;

Nmax = dmax - Dmin = 34,018 - 34,000 = 0,018 мм.

допуск посадки

T(S, N) = ITD + ITd = 0,025 + 0,016 = 0,041 мм.

Приймаємо нормальний закон розподілу розмірів і розраховуємо граничні значення ймовірних зазорів (натягів). В даному сполученні

Dcp > dcp.

тому в даному сполученні буде велика ймовірність виникнення зазорів.

Розраховуємо математичне очікування і стандартне відхилення зазорів:

MS = Dcp - dcp = 34,0125 - 34,010 = 0,0025 мм;

П р и м і т а н і е. Якщо середній діаметр отвору менше середнього діаметра вала, то в сполученні буде велика ймовірність виникнення натягов. В цьому випадку розраховують математичне очікування натягов. Якщо середній діаметр отвору дорівнює середньому діаметру вала, то в сполученні ймовірність виникнення зазорів і натягів буде однакова. Математичне сподівання зазорів і натягів в цьому випадку дорівнює нулю.

Розрахуємо граничні значення ймовірних зазорів і натягів:

Smax. вір. = MS + 3s(S, N) = 2,5 + 3 ? 4,9 = 17,2 мкм = 0,017 мм;

Smin. вір. = MS - 3s(S, N) = 2,5 - 3 ? 4,9 = -12,2 мкм;

Nmax. вір = 12,2 мкм = 0,012 мм.

Мал. 4. Схема розташування полів допусків деталей,

При застосуванні перехідних посадок в сполученнях можливі зазори або натягу. Тому розраховуємо ймовірність їх отримання. Для визначення площі, укладеної між кривою Гаусса, обраними координатами і віссю абсцис (на рис. 5 заштрихована площа, яка визначає відсоток зазорів), зручно використовувати табульованого значення функції (дод. 3).

,

де .

Мал. 5. Розподіл ймовірних зазорів (натягів)

В даному прикладі

х = MS = 2,5 мкм;

s(S, N) = 4,9 мкм.

тоді

z = MS / s(S,N) = 2,5 / 4,9 = 0,51;

ф (z = 0,51) = 0,1950 = 19,5%.

Таким чином, з урахуванням симетрії розподілу (P"=
 = 0,5), ймовірність отримання зазорів в сполученні ?34Н7 /k6 становить

Р(S) = 50% + 19,5% = 69,5%.

Визначимо ймовірність отримання натягов, приймаючи що 0,9973 ? 1:

Р(N) = 30,5%.
Вступ | Вибір норм точності елементів складного вироби | геометричних параметрів | Короткий опис складу та роботи вироби | І з'єднань | поверхонь | І розташування поверхонь | І розташування поверхонь | Загальні допуски по ГОСТ 30893.1 - m. | поверхні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати