Головна

Додаток 24. Порядок допуску робітників до самостійної роботи і під час вступу на роботу

  1. G52 Додаток
  2. I. Порядок призначення і виписування лікарських препаратів
  3. II.5.2) Порядок освіти і загальні риси магістратури.
  4. III. Порядок виконання роботи
  5. III. Порядок виконання роботи
  6. III. Порядок виконання роботи
  7. III. Порядок виконання роботи

До виконання роботи за професіями, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, допускаються особи, які пройшли в установленому порядку обов'язкові попередні (при вступі на роботу) і періодичні (протягом трудової діяльності) медичні огляди, визнані придатними за станом здоров'я, що мають необхідну теоретичну та практичну підготовку та отримали допуск до самостійної роботи. Допуск жінок і осіб молодше вісімнадцяти років до роботи за професіями, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, здійснюється з урахуванням переліків важких робіт і робіт зі шкідливими або небезпечними умовами праці, при виконанні яких забороняється застосування праці жінок і осіб молодше вісімнадцяти років, затверджених Урядом Російської Федерації.

Допуск до самостійної роботи оформляється протоколом комісії організації та видачею працівникові відповідного посвідчення (про атестацію, на право виконання певної роботи і т.п.).

Всі новоприйняті в організацію працівники, які не мають професії або міняють професію, зобов'язані пройти професійну підготовку в обсязі вимог кваліфікаційної характеристики за професією і відповідно до програм професійного навчання.

Направлення працівників на навчання для підготовки за професією проводиться після оформлення прийому на роботу і включення в списки працівників організації.

Працівники, які мають професію, проходять короткотермінове навчання за скороченою програмою в організації з урахуванням специфіки виконання робіт в конкретній виробничій обстановці під керівництвом працівника, який має необхідну теоретичну і практичну підготовку.

Навчання може здійснюватися в організаціях, які мають базою для практичного навчання, і поза організацій в навчальних комбінатах, центрах та інших організаціях, що мають ліцензію (дозвіл) на навчання працівників конкретних професій.

Підготовка нових працівників, пов'язаних з обслуговуванням об'єктів, підконтрольних органам державного нагляду (наприклад, машиністів котелень, машиністів вантажопідіймальних кранів, стропальників, електромеханіків з ліфтів, ліфтерів, електрогазозварників тощо), повинна проводитися в освітніх організаціях, а також в необразовательних організаціях , що мають ліцензію (дозвіл) відповідних органів державного нагляду, і в порядку, встановленому цими органами державного нагляду. Індивідуальна підготовка працівників за цими професіями не допускається.

Навчання працівників безпеки праці здійснюється як при вивченні теми за професією, так і при вивченні теми з охорони праці. Всі працівники після закінчення навчання проходять індивідуальну перевірку знань по професії і безпеки праці (атестацію).

Перевірка знань проводиться екзаменаційної (атестаційної) комісією організації (далі по тексту - комісією), що проводила навчання (при необхідності, за участю представника організації, для якої готуються працівники), або відповідною комісією безпосередньо організації, склад якої визначається наказом керівника організації.

Працівники, які показали незадовільні знання з професії і безпеки праці, до роботи не допускаються.

Результати перевірки знань оформляються протоколом. За результатами перевірки знань видається відповідне посвідчення на право самостійної роботи підвищеної небезпеки.

Працівники, на яких поширюється дія нормативних правових актів, що містять державні нормативні вимоги охорони праці, затверджених органами державного нагляду, після навчання повинні пройти перевірку знань в організаціях, які проводили навчання, і отримати посвідчення в порядку, встановленому органами державного нагляду.

Після навчання і перевірки знань працівники, допущені до робіт підвищеної небезпеки, повинні пройти первинний інструктаж з охорони праці та стажування на робочому місці. Стажування проводиться під керівництвом досвідченого кваліфікованого робітника або спеціаліста протягом перших двох - чотирнадцяти змін (залежно від характеру роботи, кваліфікації працівника), призначеного розпорядженням (наказом, рішенням) керівника структурного підрозділу організації.

Після завершення стажування робочий або фахівець, який проводив її, переконавшись в достатній засвоєнні стажувався працівником правильних і безпечних прийомів праці, робить запис про проходження стажування в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці.

Після перевірки знань, отриманих під час інструктажу на робочому місці, а також придбаних навичок безпечних способів роботи уповноважена посадова особа, яка проводила інструктаж, робить запис в журналі реєстрації інструктажу на робочому місці про допуск до самостійної роботи.

Періодична перевірка знань працівників за професіями, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки, проводиться, як правило, не рідше 1 разу на рік. Результати перевірки знань оформляються протоколом (додаток N 4), одночасно робиться запис у посвідченні.

Працівники, до професій яких пред'являються додаткові вимоги безпеки праці, проходять позаплановий інструктаж з охорони праці при перерві в роботі більше ніж на 30 календарних днів і навчання за професією при перерві в роботі більше одного року.

Відповідальність за організацію навчання, атестації та періодичної перевірки знань працівників і їх допуск до робіт за професіями, до яких висуваються додаткові вимоги безпеки праці, покладається на керівника організації, а в структурних підрозділах організації - на керівників підрозділів.

 
Частина 3. Система управління охороною праці в організаціях | Додаток 12. Формування служб охорони праці | Додаток 13. Права працівників служби охорони праці | Додаток 14. Пропаганда охорони праці | Додаток 15. Порядок навчання керівників і фахівців питань охорони праці. | Додаток 16. Порядок проведення перевірки знань з охорони праці керівників і фахівців. | Додаток 17. Позачергова перевірка знань з охорони праці керівників і фахівців. | Додаток 18. Види інструктажів. | Додаток 19. Вступний інструктаж. | Додаток 20. Первинний інструктаж. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати