На головну

ВЛАСНІ І падає ТІНІ на фасадах будівель

  1. I. Гасіння пожеж БУДІВЕЛЬ
  2. II. ПОЖЕЖА ЛІТАКА І БУДІВЕЛЬ В РЕЗУЛЬТАТІ ПАДІННЯ ЛІТАКА НА НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ ПОБЛИЗУ АЕРОДРОМУ
  3. II. ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД
  4. IV. ПОЖЕЖНА НЕБЕЗПЕКА ВІД СПОРУД ТА БУДІВЕЛЬ, РОЗТАШОВАНИХ ПОБЛИЗУ АЕРОДРОМУ
  5. АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ
  6. Б. Для каркасних будинків
  7. В) Захист будівель металевої конструкції, їх випробування в пожежному відношенні

Уявлення про зовнішній вигляд будівлі в основному створюється за кресленням фасаду. Тому розглянемо приклади побудови тіней від різних елементів фасаду, використовуючи ті ж прийоми, що і при побудові тіней геометричних тіл (див. Розділ 12.6).

Розглянемо спочатку приклади побудови тіней деяких частин будівлі.

На ріс.12.25а в аксонометрии (побудова тіней в аксонометрии см. Главу 11.6), а на ріс.12.25б в прямокутних проекціях показано побудова падаючих тіней від козирка (або балкончики) будівлі. Для побудови тіней в аксонометрии використана вторинна проекція козирка.

Мал. 12.25

Тіні в нішах. Ніші це поглиблення в стіні. Якщо задня грань ніші паралельна фронтальній площині проекцій, ніші називають плоскими

Тінь, яка падала від фронтального обрамлення ніші, повторить його форму на задній грані.

Мал. 12.26

На рис. 12.26а в аксонометрии, а рис. 12.26б на ортогональному кресленні дано побудова проекцій власної та падаючої тіней прямокутної ніші. Вивчивши креслення, можна встановити, що будувати потрібно проекції лише падаючої тіні від ребер АВ і ВС. Від вертикального ребра АВ (проекції А1В1, А2В2) Тінь падає на горизонтальну площину П1 і на фронтальну площину задньої стінки ніші (рис. 12.26б). Як відомо, тінь, яка падала від вертикальної прямої на горизонтальну площину, збігається з горизонтальною проекцією світлового променя, а тінь, яка падала від вертикальної прямої на фронтальну площину, паралельна цій прямій (див. Розділ 12.3).

Від горизонтальної прямої ВС (В1С1, В2С2) тінь падає частково на задню фронтальну стінку ніші у вигляді прямої, паралельної ребру ВС, і частково на праву бокову грань ніші (на кресленні не зображена), де вона паралельна профільної проекції променя світла, так як ребро ВС займає профільно - проецирующее положення.

На рис. 12.27а показано побудова тіні в ніші, перекритою полуциркульной аркою.

Мал. 12.27

Для побудови тіні в ніші необхідно побудувати тінь від прямої АВ і від дуги кола, що проходить через точки В і С. Тінь від дуги окружності буде окружність того ж з центром в точці Від. На рис. 12.27б побудови виконані в системі прямокутних проекцій.

На рис. 12.28а показано побудова тіні аналогічне побудови тіней в прямокутної ніші. Тут тіні від відрізків АВ, ВС, СД паралельні самим відрізкам.

Мал. 12.28

У циліндричної ніші (ріс.12.28 б) падаюча тінь обмежена прямою лінією, що ділить нішу навпіл, і чвертю кола.

Падаючі тіні від виступаючих частин будівлі. Розглянемо як будуються падаючі тіні від нависають карнизів будівель.

Тінь від карниза на рис. 12.29 падає від прямих АВ, ВС і СД. Тінь від прямої АВ буде паралельна самій прямій, так як пряма паралельна тій площині, на яку падає тінь. Тінь від прямої ВС лягає на фронтальну площину паралельно самій прямій, а тінь від прямої СД, як від прямої, перпендикулярної фронтальній площині, пройде у напрямку світлового променя. Ребро виступу Е дає тінь, паралельну самому собі на фронтальній площині проекцій.

Мал. 12.29

На рис. 12.30а показано побудова тіні від напівколони на стіні і від абака (прямокутної плити) на колону і на стіну, а також власна тінь колони. Напівколона має форму напівциліндра. Побудова падаючої тіні від колони і абака на стіну засноване на тому, що лінії, від яких падає тінь, займають приватне становище. Через тінь точки С на стіні проходить три лінії, тому будуються три тіні. Тінь від СД вертикальна, тінь від АС горизонтальна, тінь від прямої, що проходить через точку С перпендикулярно до стіни, паралельна фронтальній проекції променя світла. Тінь від останньої прямої розташована всередині тіні від абака. Через точку Д також проходять три лінії. Тінь від однієї з них (СД) побудована, тінь від горизонтальної прямої, паралельної стіні, не потрібна, так як вона знаходиться всередині тіні від абака, тінь від прямої, перпендикулярної стіни, паралельна фронтальній проекції світлових променів. Тінь падаюча від колони знайдена по власної тіні колони, як показано на малюнку. Ця тінь буде вертикальна, так як вертикальна межа власної тіні.

Мал. 12.30

Через точку А проходить три лінії. Тінь від вертикальної прямої не потрібна, так як ця пряма не належить кордоні власної тіні абака. Тінь від прямої АС - в натурі дуга еліпса - проектується на площину П2 в дугу окружності. Тінь від АВ паралельна фронтальній проекції світлового променя.

Якщо абак напівциліндр (рис. 12.30 б), то потрібно взяти на нижньому підставі циліндра кілька точок і, провівши через них промені світла, визначити тіні точок на поверхні колони. Точка С перетину кордону власної тіні колони з межею тіні, що падає від абака на колону, побудована методом зворотних променів (див. Розділ 12.5) (через точку С2т * проведено зворотний промінь до перетину з кордоном власної тіні в точці С2т). Так само за допомогою зворотного променя побудована точка А *, в якій межа падаючої тіні перетинається з лівої контурній утворюючої колони; спочатку побудована точка А1, потім знайдена точка А2. Через точку А2 проведена фронтальна проекція променя світла, яка перетинається з фронтальною проекцією утворює в точці А2 *. межа тіні, що падає від абака на стіну, являє собою дві дуги еліпсів і відрізок прямої, дотичної до них.

Тінь на сходах. На рис. 12.31 і 12.32 дан фрагмент сходів і входу в будівлю у вигляді прямокутної ніші. На рис 12.31 показано побудову в аксонометрии, а на рис. 12.32 в прямокутних проекціях власних і падаючих тіней елементів ганку. Тінь на землі від вертикальної прямої АВ паралельна горизонтальній проекції світлового променя. Будується точка 1 перетину цієї тіні з вертикальною гранню першого ступеня і проводиться тінь на цій межі паралельно АВ. Через точку 2 проходить тінь від прямої АВ паралельно тіні тієї ж прямої на землі. Провівши промінь світла через точку А будуємо тінь Ат від цієї точки на горизонтальній грані першого ступеня. Тінь від прямої АС на першому місці АТ3 паралельна самій прямій АС.

Мал. 12.31

Тінь від прямої АС на вертикальну грань другого ступеня і площину стіни проходить паралельно фронтальній проекції світлового променя. Побудова тіні від бічної частини сходи на землі і стіні ясно з креслення.

Мал. 12.32

Аналогічне завдання в ортогональних проекціях показана на рис. 12.32. горизонтальна проекція тіні від прямої АВ на площині землі і на горизонтальній грані першого ступеня у напрямку збігаються з горизонтальною проекцією променя світла. Тінь від прямої АС на горизонтальні площини ступенів паралельна горизонтальній проекції самої прямої АС. Тінь на площину стіни і вертикальну грань другого ступеня збігається за напрямком з фронтальною проекцією світлового променя.

Тіні на дахах будівель. Схил даху це похила площина. Труби, антени, оглядові вікна і т. Д. Відкидають тінь на площину ската. На рис. 12.33 показано побудову тіні від труби на скат даху і від одного ската на інший.

Мал. 12.33

При побудові цих тіней використовується метод січних площин (див. Розділ 12.2). Проведемо через ребро труби 1-2 горизонтально проецирующую площину Р паралельно горизонтальній проекції світлового променя і знайдемо лінію перетину АВ перетину цієї площини з скатом даху. Крапку 12т отримаємо, провівши фронтальну проекцію світлового променя до перетину з фронтальною проекцією прямої АВ. Тіні точок 3 і 5 знайдені аналогічно. При побудові тіні від одного ската на інший проводимо через точку С горизонтально проецирующую площину R і знаходимо лінію перетину 6-7 цій площині зі скатом даху. На фронтальній проекції визначаємо тінь точки С2т і тут же відзначаємо точку Д тіні на конику. Контур тіні замикається точкою Е, так як вона лежить на схилі даху. Тінь на протилежному схилі даху визначається по довільній точці К.

На ріс.12.34 наведено приклад побудови тіней на фасаді і плані будівлі. Власні тіні елементів будівлі на кресленні не видимі, крім тіні на даху, яка буде видимою на горизонтальній проекції. Починають побудови з визначення падаючої на горизонтальну площину проекцій тіні будівлі, використовуючи для цього характерні точки будівлі: кути карниза, коник карниза. Потім будують тіні від труби на скат даху і від одного ската на інший, використовуючи при цьому метод січних площин (див. Розділ 12.2) і метод зворотного променя (див. Розділ (12.5). Побудова ведеться в наступній послідовності:

Мал. 12.34

1. Будуємо тіні точок 4, 5, 6, 7 і 8 на горизонтальну площину проекцій П1;

2. З'єднуємо тіні точок 4 - 5 і 6 -7 - 8;

3. Т. к. Звіси 1-4, 6-9, 8-10 і коник даху 2-5 прямі, паралельні площині проекцій П1, то їх тіні на цю площину будуть паралельні самим прямим (див. Розділ 12.3);

4. Тіні від кутів В і С будуть збігатися з горизонтальною проекцією світлових променів (див. Розділ 12.3);

5. Тінь від труби на площину П1 будується аналогічно по точках 11 і 12;

6. Точки перетину тіней від свеса 8 -10 і коника 5 - 2, а також від схилу труби 12 - 13 і схилу даху 7 - 8 методом зворотного променя (див розділ 12.5) повертаємо на скат даху;

7. Тінь від труби на скат даху і від більш високого ската будуватися методом січних площин (див. Розділ 12.2) так, як було описано в рис. 12.33;

8. Тінь схилу 1 - 2 на передній площині будівлі I на фронтальній проекції буде паралельна самому свесу, т. К. 1 - 2 // П2;

9. Тіні від виступу стіни і схилу даху 3 - 9 на стіну IIполучени:

а) від вертикального відрізка Д тінь Д2Т буде паралельна самому відрізку;

б) від горизонтальної прямої 3 - 9 тінь на площину II буде збігатися з напрямком світлового променя і проходити через точку 32Т;

в) від свеса 2 - 3 тінь буде проходити через точку 32Т і / паралельно самому свесу, т. к. пряма 2 - 3 // П2;

г) точку перетину тіней FТ методом зворотного променя повертаємо на звис 6 -9 і з'єднуємо точкою 22Т.

10. тінь від схилу 6 - 9 на площину стіни II буде проходити паралельно самому свесу.

 
Прямокутна аксонометрія і її властивості. | Побудова в ізометричної проекції плоских фігур. | Побудова кола в прямокутної ізометричної проекції. | Способи побудови тривимірного креслення. | Побудова тіней в аксонометрии. | Геометричні основи теорії тіней | Побудова ТІНІ ВІД ТОЧКИ | Побудова ТІНІ ВІД ПРЯМИЙ | Побудова ТІНІ ВІД ПЛОСКОЇ ФІГУРИ | МЕТОД ЗВОРОТНИХ ПРОМЕНІВ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати