На головну

Розрахунок ланцюгової передачі

  1. I. Розрахунок базової заробітної плати
  2. II. Розрахунок сукупного доходу
  3. IV. РОЗРАХУНОК колони ректифікації
  4. VII. Розрахунок часу вогневихнальотів артилерії
  5. А) Розрахунки платіжними дорученнями
  6. А. Методика розрахунку довжини ЗПС, прийнята в ВВС
  7. Автоматизація міжбанківських розрахунків

1. Визначимо крок ланцюга, р, мм:

 , (57)

де Т1 - Крутний момент на провідній зірочці, в нашому випадку Т1 = Т3= 0,307 кНм;

Ке - коефіцієнт експлуатації, являє собою твір п'яти

поправочних коефіцієнтів, які враховують різні умови роботи

передачі:

Кэ= KG • KC• K  • KРЕГ • Kр (См.табл.12), тоді

Кэ= 1.2 • 1.5 • 1 • 1.1 • 1.75 = 2,445

Z1число зубів ведучої зірочки

Z1= 29-2u,

де u = 1,953 (див. розділ 1 «Кінематичний розрахунок приводу»);

тоді Z1= 29-2 • 1,953 = 25,1, приймаємо Z1= 25.

V-число рядів ланцюга.

Вибираємо однорядну ланцюг, тоді V = 1.

ц] -Допускається Тиск в шарнірах ланцюга, Н / нм2(См.табл. 13), при

3 = 10,46 c-1,  = 100мін-1, [Рц] = 35 МПа.

За формулою (57) визначимо

 = 26,4 мм

по табл. 14, приймаємо p = 31,75мм.

2. Визначимо число зубів веденої зірочки:

Z2= Z1? u (58)

Z2= Z1• u = 25 • 1,953 = 48,825.

Отримане значення Z2 округляємо до цілого непарного числа Z2= 49.

Для запобігання зіскакування ланцюга максимальне число зубів веденої зірочки обмежена: Z2?120.

3. Визначимо фактичне передавальне число Uф і перевіримо його відхилення і від заданого U:

.

4. Визначимо оптимальне міжосьова відстань, мм.

З умови довговічності ланцюга

а = (30 ... 50) p (59)

де p - стандартний крок ланцюга. Отримуємо за формулою (59):

а = 40 • 31,75 = 1270 мм

тоді ар= А / p = 30 ... 50-міжосьова відстань в кроках.

5. Визначимо число ланок ланцюга Lр :

 . (60)

отримуємо:

 = 152,3.

приймаємо Lр = 152

6. Уточнимо міжосьова відстань в кроках:

 . (61)

Користуючись формулою (61) отримаємо чисельне значення ар :

ар =  = 57,89.

7. Визначимо довжину ланцюга, L, мм:

L = Lр  р (62)

L = Lр  р = 152  31,75 = 4835,52 мм

8. Визначимо діаметр зірочок, мм:

Діаметр ділильного кола:

Привідного барабану:

 . (63)

Веденої зірочки:

.

За формулою (63) отримуємо, що:

 = 254,0 мм,

 = 473,8 мм

діаметр окружності виступів:

привідного барабану:

 (64)

веденої зірочки

де К = 0,7 - коефіцієнт висоти зуба;

К2 - Коефіцієнт числа зубів;

КZ1 = Сtg (180  / Z1 = Сtg (180 ° / 25 = 7,9 - ведучої зірочки;

Кz2= Ctg 180? / Z2= Ctg180? / 49 = 15,1 - веденої зірочки;

? = p / d1= 31,75 / 9,53 = 3,2 - геометрична характеристика зачеплення; в цьому випадку d1 - Діаметр ролика шарніра ланцюга (див. Табл. 14), d1= 9,53 мм

за формулою (64) отримуємо:

Dе1= P ? (К + Кz1-  ) = 31,75 ? (0,7 + 7,9-  ) = 270,06 мм

Dе2= P ? (К + Кz2-  ) = 31,75 ? (0,7 + 15,1-  ) = 498,79 мм.

Діаметр окружності западин:

привідного барабану:

Di1=dд 1- (D1-0,175 ?  ) (65)

веденої зірочки:

Di2=dд 2- (D1-0,175 ?  ).

Підставивши перший вираз (65) відомі величини визначимо:

Di1= 254,8- (9,53-0,175 ?  ) = 247,25 мм

Di2= 473,8- (9,53-0,175 ?  ) = 468,07 мм.

9. Перевіримо частоту обертання меншою зірочки n1, Об / хв

n1 ? [n] 1, (66)

де n1 - Частота обертання тихохідного вала редуктора, об / хв (на цьому валу

розташована менша зірочка)

n1= n3= =  = 99,9 = 100 хв-1;

[N]  = 15 ?  / Р - допускається частота обертання.

[N]  = 15 ?  / 31,75 = 472,44хв-1

За формулою (66) отримуємо, що умова виконується:

n1 ? [n]1,

100 <472,44

10. Перевіримо число ударів ланцюга про зуби зірочок W, з-1

W ? [W], (67)

де W = 4 ? z1 ? n1/ (60 ? Lp) - розрахункове число ударів ланцюга,

W = 4 ? z1? n1/ (60 ? Lp) = 4 ? 25 ? 100 / (60 ? 152.3) »1,1.

[W] = 508 / р - допустиме число ударів,

[W] = 508 / 31,75 = 16.

За формулою (67) проведемо перевірку умови:

W ? [W]

1,1? 16, умова виконана.

12. Визначимо фактичну швидкість ланцюга.

V = z1? p ? n1/ (60 ?  ), (68)

де z1; p; n1= n3; визначали раніше.

За формулою (68) визначаємо фактичну швидкість ланцюга:

V = z1? p ? n3/ (60 ?  ) = 25 ? 31,75 ? 100 / (60 ?  ) = 1,32 м / с.

13. Визначаємо окружну силу, передану ланцюгом Ft, H:

Ft = Р1?  / V, (69)

де Р1 - Потужність на провідній зірочці (на тихохідному валу редуктора), кВт:

Р1= Р3= Т3? ?3= 0,302 ? 10,46 = 3,16 кВт.

Тоді, відповідно до виразу (69) отримаємо, що:

Ft = Р3?  / V = ??3,16 ?  / 1,32 = 2393,9 Н.

14. Перевіримо тиск в шарнірах ланцюга Рц, МПа:

Рц = Ft ? Кэ/ А ? [Рц], (70)

де А - площа проекції опорної поверхні шарніра, мм ;

А = d1? b3,

де d1 і b3 - Відповідно діаметр валика довжина і шарніра внутрішнього ланки ланцюга, мм (див. Табл. 14).

А = d1? b3= 9,53 ? 19,05 = 181,54 мм.

ц] - Допустиме тиск в шарнірах ланцюга.

ц] = 35 МПа.

За формулою (70) визначимо тиск в шарнірах ланцюга:

Рц = Ft ? Кэ/ А = 2393,9 ? 2,415 / 181,54 = 31,85 МПа.

Розрахунковий тиск в шарнірі ланцюга менше допустимого [Рц] = 35 МПа. Отже, зносостійкість ланцюга при заданих навантаженнях забезпечена.

15. Перевіримо міцність ланцюга S.

Міцність ланцюга задовольняється співвідношенням:

S ? [S],

де [S] - допустимий коефіцієнт запасу міцності для

роликових ланцюгів (див. табл. 15) [S] = 7,8.

S - розрахунковий коефіцієнт запасу міцності;

 , (71)

де Fp - руйнівне навантаження ланцюга, Н (залежить від кроку ланцюга р і вибирається по табл. 14);

Ft - навколишнє сила, передана ланцюгом, Н;

Ft = 2393,9 Н (по п.3 розрахунку);

Kg - коефіцієнт, що враховує характер навантаження, дорівнює 1,2;

Fo - попереднє натяг ланцюга від провисання веденої гілки (від її

сили тяжіння), Н;

Fo = Kf ? q ? a ? g, (72)

де Kf - коефіцієнт провисання дорівнює 1;

q - маса 1 метра ланцюга, кг / м, h = 3,8 кг / м;

a - міжосьова відстань, м, а = 57,89 ? 31,75 = 1838 мм = 1,831м;

?0 = Ар ? р, мм

g = 9,81 м / c  - прискорення вільного падіння;

Fv - натяг ланцюга від відцентрових сил, Н;

Fv = q ? V2,

де V, м / с - фактична швидкість ланцюга.

Fv = q ? V  = 3,8 ? 1,32  = 6,621 Н;

За формулою (71) отримуємо, що:

Fo = Kf ? q ? a ? g = 1 ? 3,8 ? 1,838 ? 9,81 = 68,52 H.

За формулою (71) визначимо:

=  = 30,12.

30,19> 7,8, умова міцності виконується, так як отримане значення коефіцієнта запасу міцності більше допустимого коефіцієнта запасу міцності.

16. Визначимо силу тиску ланцюга на вал:

Fоп = Kв ? Ft + 2 ? Fo, (73)

де Kв - коефіцієнт навантаження вала (див. табл. 12).

Отримуємо за формулою (73):

Fоп = Kв ? Ft + 2 ? Fo = 1,05 ? 2393,9 + 2 ? 68,52 = 2650,5 Н.

Список літератури.

1. Волкова А. Н. Опір матеріалів: підручник. Для студентів вузів. - М .: Колос, 2004.- 286с.

2. Александров А. В і ін. Опір матеріалів. - М .: Вища школа, 200.-396с.

3. Ицкович Г. М. та ін. Керівництво вирішення завдань з опору матеріалів: Навчальний посібник. - 3-е изд.-М .: Вища школа, 2001.-592с.

4. Іванов М. Н. Деталі машин. Підручник для студентів вищих технічних навч. Закладів - М .: Вища школа, 2002., -408с.

5. Шейнбліт А. Е. Курсове проектування деталей машин. 2-е изд. Перероблене і доп.-М .: Вища школа, 2000.-328с.

Побудова епюр поперечної сили Q і ізгібающейго моменту М | Підбір номери двотавру | дотичним напруженням | двутаври | Кінематичний розрахунок приводу | Вибір матеріалу для зубчастої передачі редуктора. | Проектний розрахунок циліндричної зубчастої передачі редуктора | Перевірочний розрахунок зубчастої передачі | Сили, що діють в зачепленні | Визначення конструктивних розмірів зубчастого колеса |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати