Головна

Розрахунок клинопасової передачі

  1. I. Розрахунок базової заробітної плати
  2. II. Розрахунок сукупного доходу
  3. IV. РОЗРАХУНОК колони ректифікації
  4. VII. Розрахунок часу вогневихнальотів артилерії
  5. А) Розрахунки платіжними дорученнями
  6. А. Методика розрахунку довжини ЗПС, прийнята в ВВС
  7. Автоматизація міжбанківських розрахунків

1. За табл. 9 з урахуванням отриманого значення Т1 вибираємо тип клинового ременя:

Т1 = 0,034 кН ? м (див. Розділ 1. п.6 «Кінематичний розрахунок приводу»). Згідно з табл. 9 маємо тип клинового ременя А (А) нормального перетину (ГОСТ 1284.1 - 89; ГОСТ 1284.2 - 89)

2. Обчислюємо діаметр ведучого шківа:

 = 123,1 ... 136,06 мм.

З ряду стандартних значень: 63, 71, 80, 90, 100, 112, 125, 140, 160, 180, 200, 224, 250, 280, 315, 355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800 , 900, 1000, 1120 1250, 1400, 1600, 1800, 2000 мм вибираємо

d1 = 125 мм.

Діаметр веденого шківа визначимо за такою залежністю:

d2 = d1 ? u (1 - ?), (44)

де u - передавальне число відкритої передачі, =

= 1,907 (див. Розділ 1, п.7 «Кінематичний розрахунок приводу»).

? - коефіцієнт ковзання 0,08 ... 0,02.

Підставивши в формулу 44 відомі величини маємо, що

d2 = d1 ? u (1 - ?) = 125 ? 1,907 (1-0,02) = 233,5 = 234 мм.

З ряду стандартних значень приймаємо d2 = 250 мм

3. Визначаємо міжосьова відстань,

а = 0,55 (d1 + d2) + H, (45)

де h - висота ременя, мм (див. табл. 8), h = 8 мм

Підставивши в формулу (45) чисельні значення зазначених величин маємо:

а = 0,55 (125 + 250) + 8 = 214,25 мм

Приймаємо а = 214 мм

4. Визначимо довжину ременя:

L = 2а + (p (d1 + d2) / 2) + ((d2 - d1 )2 / 4а). (46)

Підставивши в формулу (46) відомі величини отримаємо:

L = 2а + (p (d1 + d2) / 2) + ((d2 - d1 )2/ 4а) = 2 ? 214 + (3,14 (125 + 250) / 2) + + ((250 125)2/ 4 ? 214) = 996,9 мм.

Довжину клинового ременя уточнюємо за стандартним ряду:

400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1120 1250, 1400,1600, 1800, 1950, 2000., 2240, 2500, 2800, 3120, 3150, 3200, 3255, 3285, 3325, 3550, 4000, 4500, 5000, 5600, 6300 мм.

Приймаємо L = 1000 мм

5. Уточнюємо міжосьова відстань передачі

 . (47)

Підставивши в формулу (47) відомі величини отримаємо:

а =

= 195,6 мм.

Приймаємо а = 196 мм

6. Визначимо кут обхвату ременем ведучого шківа

a1 = 180 ° - 57 ° (d2 - d1) / А ? [a], (48)

де a1 для нашого випадку має бути: a1 ? 90 °.

За формулою (48) отримуємо:

 = 144 °.

7. Визначимо швидкість ременя ?, м / с:

? = p d1 n1 / (60 ? 103) ? [?], (49)

де d1, n1 - Відповідно діаметр ведучого шківа, мм і його частота обертання,

об / хв. (Див. Розділ 1., п.3 для визначення n1 і розділ 1, п.5 для визначення d1);

[?] = 25 м / с - для клинових ременів.

Отримуємо, що ? відповідно до формули (49) дорівнює:

? = p d1 n1 / (60 ? 103) = 3,14 ? 125 ? 953 / (60 ? 103) = 6,23 м / с.

8. Визначимо допустиму потужність, передану одним клиновим ременем [Pn], КВт:

[Pn] = [P0] Зр Сa СL Сz, (50)

де [P0] - Що допускається наведена потужність, що передається одним клиновим ременем, вибирається по табл. 10, в залежності від типу ременя, його перетину,

швидкості ?, м / с і діаметра ведучого шківа d1 , Мм;

С - поправочні коефіцієнти, вибираємо по табл. 11.

Отримуємо: [P0] = 2 кВт

Ср = 0,9,

Сa = 0,89,

СL = 0,89,

Сz = 0,95.

Підставами відомі величини в формулу (50) маємо:

[Pn] = [P0] Зр Сa СL Сz = 2  0,9 ? 0,89 ? 0,89 ? 0,95 = 1,35 кВт.

9. Визначимо кількість клинових ременів:

 , (51)

де Рном - Номінальна потужність двигуна, кВт, згідно з розрахунками (розділ 1., п.3 «Кінематичний розрахунок приводу») Рном = 3 кВт.

Отримуємо, що  = 2,2.

Остаточно приймаємо Z = 2.

10. Визначимо силу попереднього натягу F0, Н:

 , (52)

де значення Рном , ЗL, Z, Сa і Ср визначалися раніше.

Підставивши в формулу (52) чисельні значення відомих величин отримаємо:

 = 227,4 Н.

11. Визначимо окружну силу, передану комплектом клинових ременів:

Ft = Рном ? 103/ ?, (53)

де Рном , КВт; ?, м / с визначалися раніше.

Отримуємо, що Ft = Рном ? 103/ ? = 3 ? 103/ 6, 23 = 481 н.

12. Визначимо сили натягу ведучої F1 і відомою F2 гілки, Н:

F1 = F0 + Ft / 2 Z. (54)

F2 = F0 - Ft / 2 Z.

Відповідно до формул (54) маємо, що:

F1 = F0 + Ft / 2 Z = 227,4 + 481/2  2 = 347,65 Н,

F2 = F0 - Ft / 2 Z = 227,4 - 481/2  2 = 107,15 Н.

13. Визначимо силу тиску на вал F0n , Н:

 . (55)

Підставивши у вираз (55) відомі величини отримуємо, що:

 = 865,08 Н.

Щоб перевірити достовірність проведених рішень перевіримо міцність одного клинового ременя під максимальною напругою в перетині провідною гілки smax , МПа

smax = s1 + su + s? ? [s] р, (56)

де ?1 - Напруга розтягування, МПа.

,

А - площа поперечного перерізу ременя, А = 81 (табл. 9)

 = 4,28 МПа

su - Напруга вигину, МПа,

де ,

де Еu = 80 ... 100 н / мм2 - Модуль поздовжньої пружності при вигині

для прогумованих ременів;

h - висота перерізу клинового ременя

 = 5,16 МПа

s? = P ?2 ? 10-6 - Напруга від відцентрових сил, МПа

s? = P ?2 ? 10-6 = 1300 ? 6,232 ? 10-6 = 0,05 МПа

p - щільність матеріалу ременя, кг / м3, P = 1250 ... 1400 кг / м3

[S]p- Допустиме напруження розтягу, МПа

[S]p = 10 МПа - для клинових ременів.

Підставами в формулу (56) відомі величини, отримаємо:

smax = s1 + su + s? = 4,28 + 5,16+ 0,05 = 9,49 <10 МПа.
Розрахунок статично визначної балки на міцність | Побудова епюр поперечної сили Q і ізгібающейго моменту М | Підбір номери двотавру | дотичним напруженням | двутаври | Кінематичний розрахунок приводу | Вибір матеріалу для зубчастої передачі редуктора. | Проектний розрахунок циліндричної зубчастої передачі редуктора | Перевірочний розрахунок зубчастої передачі | Сили, що діють в зачепленні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати