На головну

Кінематичний розрахунок приводу

  1. I. Розрахунок базової заробітної плати
  2. II. Розрахунок сукупного доходу
  3. IV. РОЗРАХУНОК колони ректифікації
  4. VII. Розрахунок часу вогневихнальотів артилерії
  5. А) Розрахунки платіжними дорученнями
  6. А. Методика розрахунку довжини ЗПС, прийнята в ВВС
  7. Автоматизація міжбанківських розрахунків

Спроектувати привід до конвеєра за заданою схемою (рис. 1), відкрита швидкохідний передача Кліноременная, відкрита тихохідна - чіпка; редуктор циліндричний косозубий, термін служби приводу t = 15000ч., робота двозмінна, навантаження спокійна, потужність на відомою зірочці ланцюгової передачі P4 = 3 кВт, частота обертання n4 = 50 хв-1.

Рис.1. Кінематична схема приводу до конвеєра

1. Визначимо момент на валу веденої зірочки:

 , (1)

де Р4 - Потужність на відомою зірочці ланцюгової передачі;

w4-кутова швидкість вала веденої зірочки

 , Де n4 - Частота обертання валу веденої зірочки.

Підставами в формулу (1) відомі величини і визначимо чисельне значення моменту на валу веденої зірочки:

.

2. Визначимо ККД редуктора і приводу в цілому за формулою:

hр= hзп ? hп2 (2)

h = hр ? hоп2 (3)

де hзп - ККД зубчастої передачі;

hп - ККД пари підшипників кочення;

hоп - ККД відкритої передачі (клиноременной і ланцюгової).

За табл. 1 вибираємо ККД передачі редуктора (циліндрична зубчаста пара, закрита з рідким мастилом) hзп = 0,98; ККД ланцюгової передачі hЦП = 0,96, ККД клиноремінною передачі hкп = 0,96; пара підшипників кочення hп = 0,99. Підставивши числове значення ККД в формули (2) і (3) отримуємо:

hр = hзп hп2 = 0,98  0,992 = 0,96,

h = hр hоп2 = 0,96  0,96  0,96 = 0,88.

3. Визначимо потрібну потужність електродвигуна (на першому валу):

 . (4)

За формулою (4), підставивши відомі величини, отримуємо:

 = 3,4 кВт.

За табл. 2 вибираємо двигун з синхронною частотою обертання nс= 1000 об / хв, серії 4А 112 МА 6 У3 загального призначення, потужність якого Ррах = 3,0 кВт, допускається деяка перевантаження двигуна, ковзання 1 двигуна S = 4,7%.

4А 112 МА 6 У3:4 - порядковий номер серії,

А - рід двигуна - асинхронний,

станина і щити чавунні чи сталеві, висота від осі обертання - 112 мм; буква М вказує настановний розмір по довжині станини, буква А відзначає довжину сердечника статора; цифра 6 - число полюсів; У3 - вказує на те, що двигун призначений для роботи в зонах з помірним кліматом.

Визначимо частоту обертання двигуна під навантаженням

 (5)

Підставивши відомі величини в формулу (5) отримуємо:

 об / хв.

Кутову швидкість вала двигуна w, визначимо з такою залежністю:

 , (6)

де n1 - Частота обертання двигуна під навантаженням

 = 99,75с-1.

4. Визначимо загальне передавальне відношення приводу:

 , (7)

де w1, w4 - Кутові швидкості на валу двигуна і на валу веденої зірочки

 = 19,07.

5. Визначимо передавальне відношення ланцюгової і клиноремінною передачі:

 , (8)

де uоп - Передавальне відношення відкритої передачі;

u - загальне передавальне відношення приводу;

uр - Передавальне відношення редуктора, ip = Uзп (передавальне число

циліндричної зубчастої пари редуктора).

Підставивши в формулу (8) відомі величини, прийнявши при цьому передавальне число циліндричної зубчастої пари редуктора, з ряду поданих нижче передавальних чисел:

2,0; 2,24; 2,5; 2,8; 3,15; 3,55; 4,0 4,5; 5,0; 5,6; 6,3; 7,1,

значення Uзп= 5, отримаємо, що

 = 3,814, тоді, тому що у нас є дві відкриті передачі: ланцюгова і Кліноременная, то

6. Визначимо моменти на валах редуктора:

Момент на відомому (вихідному) валу редуктора дорівнює:

Тз= Т4/ (UЦП'hЦП), (9)

де Тц - Момент на веденої зірочки ланцюгової передачі;

uЦП - Передавальне відношення ланцюгової передачі;

hЦП - ККД ланцюгової передачі.

Всі зазначені величини визначалися раніше, підставивши в формулу (8) маємо;

 = 0,307кН ? м.

Момент на вхідному валу (провідному) валу редуктора:

 , (10)

де Т3 - Момент на відомому (вихідному) валу редуктора;

Uзп - Передавальне число циліндричної зубчастої пари редуктора4

hзп - ККД циліндричної зубчастої пари редуктора;

hп - ККД пари підшипників кочення.

Підставивши в формулу (10) всі відомі величини маємо:

 = 0,064кН ? м.

Момент на валу двигуна:

 , (11)

де Т2 - Момент на вхідному (провідному) валу редуктора;

uрем- Передавальне відношення клинопасової передачі;

hрем - ККД клиноремінною передачі.

Підставивши в формулу (11) відомі величини, маємо, що

 = 0,034 кН ? м.

Правильність проведених обчислень перевіримо за формулами (12) і (13):

 . (12)

 , (13)

де Т3 - Момент на відомому валу редуктора;

Т4 - Момент на відомому валу зірочки ланцюгової передачі;

uр - Передавальне відношення редуктора;

hр - ККД редуктора;

hр.п. - ККД клиноремінною передачі;

i - передавальне відношення приводу;

h - ККД приводу.

Uрп-перед ставленням р.п.

Підставами в формули (12) і (13) визначні раніше величини виконаємо перевірку обчислень:

 = 0,034 кН ? м,

 = 0,034 кН ? м.

7. Визначимо кутові швидкості на валах редуктора:

Кутова швидкість на відомому (вихідному) валу редуктора дорівнює:

 , (14)

де w2 - Кутова швидкість на вхідному валу редуктора;

Uзп - Передавальне число зубчастої передачі редуктора.

 , (15)

де w1 - Кутова швидкість на валу двигуна;

iр.п. - Передавальне відношення клинопасової передачі.

Підставами в формулу (15) відомі величини отримаємо, що

 = 51,15с -1.

Підставами отримане значення w2 в формулу (14) маємо:

 = 10,23 з-1.

Знаючи чисельне значення кутової швидкості на вихідному валу редуктора (w3) Можна визначити кутову швидкість на валу веденої зірочки ланцюгової передачі:

 , (16)

де w3 - Кутова швидкість на вихідному валу редуктора;

iЦП - Передавальне відношення ланцюгової передачі.

Підставивши числове значення відомих величин в формулу (16) маємо:

 = 5,25 з-1.

Правильність проведених обчислень перевіримо за такою формулою:

 , (17)

де w1 - Кутова швидкість на валу двигуна;

i - передавальне відношення всього приводу.

 = 5,23 з-1.

Вираз отримане підтверджує правильність проведених обчислень.

 
Завдання 1 | Початкові дані | При розтягуванні - стисканні | Розрахунок статично визначної балки на міцність | Побудова епюр поперечної сили Q і ізгібающейго моменту М | Підбір номери двотавру | дотичним напруженням | Проектний розрахунок циліндричної зубчастої передачі редуктора | Перевірочний розрахунок зубчастої передачі | Сили, що діють в зачепленні |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати