На головну

Надходження тепла через зовнішні стіни і дах

  1. А. Алгоритм проведення оксигенотерапії через носову канюлю
  2. Алгоритм інгаляційного введення препаратів через рот
  3. Б. Алгоритм проведення оксигенотерапії через носовий катетер
  4. Біофізичної МЕХАНІЗМИ ТРАНСПОРТУ РЕЧОВИН ЧЕРЕЗ БМ
  5. брусу
  6. Василя Уса почав похід з Дону через Воронеж на Тулу. козаки,
  7. Введення "чужого" повідомлення через "свої" системи збору інформації

Кількість тепла Q1, Що надходить в приміщення через зовнішні стіни або покриття площею F, визначають як суму теплопритоков, викликаних наявністю різниці температур зовні огорожі і всередині кондиціонером приміщення Qт, А також теплопритоков в результаті впливу сонячної радіації Q через покриття і зовнішні стіни:

Q1= Qт+ Q. [1.1]

Теплопритоки через стіни і покриття Qт розраховують за формулою:

Qт = Q F = kd F (tн-tв), [1.2]

де q - питомий тепловий потік q = kd (tн-tв), Вт / м2;

kd - Дійсний коефіцієнт теплопередачі огородження, Вт / (м2 К);

F - розрахункова площа поверхні огородження, м2;

tн - Розрахункова температура повітря із зовнішнього боку огорожі, оС;

tв - Розрахункова температура повітря всередині кондиціонером приміщення, оС.

Дійсний коефіцієнт теплопередачі огородження може бути розрахований, якщо відома конструкція огорожі як коефіцієнт теплопередачі багатошарової огороджувальної конструкції за формулою:

kd= 1 / Ro= 1 / (Rн+ Ri+ Rв), [1.3]

де Ro - загальний опір теплопередачі багатошарової огороджувальної конструкції, м2К / Вт;

Rн - опір тепловіддачі відповідно з зовнішньої або теплішою боку огорожі, м2К / Вт;

Rн = 1 / aн; [1.4]

Ri - опір теплопровідності i-го будівельного шару конструкції, м2К / Вт;

Ri = di/ li; [1.5]

R в - опір тепловіддачі з внутрішньої сторони огорожі, м2К / Вт;

Rв = 1 / aв; [1.6]

aн і aв коефіцієнти тепловіддачі з зовнішньої і внутрішньої сторони огорожі, Вт / (м2К);

di - Товщина будівельних шарів конструкції, м;

li - Коефіцієнт теплопровідності будівельних шарів конструкції, Вт / (м2К).

Розрахункові значення коефіцієнтів тепловіддачі наведені в Таблиці 1.7.

Якщо конструкція огорожі не задана, то можна керуватися нормативними даними по опорам теплопередачі огороджувальних конструкцій.

Для стін і покриттів необхідний опір теплопередачі визначають за формулою:

Rтр = (Tв - tн ) / Dtн aв , [1.7]

де tв - Розрахункова температура повітря всередині приміщення, о С;

tн - Розрахункова зимова температура зовнішнього повітря, о С;

Dtн - Нормативна різниця між температурою повітря в приміщенні і температурою на внутрішній поверхні огородження, о С.

Розрахунковий коефіцієнт теплопередачі:

kd = 1 / Rтр

Температуру повітря в приміщенні з кондиціонером tв приймають як оптимальну по Таблиці 1.8.


Таблиця 1.6.

Таблиця записи результатів підрахунку теплопоступлений в кондиціонером приміщення.

 Істочнікітепло-надходжень  показник А  Удельнийтепловой потік q  ТепловойпотокQ '= А * q  Долятеплапоступ.в помещ k  ТепловойпотокQ = Q '* k
     пло-        
 стіни    щадь,        
 зовнішні   м2        
             
     пло-          
 вікна    щадь,          
    м2          
               
 дах  Пло-ща, м2          
 Стеля  Пло-ща, м2        
 Підлога  Пло-ща, м2          
   пло-        
 стіни  щадь,        
 внутрішні м2        
           
 приплив повітря  Витрата, м3/ с          
 люди  К-ть, чол.          
 Електро-обладнання  Мощн., КВт   _      
 Електро-освітлення  Мощн., КВт   _      
 Тепловоеоборудованіе  Мощн., КВт   _      
 Інші  Мощн., КВт   _      
           Разом:  

Таблиця 1.7.
Вступ | Особливості кондиціювання житлових і офісних приміщень. | Кондиціювання приміщень з великими тепловиділеннями. | Властивості холодильних агентів | Проблеми з маслом для альтернативного холодильного агента. | Монтаж і експлуатація систем з альтернативними холодильними агентами. | Компресори спліт-систем | Вибір системи кондиціонування за вимогами, що пред'являються Замовником. | Вплив розрахункової температури в приміщенні з кондиціонером на типорозмір кондиціонера. | Надходження тепла через світлові прорізи |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати