Головна

А) Вплив початкового тиску пара

  1. III. ВПЛИВ ВІКОВОГО ФАКТОРА НА ПРОТЯГОМ ХВОРОБИ ТА ЇЇ ПІД ЧАС ВИХОДУ
  2. VI. ВПЛИВ РИМСЬКОГО ПРАВА НА ЗАКОНОДАВСТВО РОСІЇ
  3. Алгоритм вимірювання артеріального тиску
  4. Антропогенний вплив на круговорот елементів.
  5. Атмосферний тиск і його вплив на організм
  6. Б) Вплив початкової температури пара

Аналізуючи цикл Ренкіна рис. 28.3 для різних значень тиску p1, При T1 = Const і p2 = Const, може зробити наступні висновки:

1. Чим вище тиск p1, тим більше ступінь заповнення циклу і вище середня температура підведення теплоти.

2. З підвищенням тиску p1, При тій же температурі перегріву вологості пара на
 виході з турбіни зростає.

 Тому при збільшенні початкового тиску пари необхідно збільшувати і температуру пара перед турбіною. З рис. 28.3 видно, що підвищення тиску пара p1, При T1 = Const і p2= Const призводить до зростання ? циклу.

З рис. 28.3 видно, що чим вище тиск пара p1, І температура Т1тим вище величина циклу ? Ренкина. Отже, для підвищення ? циклу Ренкіна необхідно збільшувати початкові параметри пара тиск p1і температуру Т1,.

Мал. 28.3
Лекція 24 | Цикли ракетних двигунів | Цикли атомних (ядерних) реактивних двигунів | Цикли газотурбінних установок (ГТУ) | Реальні цикли ГТУ | Лекція 26 | Порівняння циклів ГТУ | Принципова схема паросилова установки | Паровий цикл Карно | Теоретичний цикл ПТУ (цикл Ренкіна) |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати