Головна

Вплив характеру процесу стиснення на величину роботи, що витрачається на привід компресора

  1. Існують два механізми, що приводять до порушення м'язових веретен: 1) розтягнення м'яза і 2) скорочення інтрафузальних волокон (гамма-петля).
  2. I, II, III - ступені стиснення; 1, 2 - проміжні холодильники
  3. II. Зміни, що зазнають особистістю в міру розвитку процесу
  4. II. принципи процесу
  5. III. ВПЛИВ ВІКОВОГО ФАКТОРА НА ПРОТЯГОМ ХВОРОБИ ТА ЇЇ ПІД ЧАС ВИХОДУ
  6. III.1.1) Форми кримінального процесу.
  7. IV. Недоліки характеру, зумовлені переважно активно-вольовими моментами.

При конструюванні компресора необхідно організувати цикл компресора так, щоб:

a) Робота, що витрачається в циклі на стиснення газу від тиску  до  , Була мінімальною;

b) Температура газу після стиснення була на дуже високій і нижче температури займання масла, яке використовується для змащення внутрішніх стінок циліндра.

Процес стиснення газу в компресорі можна здійснювати в залежності від ступеня охолодження циліндра, тобто від умов теплообміну між робочим тілом і стінками циліндра по адіабати, изотерме і політропи.

Насправді процеси стиснення йдуть по політропи  , Де показник полстропи в залежності від інтенсивності відводу теплоти від стиснення газу в компресорі: - в охолоджуваних компрессорах знаходиться в межах  ; - В охолоджуваних (відцентрових, осьових) компресорах - величина .

Отже, робота, що витрачається на стиснення 1 кг повітря в одноступенчатом компресорі, визначається за формулою (19.8):  , інтеграл  в залежності від характеру процесу стиснення набуває таких значень:

1 ізотермічний стиск :  , (19.11)

2 адіабатне стиснення

 , (19.12)

3 Політропний стиснення

 , (19.13)

З урахуванням виразів (19.11-19.13) і рівняння (19.8) повна робота одноступінчатого компресора визначається наступним чином:

1 ізотермічний стиск

 , (19.14)

З виразів (19.11) і (19.14) випливає, що робота, яка витрачається на компресор, дорівнює роботі ізотермічного стиснення.

Кількість теплоти, що відводиться від 1 кг ідеального газу в процесі його стиснення в ізотермічному процесі ^  , (19.15)

2 адіабатне стиснення

 , (19.16)

З рівняння (19.12) і (19.16) видно, що робота на привід компресора в до раз більше роботи адиабатного стиснення:  , (19.17)

3 Політропний стиснення

 , (19.18)

З рівняння (19.13) і (19.18) видно, що робота на привід компресора в  раз більше роботи політропної стиснення:  , (19.19)

Кількість теплоти, що відводиться від 1 кг ідеального газу в процесі політропної стиснення, можна підрахувати за рівнянням:

 , (19.20)

Лекція 20
Рівняння першого закону термодинаміки для потоку | Сопла і дифузори | Закінчення з сужівающегоcя сопла | Швидкість споживання газу для закінчення з суживающегося сопла | Максимальні витрати газу через звужується сопло | Критична швидкість витікання | Аналіз профілю каналу сопла | Дроселювання газів і парів | Диференціальний дросельний ефект | Пристрій і принцип роботи поршневих компресорів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати