На головну

П'ятичленні ароматичні гетероцикли

  1. ароматичні аміни
  2. ароматичні масла
  3. АРОМАТИЧНІ вуглеводні
  4. ароматичні вуглеводні
  5. Гетероциклічні ароматичні амінокислоти
  6. Карбоциклические ароматичні сполуки
  7. МОНОАРОМАТІЧЕСКІЕ З'ЄДНАННЯ

П'ятичленні ароматичні гетероцикли утворені за участю атомів азоту, кисню, сірки.

фуран тіофен
пірол імідазол

Всі атоми, що формують цикл, знаходяться в sp 2- Гібридному стані. Неподіленої пари електронів гетероатома бере участь в утворенні ароматичного секстету: кожен атом вуглецю віддає по одному р-електрону, а гетероатом- неподеленную пару електронів, яка знаходиться на негібрідізованной р-орбіталі.

Розподіл електронів (електронна конфігурація) атома азоту в пятичленной

гетероциклами піролі зображено на діаграмі:

- ^ v ---

N sp2 - ^ - - ^ - - ^ ---- 2 електрона надходять в загальну ? - систему

 3 електрона? -зв'язків

пиррольное атом азоту

Є доказ включення пари електронів гетероатома в ароматичний секстет: пірол не проявляє основних властивостей, в звичайних умовах не взаємодіє з кислотами і не утворює солей.

Застосовують два терміни для позначення атомів азоту в складі ароматичного гетероциклічного з'єднання: піридиновий атом азоту і пиррольное атом азоту.

Піридиновий - володіє основними властивостями, пиррольное - не володіє, т. К. Вкладає свою пару електронів в освіту ароматичної системи.

Для прикладу можна навести з'єднання імідазол, який містить обидва види атомів азоту.

 піридиновий атом азоту

пиррольное атом азоту

імідазол

Ароматичні властивості п'ятичленних гетероциклічних сполук виражені досить в порівнянні з бензолом: у тиофена реакції іонного заміщення проходять легше, при більш низькій температурі. Можливо таке пояснення цьому явищу: ароматичний секстет розподілений між п'ятьма атомами циклу, на кожному атомі електронна щільність вище в порівнянні з бензолом (6 \ 5 і 6 \ 6 відповідно).

Пірол, фуран, тіофен відносяться до «?-ізбиточним циклам ».

Ароматичні властивості п'ятичленних гетероциклічних сполук залежать від величини електронегативності гетероатома.

Чим більше величина електронегативності, тим важче з гетероатомом віддає свою неподеленную пару електронів в загальну систему.

Відомо, що електронний торгівельний змінюється в ряду Про> N> Sі ароматичні властивості зменшуються в ряду:

тиофен> пірол> фуран

 
КУРС ЛЕКЦІЙ ПО | БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ | ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ | Єдність теорії і практики є невід'ємною основою в розвитку природничих наук. | Проста (одинарна) зв'язок Типи зв'язків в біоорганічних сполуках. | Сполученими (кон'югованими) називають кратні зв'язку (подвійні або потрійні), розділені одинарним зв'язком. | Ациклічні пов'язані системи. Особливості електронної будови | Ключові слова | Сучасні уявлення про будову бензолу | Стійкість бензольної системи до дії окислювачів уповільнює метаболізм бензолу і його похідних в організмі. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати