На головну

АКТИВІЗАЦІЯ КОМПЕНСАТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ

  1. Активізація чакр (1)
  2. Активізація чакр (2)
  3. Активізація чакр (3)
  4. Аналітичний метод дослідження для структурної групи II класу 3-го виду на прикладі кулісних механізмів
  5. Д) НЛП може допомогти в пошуку механізмів по переключенню каналів.
  6. Динамічний синтез кулачкових механізмів

Однією з основних ідей практичної психології XX ст. є ідея про можливість змінити риси особистості, певні при зачатті, народженні або вихованні дитини. Альфред Адлер в 1907 р сформулював цю думку в назві книги «Дослідження неповноцінності органу та її психічної компенсації». Спостерігаючи за людьми з соматичними дефектами, Адлер переконався, що вони можуть повністю або майже повністю компенсувати ці дефекти шляхом тренування і вправ, але він вказав і на те, що процес компенсації може відбуватися в сфері психічного.

У сучасній психології саме зміни в емоційних станах, як ставлення до себе і іншим людям, поведінкових і когнітивних стереотипах, ціннісних орієнтаціях є об'єктом досліджень і метою практичної роботи психолога. Той спосіб, яким люди самостійно компенсують брак емоційного тепла, недолік знань і поведінкових стереотипів, невідповідність прийнятим ними цінностей, часто є неприйнятним з соціальної точки зору і неефективним з точки зору досягнення суб'єктивної мети.

Таким прикладом можуть бути результати досліджень неконтрольованої купівельної активності, проведених в 1996 році у Франції (Lejoyeux). Французькі дослідники показали, що неконтрольоване покупательство може бути зрозуміле як «компенсаторное покупательство», яке тимчасово полегшує депресивні симптоми. У дослідженні англійських психологів (Babbage) вивчалося питання про те, чи може музика служити компенсацією задоволення емоційних потреб - порівнювалися групи студентів, які навчалися музиці і психології. Було отримано позитивну відповідь на питання, чи пов'язана музична сприйнятливість зі ступенем блокованої здатності до близьких стосунків, у студентів-музикантів і негативний - на наявність такого зв'язку у студентів-психологів. Т. е. Суб'єкти, які відчувають труднощі в реалізації здатності до близьких стосунків, можуть вибрати для себе більш легкий, але не ефективний шлях компенсації цієї потреби - через заняття музикою; Фрейд позначав цей процес як сублімацію.

Прикладом іншого результату реалізації компенсаторних можливостей людини є дослідження американських психологів (Copeland, Mitchell), в якому вивчався компенсаторное вплив поведінки вихователів дошкільних дитячих установ на дітей, чиї відносини з матерями не були достатньо теплими і безпечними. Вихователі, які вели себе довірливо по відношенню до дітей, чия поведінка було соціально орієнтоване і чиї емоції були позитивні, змогли частково компенсувати для дітей дефіцит спілкування з матерями.

У літературі описаний випадок (Wilson) амнезії у 32-річного чоловіка, котрий пережив травму мозкового кровообігу в 20 років. За рахунок надзвичайно інтенсивного розвитку загальних інтелектуальних функцій, виконавських навичок, процесів сприйняття пацієнт зміг розробити витончену мнемонічну систему, яка компенсує більшість з виникаючих проблем з пам'яттю.

З розвитком в 80-х роках XX ст. такого напрямку в практичній психології, як психологія здоров'я (психологія здорової людини), перед психологічної наукою заново постали питання про те, яким чином визначити результат роботи психолога з клієнтом і на що буде спрямована робота практичного психолога.

Американськими дослідниками (Strupp, Hardley; Strupp) були визначені три області, зміни в яких є бажаними як результат роботи психолога: зміни в соціальній адаптації (В), зміни в індивідуальній самооцінкою власного стану (W), зміни в оцінці професійного психолога (S) (див. табл. 14).

Таблиця 14

 
ДИНАМІКА ПРАЦЕЗДАТНОСТІ | ОСОБИСТІСНІ ДЕФОРМАЦІЇ ПРОФЕСІОНАЛА | ПРОФЕСІЙНЕ «вигорання» ОСОБИСТОСТІ | ПРОБЛЕМА НАДІЙНОСТІ | ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ НАДІЙНОСТІ | НАДІЙНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ | ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАДІЙНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ | РЕАЛЬНІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ | РЕЗЕРВИ У РОЗВИТКУ | РЕЗЕРВИ В ДІЯЛЬНОСТІ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати