загрузка...
загрузка...
На головну

VIII. Іонні рівняння реакцій

  1. CHAPTER VIII. FIRST REPORT OF DR. WATSON
  2. IV. Теплові ефекти хімічних реакцій. Термохимические рівняння і розрахунки
  3. VI. АВІАЦІЙНІ КАТАСТРОФИ В Г. ЕЛІЗАБЕТ
  4. VIII. Explain the italicized grammar constructions in the following sentences.
  5. VIII. Explain the italicized grammar constructions in the following sentences.
  6. VIII. Explain the italicized grammar constructions in the following sentences.
  7. VIII. Find in the text the sentences that correspond to the following statements

Реакції, що протікають між іонами, називаються іонними реакціями.

Реакції обміну між сильними електролітами в розчинах протікають до кінця або практично незворотні, коли іони з'єднуються один з одним і утворюють:

1) малорозчинні речовини;

2) малодиссоциирующие речовини - слабкі електроліти;

3) газоподібні або леткі речовини.

Реакції обміну в розчинах прийнято зображати трьома рівняннями: молекулярним, повним іонним і скороченим іонним. В іонних рівняннях слабкі електроліти, опади, гази зображують у вигляді молекул, сильні електроліти - у вигляді іонів. наприклад:

NaOH + HC1 = NaCl + H2O - молекулярне рівняння;

Na+ + ОН- + Н+ + Сl- = Na+ + Сl- + Н2Про - повне іонне рівняння;

Н+ + ОН- = Н2Про - скорочене іонне рівняння.


227. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) сірчаної кислоти і хлориду барію;

б) гідроксиду калію і фосфорної кислоти;

в) карбонату натрію і нітрату свинцю (II).

228. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) соляної кислоти і нітрату срібла;

б) хлориду барію і сульфату міді (II);

в) гідроксиду кальцію і азотної кислоти.

229. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) карбонату натрію і хлориду кальцію;

б) гідроксиду барію і соляної кислоти;

в) сірчаної кислоти і нітрату барію.

230. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) карбонату натрію і сірчаної кислоти;

б) нітрату міді (II) і гідроксиду натрію;

в) нітратом срібла і хлоридом заліза (III).

231. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) хлориду заліза (III) і гідроксиду калію;

б) нітрату барію і карбонату натрію;

в) сульфату алюмінію і хлориду барію.

232. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) ортофосфата калію і сульфату алюмінію;

б) соляної кислоти і сульфіду натрію;

в) карбонату калію і ортофосфорної кислоти.

233. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) сульфитом натрію і сірчаної кислотою;

б) нітрату свинцю (II) і йодиду калію;

в) хлоридом амонію і гідроксидом кальцію.

234. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) сульфіду натрію і сульфату заліза (II);

б) сірчаної кислоти і гідроксиду літію;

в) нітрату кальцію і карбонату калію.

235. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) азотної кислоти і гідроксиду барію;

б) карбонату калію і соляної кислоти;

в) нітрату свинцю (II) і сульфату калію.

236. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) нітрату барію і сульфату натрію;

б) гідроксиду калію і нітрату заліза (II);

в) карбонату натрію і сірчаної кислоти.

237. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) силікату натрію і гідроксиду барію;

б) хлориду заліза (III) і гідроксиду цезію;

в) сульфату заліза (II) і ортофосфата натрію.


238.Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) гідроксиду заліза (II) і азотної кислоти;

б) карбонату магнію і хлориду натрію;

в) сульфату натрію і нітрату срібла.

239.Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) хлориду алюмінію і нітрату срібла;

б) гідроксиду заліза (III) і сірчаної кислоти;

в) сульфіду калію і соляної кислоти.

240. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) гідроксиду міді (II) і соляної кислоти;

б) нітрату барію і сульфату алюмінію;

в) хлориду кальцію і нітрату срібла.

241. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) сульфату заліза (II) і сульфіду амонію;

б) хлориду барію і сульфату калію;

в) карбонату барію і азотної кислоти.

242. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) хлориду заліза (III) і гідроксиду калію;

б) силікату натрію і сірчаної кислоти;

в) нітрату срібла і хромату калію.

243. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) ортофосфата натрію і хлориду кальцію;

б) гідроксиду амонію і нітрату заліза (III);

в) сульфату нікелю і гідроксиду калію.

244. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) хлориду амонію і гідроксиду кальцію;

б) сульфату алюмінію і сульфіду натрію;

в) нітрату кальцію і силікату натрію.

245. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) хлориду барію і силікату калію;

б) сульфіту натрію і сірчаної кислоти;

в) гідроксиду магнію і азотної кислоти.

246. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) ортофосфорної кислоти і хлориду алюмінію;

б) нітрату свинцю (II) і гідроксиду калію;

в) сульфату цинку і ортофосфата калію.

247. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) хлориду кальцію і сульфіту натрію;

б) карбонату амонію і нітрату магнію;

в) сульфату алюмінію і гідроксиду літію.

248. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) гідроксиду цинку і сірчаної кислоти;

б) нітрату срібла і броміду алюмінію;

в) сульфіду барію і хлориду кальцію.


249. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) ортофосфорної кислоти і сульфату магнію;

б) хлориду цинку і гідроксиду барію;

в) азотної кислоти і карбонату амонію.

250. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) нітрату хрому (III) і гідроксиду натрію;

б) силікату калію і сірчаної кислоти;

в) гідроксиду літію і хлориду міді (II).

251. Напишіть молекулярні та іонні рівняння реакцій між розчинами:

а) гідроксиду алюмінію і сірчаної кислоти;

б) хлориду заліза (II) і нітрату срібла;

в) сульфату заліза (III) і гідроксиду натрію.
I. Моль. Еквівалентні маси і еквіваленти простих і складних речовин. закон еквівалентів | II. Стехіометричні закони хімії | Ядро- складова частина атома. Частинки, що входять до складу ядра атома -протони і нейтрони (нуклони). | IV. Теплові ефекти хімічних реакцій. Термохимические рівняння і розрахунки | V. Хімічна кінетика і хімічна рівновага | VI. Розчини. Способи вираження концентрації | Насичений раствор- розчин, в якому дана речовина при даній температурі більше не розчиняється, а розчин, в якому ще може розчинитися дана речовина - ненасичений. | властивості розчинів | Солі, утворені слабкою основою і слабкою кислотою | Ступінь окислення (окисне число, стан окислення) - це |

загрузка...
© um.co.ua - учбові матеріали та реферати