На головну

Кут між площинами, кут між прямими, кут між прямою і площиною

Кут між площинами.Нехай задані дві площини

і .

Один із кутів , утворених площинами, рівний куту між їх нормальними векторами і . Так як другий кут рівний , то кути між площинами можна обчислити за формулою:

. (8.17)

Під кутом між площинами розуміють менший з двогранних кутів, утворених цими площинами. Для знаходження гострого кута треба взяти модуль правої частини.

Умова паралельності двох площин. Якщо площини паралельні, то паралельні і їх нормальні вектори , а отже

.

Умова перпендикулярності двох площин. Якщо площини перпендикулярні, то перпендикулярні і їх нормальні вектори , а отже

.

Кут між прямими на площині, заданими загальними рівняннями. Нехай задані дві прямі і .

Кути між прямими визначаються за формулою:

. (8.18)

Умова паралельності двох прямих:

.

Умова перпендикулярності двох прямих:

.

Кут між прямими, заданими канонічними рівняннями.Нехай задані дві прямі

, .

Один із кутів між прямими рівний куту між їх напрямними векторами і . Так як другий кут рівний , то кути між прямими можна обчислити за формулою:

. (8.19)

Для знаходження гострого кута треба взяти модуль правої частини.

Умова паралельності двох прямих. Якщо прямі паралельні, то паралельні і їх напрямні вектори , а отже

.

Умова перпендикулярності двох прямих. Якщо прямі перпендикулярні, то перпендикулярні і їх напрямні вектори , а отже

.

Кути між двома прямими

,

на площині визначаються за формулою:

. (8.20)

Умова паралельності двох прямих:

.

Умова перпендикулярності двох прямих:

.

Кут між прямими з заданими кутовими коефіцієнтами.Нехай прямі , задані рівняннями і , де , (рис.8.9). Треба знайти кут між прямими , .

Так як зовнішній кут трикутника , то . Якщо , то

.

Для знаходження гострого кута треба взяти модуль правої частини.

Враховуючи, що , , отримаємо:

. (8.21)

Умова паралельності двох прямих. Якщо прямі паралельні, то і . З формули (8.21) випливає, що в цьому випадку . Навпаки, якщо , то , а отже прямі паралельні. Таким чином, умовою паралельності двох прямих є рівність їх кутових коефіцієнтів:

.

Умова перпендикулярності двох прямих. Якщо прямі перпендикулярні, то і не існує. З формули (8.21) випливає, що в цьому випадку або

.

Справедливе і обернене твердження.

Приклад 8.8.Знайти кут між прямими і , заданими рівняннями

і

відповідно.

Розв'язок. Спосіб 1. Запишемо рівняння прямої в загальному вигляді: . Тоді , - нормальні вектори прямих і відповідно. Кут між даними прямими знайдемо як кут між їх нормальними векторами, скориставшись формулою (8.18) (для знаходження гострого кута візьмемо модуль правої частини):

і .

Спосіб 2. Запишемо рівняння даних прямих у вигляді рівнянь з кутовими коефіцієнтами:

, ;

, .

За формулою (8.21) і . t

Кут між прямою і площиною.Нехай задані площина і пряма (рис. 8.9).

Кут між прямою і площиною рівний , де - кут між векторами і . Отже, .

Кут визначаються за формулою:

. (8.22)

Умова паралельності прямої і площини. Для того, щоб пряма і площина були паралельні, необхідно і достатньо, щоб вектори і були перпендикулярні, тобто

.

Умова перпендикулярності прямої і площини. Для того, щоб пряма і площина були перпендикулярні, необхідно і достатньо, щоб вектори і були колінеарні, тобто

.  29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   Наступна

Властивості векторного добутку. | Мішаний добуток векторів | Властивості мішаного добутку. | Рівняння лінії на площині | Рівняння поверхні та лінії в просторі | Загальне рівняння площини | Загальне рівняння прямої на площині | Канонічні і параметричні рівняння прямої. Рівняння прямої з кутовим коефіцієнтом | Загальні рівняння прямої в просторі | Рівняння прямої, що проходить через дві точки |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати