На головну

Основні поняття

  1. Адсорбція. Основні закономірності адсорбції
  2. Аспекти проблеми поняття про тертя і його види
  3. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  4. Визначення економіко-математичного моделювання. Види моделей. Основні етапи моделювання
  5. Виникнення та основні етапи розвитку реферування
  6. Виникнення та основні етапи розвитку реферування: період СРСР
  7. Виникнення та основні етапи розвитку реферування: світова практика

Системою т лінійних алгебраїчних рівнянь з п невідомими називається система вигляду

(4.1)

де числа , , називаються коефіцієнтами системи, числа - вільними членами; - невідомі.

Матриця

,

складена з коефіцієнтів при невідомих системи (4.1), називається матрицею або основною матрицею системи, а матриця

,

отримана з матриці дописуванням стовпця з вільних членів, називається розширеною матрицею системи.

Систему (4.1) зручно записувати в матричній формі:

,

де - матриця системи,

- матриця-стовпчик з невідомих ,

- матриця-стовпчик з вільних членів .

Добуток матриць визначений, так як матриця узгоджена з матрицею .

Впорядкована система чисел називається розв'язком системи (4.1), якщо кожне з рівнянь системи перетворюється в правильну рівність після підстановки замість відповідних чисел .

Розв'язок можна записати у вигляді матриці-стовпця

.

Система рівнянь називається сумісною, якщо вона має хоча б один розв'язок, і несумісною, якщо вона не має жодного розв'язку.

Сумісна система називається визначеною, якщо вона має єдиний розв'язок і невизначеною, якщо вона має більше одного розв'язку. В останньому випадку кожний її розв'язок називається частинним розв'язком системи. Сукупність всіх частинних розв'язків системи називається загальним розв'язком.

Розв'язати систему - означає вияснити, сумісна вона чи несумісна, і у випадку сумісності знайти її загальний розв'язок.

Дві системи називаються еквівалентними (рівносильними), якщовони мають один і той же загальний розв'язок.

Система лінійних рівнянь називається однорідною, якщо всі вільні члени рівні нулю:

(4.2)

Однорідна система завжди сумісна, так як

є розв'язком системи. Цей розв'язок називається нульовим або тривіальним.

Система (4.2), крім тривіального, може мати і інші розв'язки (нетривіальні).

Елементарними перетвореннями системи назвемо наступні перетворення:

1) множення деякого рівняння системи на число відмінне від нуля;

2) додавання до одного рівняння системи іншого рівняння, помноженого на довільне число;

3) перестановка місцями двох рівнянь системи.

При елементарних перетвореннях системи відповідні елементарні перетворення зручно виконувати над рядками розширеної матриці системи.

   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ | Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою | Основні поняття | Дії над матрицями | Транспонування матриць | Основні поняття | Властивості визначників | Основні поняття | Обернена матриця | Розв'язання довільних лінійних систем. Теорема Кронекера-Капеллі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати