На головну

Основні поняття

  1. Адсорбція. Основні закономірності адсорбції
  2. Аспекти проблеми поняття про тертя і його види
  3. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  4. Визначення економіко-математичного моделювання. Види моделей. Основні етапи моделювання
  5. Виникнення та основні етапи розвитку реферування
  6. Виникнення та основні етапи розвитку реферування: період СРСР
  7. Виникнення та основні етапи розвитку реферування: світова практика

Квадратній матриці А порядку п можна поставити у відповідність число, яке називається її визначником або детермінантом і позначається або , або та обчислюється наступним чином:

1. , :

.

2. , :

.

3. , :

 
 

Для обчислення визначника 3-го порядку зручно користуватися правилом трикутників, яке можна зобразити схематично:

Правило обчислення визначника для матриці порядку єдосить складним для сприйняття і застосування. Проте відомі методи, що дають можливість обчислити визначники високих порядків на основі визначників низьких порядків. Деякі з них розглянемо далі.

Приклад 2.1.Обчислити визначник матриці

.

Розв'язок.

. t

Приклад 2.2.Обчислити визначник матриці

.

Розв'язок.

. t

   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ ЛІНІЙНОЇ АЛГЕБРИ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ | Організація навчального процесу за кредитно-модульною системою | Основні поняття | Дії над матрицями | Основні поняття | Обернена матриця | Ранг матриці | Основні поняття | Розв'язання невироджених лінійних систем | Розв'язання довільних лінійних систем. Теорема Кронекера-Капеллі |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати