На головну

Ітого70

джерело: Вісник МГУ. Серія 11. Право. 1993. № 2. С. 43.

Г. І. Забрянскій, автор розробки, на підставі якої складена табл. 9.3, відносить перші три рівня криміногенності до територій з позитивною криміногенною ситуацією. Четвертий рівень охоплює середню сі-туацию, останні три рівня - ситуацію негативну.

Показники правової статистики дозволяють зробити развер-нутий аналіз стану злочинності в країні, його динаміки та регіональної диференціації. Зокрема, дані за 1-е напів-чя 1996 р показали, що рівень розкриття злочинів близько 67%. У структурі злочинності переважали майнові преступле-ня (56%). На 1 вересня 1996 в місцях позбавлення волі перебували 822 тис. Засуджених, з числа яких 131 тис. Жінки, 98,9 тис. Неповнолітні. З початок 1996 року зареєстровано 18,2 тис. Злочинів, скоєних неросіянами, в тому числі 14,5 тис. Жителями СНГ1.

У соціальній статистиці є такий важливий розділ, як ста-тистики думок: інформація про орієнтаціях населення, про його потребах і оцінках ситуації. Як правило, соціальний моніторинг організовується службами, що займаються дослідженням громадської думки (наприклад, ВЦИОМ і його регіональними організаціями). Це розділ прямо використовує і спирається на дані соціологічних опитувань.

Матеріали соціальної статистики використовуються на різних рівнях: по країні в цілому, по великим економіко-географічного-ким зонам, адміністративно-територіальним підрозділам (областям, республікам, краях, містах, районах), населеним пунктам, окремих мікрорайонів у містах, підприємствам та іншим господарським одиницям.

Важливою функцією соціальної статистики є забезпечення <зворотного зв'язку> - надання органам влади в цен-тре і на місцях інформації про результати і наслідки ті-Кучок соціальної політики, про реагування населення на неї - про його діях, думках, оцінках. Тим самим забезпечується можливість оперативно і своєчасно коригувати соці-альні програми, будувати адресну соціальну політику з урахуванням регіональної специфіки.

Необхідну для соціологів інформацію по соціальній статистиці містять перш за все статистичні збір-ники, які видаються місцевими і центральним (Держкомстатом Рос-сии) органами державної статистики. Це статистичний щорічник <Російська Федерація>, спеціа-лу-ні статистичні збірники для регіонів і Росії в цілому. Статистична інформація про соціальні процеси публікується в журналах <Питання статистики> (щомісячний), <Соціологічні дослідження> (щомісячний), <Соціологія і суспільство> (щоквартальний). Американська статистична асоціація видає щорічник «Вісті про соціальну статистикою> (Proceeding on Social Statistics); в Великобританії з 1970 р щорічно видається збірник <Соціальні тенденції> (Social Trends). Всього в світі існує як мінімум 30 подібних видань. Публікації соці-альних індикаторів по країнах світу здійснюються міжна-рідними організаціями: Організацією Об'єднаних Націй, Європейським співтовариством, Світовим банком.
ІТОГО295166441212270166 | Галузі соціології та психології | Глава 4. Предмет і об'єкт соціології | Глава 5. Структура соціологічного знання | Глава 6. Наукова гіпотеза | Глава 7. Емпірична соціологія | Приклади операционального визначення | Глава 8. Програма соціологічного дослідження | Глава 9. Емпіричне дослідження і статистика | Дитяча смертність в Росії в 1960-1994 рр. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати