На головну

Конденсатори. З'єднання конденсаторів.

  1. Обсадні труби та їх з'єднання
  2. Паралельне з'єднання конденсаторів.
  3. Послідовне з'єднання конденсаторів.

На практиці, однак, необхідні пристрої, які мають здатність при малих розмірах і невеликих відносно навколишніх тіл потенціалах нагромаджувати значні за величиною заряди. Ці пристрої - конденсатори.

Конденсатор складається з двох провідників, які розділені діелектриком. Щоби на ємність конденсатора не впливали навколишні тіла, провідникам надають таку форму, щоб поле, яке створюється зарядами, було зосереджено у вузькому проміжку між обкладками конденсатора.

Оскільки поле зосереджене всередині конденсатора, то лінії напруженості починаються на одній обкладці і закінчуються на іншій і тому вільні заряди, що виникають на різних обкладках, є однаковими за модулем різнойменними зарядами.

Ємність конденсатора - фізична величина, що числово дорівнює відношенню величини заряду q, нагромадженого у конденсаторі, до різниці потенціалів між його обкладками:

.

Залежно від форми обкладок конденсатори поділяються на плоскі, циліндричні і сферичні.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Робота при переміщенні заряду в електростатичному полі. Потенціал електричного поля. Напруженість як градієнт потенціалу | Різниця потенціалів. Зв'язок між напруженістю електричного поля та різницею потенціалів (напругою). | ІІ. Циліндричний конденсатор. | ІІІ. Сферичний конденсатор. | Тема2. Постійний електричний струм. | Електричний струм у газах. Властивості газового розряду. Фізичні основи дії газорозрядних приладів. Струм в газах | Електричний струм у напівпровідниках. Власна та домішкова провідності напівпровідників. Власна провідність напівпровідників | Закон Ампера. Фізичні основи роботи електричних машин, електромагнітних реле та електровимірювальних приладів. Закон Ампера | Тема 5. Електромагнітна індукція. Магнітні властивості речовини. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати