На головну

Число всіх підмножин множини А, яка складається з елементів, дорівнює .

  1. MS- СПИНОВОЕ КВАНТОВОЕ ЧИСЛО
  2. Oi-Ha-Hou есть Тьма, Беспредельность, или же Не-Число, Ади-Нидана, Свабхават - .
  3. Алгоритм розв'язування задач цілочислового програмування
  4. В тетради запишите число и тему урока.
  5. В указатель stl помещается число new item
  6. Ввод числовых и текстовых данных
  7. Векторы. Операции над векторами (сложение, вычитание, умножение на число), n-мерный вектор. Понятие о векторном пространстве и его базисе.

197.Дано: А = , В = , С = . Знайдіть:

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

198.Дано: А = , В = , С = . Знайдіть:

1) ; 2) ; 3) ; 4) .

199.Дано: М = , N = . Знайдіть:

1) M/N; 2) N/M; 3) (M/N) (N/M).

200.Дано А = , В = . Знайдіть: А/В і В/А.

201.Дано А = , В = . Знайдіть:

1) ; 2) ; 3) А/В; 4) В/А.

202.Дано: А = { : }, B = { : }. Знайдіть і .

203.Дано: А = { : }, В = { : }. Знайти і ;А/В; В/А.

204.Нехай А - множина цілих чисел, які діляться на 4, В - множина цілих чисел, які діляться на 3. З'ясуйте, які із чисел 9, 0, - 24, - 53, 128, 1242048 належать множинам і ?

205.Знайдіть , якщо:

1) А - множина парних чисел, В = { : , де };

2) А - множина простих чисел, В - множина непарних чисел.

206.Знайдіть , якщо М - множина простих чисел, що менші від 40, Р - множина непарних чисел, більших за 14.

207.Знайдіть К/F, якщо К = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, F = {2, 4. 6}.

208.Зі 100 студентів лише німецьку мову вивчають 18; німецьку, але не англійську - 23, німецьку і французьку - 8; німецьку - 26; французьку - 48, англійську і французьку - 8; ніякої мови не вивчають - 24. З'ясуйте, скільки студентів вивчають англійську мову? Скільки студентів вивчають англійську і німецьку мову, але не французьку? Скільки студентів вивчають французьку мову в тому і лише тому випадку, якщо вони не вивчають англійську?

209.Обчисліть:

1) ; 2) ; 3) ; 4) ;

5) ; 6) ; 7) ; 8) ;

9) ; 10) ; 11) ; 12) ;

13) ; 14) ; 15) ; 16) ;

17) ; 18)

210.Спростіть:

1) ; 2) ; 3) ; 4) ;

5) ; 6) ; 7) ; 8) ;

9) ; 10) ; 11) ; 12) .

211.Розв'яжіть рівняння:

1) ; 2) ; 3) ; 4) ;

5) ; 6) ; 7) ; 8) ;

9) ; 10) ; 11) .

212.Вкажіть скількома способами можна скласти список із 9 прізвищ?

213.Вкажіть скількома способами можна розкласти вісім різних листів у вісім різних конвертів, якщо в кожний конверт вкладається лише один лист?

214.З'ясуйте, скільки п'ятицифрових чисел можна написати цифрами 5, 6, 7, 8, 9 так, щоб усі цифри кожного числа були різними?

215.Із цифр 0, 1, 2, 3, 4 складені всі можливі п'ятизначні числа так, що в кожному числі цифри не повторюються. Вкажіть скільки одержали чисел?

216.Вкажіть скільки всього шестизначних парних чисел можна скласти з цифр 1, 3, 4, 5, 7, 9, якщо в кожному із цих чисел жодна цифра не повторюється?

217.З цифр 1, 2, 3, 4, 5 складено всі можливі п'ятизначні числа без повторення цифр. Вкажіть скільки серед цих п'ятизначних чисел таких, які:

1) починаються цифрою 5;

2) не починаються з цифри 3;

3) починаються з 53;

4) не починаються з 543.

218.З'ясуйте, скількома способами можна розсадити 4 учнів на 25 місцях?

219.Студенту треба скласти 4 екзамени на потязі 8 днів. З'ясуйте, скількома способами це можна зробити?

220.Вкажіть скільки існує всього семицифрових телефонних номерів, в кожному із яких жодна цифра не повторюється?

221.Вкажіть скільки існує двоцифрових чисел, в яких цифра десятків і цифра одиниць різні і непарні?

222.З'ясуйте, із скількох різних предметів можна скласти 210 різних розміщень по два елементи в кожному?

223.Із 20 робітників треба виділити 6 для роботи на елеваторі. Вкажіть скількома способами це можна зробити?

224.На полиці є 35 книжок. Вкажіть скількома способами можна вибрати дві із них?

225.Вкажіть скількома способами можна закреслити 6 номерів із 49 в картці «Спорт лото».

226.У групі навчається 32 студента. Вкажіть скількома способами можна сформувати команду з 4 студентів для участі в математичній олімпіаді?

227.На площині розташовано 25 точок таким чином, що жодні три з них не лежать на одній прямій. Вкажіть скільки існує трикутників з вершинами в цих точках?

228.З'ясуйте, скількома способами групу із 17 студентів можна розділити на дві групи таким чином, щоб в одній було 5 студентів, а в другій - 12 студентів?

229.Студент має по одній монеті в 1 коп., 2 коп., 5 коп., 10 коп., 25 коп. З'ясуйте, скількома способами він може ці монети розкласти в дві кишені?

230.У деякому царстві немає двох людей, які б мали однаковий набір зубів. З'ясуйте, скільки людей мешкає там, якщо кількість зубів у мешканців утворює всю множину можливих варіантів?

231.А) 25 викладачів потиснули один одному руки перед педрадою. Вкажіть скільки було зроблено рукостискань?

Б) 25 студентів обмінялися фотографіями так, що кожний обмінявся з кожним. Вкажіть скільки було роздано фотографій?

232.А) В групі з 32 студентів вибирають на конференцію делегацію, яка складається з трьох осіб. Вкажіть скільки існує варіантів такого вибору?

Б) В групі з 32 студентів для проведення зборів обирають голову, заступника та секретаря. Вкажіть скількома способами це можна зробити?

233.А) Біля стола стоїть 9 стільців. Вкажіть скільки існує способів розміщення за столом 9 осіб?

Б) 9 дівчат водять хоровод. Вкажіть скільки існує різних варіантів стати дівчатам в коло?

В) З дев'яти різних намистин потрібно зробити намисто. Вкажіть скільки існує різних способів його утворення?

234.7 книг різних авторів і трьохтомник одного автора розташовані на книжковій полиці. З'ясуйте, скількома способами можна розставити ці 10 книжок на полиці так, щоб книги автора трьохтомника стояли поруч?

235.Збори з 30 осіб обирають голову, секретаря та трьох членів редакційної комісії. Вкажіть скількома способами це можна зробити?

236.У підрозділі 60 солдат і 5 офіцерів. Вкажіть скількома способами можна виділити наряд, Який складається із трьох солдат і одного офіцера?

237.У одного хлопчика є 10 марок для обміну, а у другого - 8. Вкажіть скількома способами вони можуть обміняти дві марки одного на дві марки другого?

238.На одній паралельній прямій розташовано 7 точок, а на другій - 12. Вкажіть скільки існує чотирикутників з вершинами в цих точках?

239.Вкажіть скількома способами з колоди з 36 карт можна вибрати 10 карт так, щоб серед них було рівно три тузи?

240.Вкажіть скількома способами можна розподілити пари в шести групах між трьома викладачами, якщо кожен викладач викладатиме у двох групах?

241.Для відвідування театру закуплено 20 квитків в один ряд партеру. Вкажіть скількома способами можна розподілити ці квитки між 10 чоловіками і 10 жінками так, щоб два чоловіки або дві жінки не сиділи поруч?

242.Із 10 троянд і 8 жоржин треба скласти букет з п'яти квітів так, щоб в ньому було:

1) лише п'ять троянд;

2) 2 троянди і 3 жоржини;

3) або 2 троянди і 3 жоржини, або 3 троянди і 2 жоржини;

4) п'ять квітів, серед яких була б принаймні одна троянда.

Вкажіть скількома способами можна скласти букет?

243.Із семи бігунів і трьох стрибунів треба скласти команду із 5 чоловік, в яку б входило:

1) три бігуна і два стрибуна;

2) чотири бігуна і один стрибун;

3) хоч би один стрибун.

Вкажіть скількома способами це можна зробити?

до змісту  23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Наступна

Виписати проміжки монотонності функції. | Екстремум функції | Загальна схема для побудови графіків функцій | Найменше та найбільше значення функції | Розділ 3 | Основні формули інтегрування | Визначений інтеграл та його властивості | Площа криволінійної трапеції | Застосування визначеного інтеграла при розв'язанні фізичних задач | Елементи комбінаторики |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати