Головна

Розміщення. Нехай дано скінчену множину, яка складається з елементів. Будь-яка її упорядкована підмножина, яка містить елементів, де , називається розміщенням з елементів по .

  1. Будова атомів хімічних елементів.
  2. В анотації до препарату зазначено, що він містить антигени збудника черевного тифу, які адсорбовані на стабілізованих еритроцитах барана. З якою метою використовують цей препарат?
  3. Вплив легуючих елементів на перетворення в сталі
  4. Вплив легуючих елементів на поліморфізм заліза і на ферит
  5. Діагностування сформованості елементів педагогічної майстерності на початку професійного навчання
  6. Для профілактики дисбактеріозу застосовується препарат, який містить у своєму складі біфідобактерії. До якої групи профілактичних препаратів належить цей препарат?
  7. Імперія (від лат. ітрегіит - влада, панування) - це велика | держава, яка містить у своєму складі території інших | народів і держав.

Отже, розміщення відрізняються одне від одного або елементами, або порядком елементів.

Характеристичні ознаки розміщень: 1) предмети і місця різні; 2) ;

3) усі місць необхідно зайняти ; 4) порядок елементів важливий.

Число розміщень з елементів по елементів позначають і знаходять за формулою:

.

Якщо , то дістаємо формулу:

При розв'язуванні задач часто користуються рівністю: .  23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Наступна

Ознака сталості, зростання та спадання функції | Виписати проміжки монотонності функції. | Екстремум функції | Загальна схема для побудови графіків функцій | Найменше та найбільше значення функції | Розділ 3 | Основні формули інтегрування | Визначений інтеграл та його властивості | Площа криволінійної трапеції | Застосування визначеного інтеграла при розв'язанні фізичних задач |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати