На головну

Найменше та найбільше значення функції

  1. Адитивність цільової функції і етапи задачі
  2. Артикль і його функції в реченні
  3. Безпосереднє визначення площі нафтогазоносності
  4. Валютні системи: поняття, структура, призначення
  5. Вибір системи збуту на зовнішньому ринку і визначення необхідних фінансових витрат.
  6. ВИЗНАЧЕННЯ ВОДОПОГЛИНЕННЯ
  7. Визначення економіко-математичного моделювання. Види моделей. Основні етапи моделювання

Для знаходження найменшого і найбільшого значень функції , неперервної на деякому відрізку , необхідно:

1.Знайти критичні точки, які належать цьому відрізку, і обчислити значення функції в цих точках;

2.Знайти значення функції на кінцях відрізку, тобто числа і ;

3.Порівняти знайдені значення; тоді найменше і найбільше з них є відповідно найменшим і найбільшим значенням функції в розглядуваному проміжку.

133.Знайдіть найбільше і найменше значення заданих функцій на заданих проміжках:

1) 2)

3) 4)

5) 6)

7) 8)

9) 10)

134.З'ясуйте, на яку множину функція відображує відрізок ?

135.Знайдіть найбільше та найменше значення функції на відрізку .

При розв'язуванні деяких задач потрібно знаходити найбільше або найменше значення функції не на відрізку, а на інтервалі. В практичних задачах функція має на заданому інтервалі тільки одну стаціонарну точку: або точку максимуму, або точку мінімуму. У цих випадках у точці максимуму функція приймає найбільше значення, а в точках мінімуму - найменше значення на даному інтервалі.

Наприклад. Знайти найменше значення функції , де .

Розв'язання

Знайдемо похідну . Стаціонарні точки і . На інтервалі є тільки одна стаціонарна точка . При переході -

через цю точку похідна змінює знак з «-» на «+», і тому - точка мінімуму. Отже, найменше значення функції дорівнює .

136.Число 20 запишіть у вигляді суми двох невід'ємних доданків так, щоб добуток їхніх квадратів був найбільшим.

137.Число 36 запишіть у вигляді добутку двох додатних чисел, сума яких найменша.

138.Знайдіть додатне число, потроєний квадрат якого більше подвоєного куба цього числа на найбільше значення.

139.Знайдіть додатне число, потроєний квадратний корінь якого більше цього числа на найбільше значення.

140.Серед прямокутників, що мають периметр 20см, знайдіть той, діагональ якого найменша.

141.Із усіх прямокутників, площа яких дорівнює 9см , знайдіть прямокутник з найменшим периметром.

142.Парканом довжиною 80м треба огородити прямокутну ділянку найбільшої площі. Знайдіть розміри ділянки.

143.Із усіх рівнобедрених трикутників з периметром знайдіть трикутник з найбільшою площею.

144.У рівнобедрений трикутник, кут при основі якого дорівнює , вписано коло радіусу . Знайдіть площу трикутника. З'ясуйте, при якому значенні площа трикутника буде найменшою?

145.Більша основа рівнобічної трапеції дорівнює , а гострий кут - . Діагональ трапеції перпендикулярна до бічної сторони. Знайдіть площу трапеції. При якому значенні площа трапеції буде найбільшою?

146.У півкруг радіуса впишіть прямокутник найбільшої площі.

до змісту  18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Наступна

В цьому полягає механічний (фізичний) зміст похідної. | Правила диференціювання | Похідні тригонометричних функцій | Похідна показникової функції | Геометричний зміст похідної | Похідні вищих порядків | Диференціал функції і його застосування до наближених обчислень | Ознака сталості, зростання та спадання функції | Виписати проміжки монотонності функції. | Екстремум функції |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати