На головну

Харків 2009

  1. Анкетування щодо дотримання етичних норм і правил у Первомайському міськрайонному суді Харківської області
  2. Харків - 2005
  3. Харків 2003 1 страница
  4. Харків 2003 2 страница
  5. Харків 2003 3 страница
  6. Харків 2003 4 страница
  7. Харків 2003 5 страница

Рекомендовано до видання

кафедрою вищої математики,

протокол № 1 від 31.09.2009

Схвалено науково-методичною

радою обліково-фінансового

факультету, протокол № 2

від 24.09.2009

Рецензент В. М. Ільюшко

 
 
 

ПЕРЕДМОВА


Одним з найважливіших аспектів удосконалення вищої економічної і інженерної освіти є посилення фундаментальної підготовки студентів. Ефективним напрямком раціональної організації занять з фундаментальних дисциплін взагалі, і з вищої математики зокрема, є удосконалення методики проведення практичних занять зі збільшеним об'ємом самостійної роботи. У процесі вищої математики, ї особливо самостійного вивчення, виникає багато питань, пов'язаних з розв'язанням задач. Автор ставила за мету допомогти студентам самостійно навчитись розв'язувати задачі, аналогічні тим, що рекомендовані для індивідуального виконання. Запропоновані матеріали містять тематичні індивідуальні завдання, приклади розв'язання типових завдань і охоплюють всі теми навчальних програм курсу "Вища математика".

Пропонується для надбання студентами практичних навичок розв'язання задач.


Тематичні індивідуальні завдання. Приклади розв'язання типових завдань

Елементи лінійної алгебри

Завдання 1.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Наступна

Розв'язання типового варіанта. | Якщо матриця А є невиродженою, то | Завдання 3. | Розв'язання типового варіанта. | Аналітична геометрія | Розв'язання типового варіанта | Дано координати точок: А (-1; 4; 2); В(0; 3; 3); С(4; -5; 3) і М(1; -3; 5). | Завдання 9. | Розв'язання типового варіанта. | Знайти границю |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати