Головна

Приклад 5.

  1. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
  2. II. Випишіть з тексту приклади вживання в англійському реченні неособистих форм дієслова.
  3. II. Випишіть з тексту приклади вживання в англійському реченні неособистих форм дієслова.
  4. IV. Вимоги до організації здорового харчування та формування зразкового меню
  5. VI. Приблизний перелік питань до заліку.
  6. Автосумма - приклад найпростішої функції
  7. Аналітичний метод дослідження для структурної групи II класу 3-го виду на прикладі кулісних механізмів

Для обчислення визначників вищих порядків користуються таким алгоритмом: за допомогою властивості 9 визначників домагаються того, щоб в одному рядку (або в одному стовпці) всі елементи за винятком одного дорівнювали нулю, потім по слідству 1 з теореми Лапласа розписують визначник по цьому рядку (стовпцю ). Тим самим обчислення визначника  зводять до обчислення визначника порядку. При необхідності процедуру повторюють.

Приклад 6.обчислити визначник

.

Рішення. Домножимо перший рядок на (-2), (-1), (-2) і додаючи її відповідно до другої, третьої і четвертої рядку, отримаємо

Розпишемо визначник по першому стовпцю:

.

Розписуючи отриманий визначник третього порядку по другому рядку, отримаємо

 
ВСТУП. | Основні математичні поняття. | Матриці та операції над ними. | Приклад 2. | Приклад 3. | Приклад 7. | ЗАВДАННЯ ДО ЧОЛІ I. | Арифметичне лінійний простір. | Ранг матриць. | Системи лінійних рівнянь. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати