Головна

Приклад 2.

  1. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
  2. II. Випишіть з тексту приклади вживання в англійському реченні неособистих форм дієслова.
  3. II. Випишіть з тексту приклади вживання в англійському реченні неособистих форм дієслова.
  4. IV. Вимоги до організації здорового харчування та формування зразкового меню
  5. VI. Приблизний перелік питань до заліку.
  6. Автосумма - приклад найпростішої функції
  7. Аналітичний метод дослідження для структурної групи II класу 3-го виду на прикладі кулісних механізмів

 . твором матриці  , що має  рядків і  стовпців, на матрицю  , що має  рядків і  стовпців, називається матриця
 , що має m рядків і n стовпців, у якій елемент  дорівнює сумі добутків елементів  рядки матриці и  стовпчика матриці  , Т. Е.

При цьому число  стовпців матриці  має дорівнювати числу рядків матриці  . В іншому випадку твір не визначено.
ВСТУП. | Основні математичні поняття. | Визначники. Теорема Лапласа. | Приклад 5. | Теореми про твір визначників і зворотного матриці. Правило Крамера. | Приклад 7. | ЗАВДАННЯ ДО ЧОЛІ I. | Арифметичне лінійний простір. | Ранг матриць. | Системи лінійних рівнянь. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати