На головну

Матриці та операції над ними.

  1. I. Психологічні операції в сучасній війні.
  2. IV. Основний парадокс рефлексивної кооперації: неможливість взаєморозуміння. способи подолання
  3. Активні операції банків
  4. акцептні операції
  5. Алгоритм обчислення зворотної матриці.
  6. Орендні і лізингові операції
  7. Арифметичні вирази і операції

Прямокутна таблиця елементів деякої множини  , складається з  рядків і  стовпців, називається матрицею порядку  на (  ). Матриці будемо позначати буквами  а їх елементи, що знаходяться на перетині  рядки і  стовпчика через  і т.д. якщо  , То матриця називається квадратної порядку . У загальному вигляді матриця  записується в такий спосіб:

Коротко матрицю позначають так:

дві матриці и  вважають рівними, якщо рівні елементи, які стоять на однакових місцях, т. е. якщо  при всіх и  (При цьому число рядків (стовпців) матриць и  має бути однаковим).

Матриці можна складати, множити на число і один на одного. Розглянемо ці операції.

 . Сумою двох матриць и  одного і того ж порядку  називається матриця  порядку  , де
ВСТУП. | Приклад 3. | Визначники. Теорема Лапласа. | Приклад 5. | Теореми про твір визначників і зворотного матриці. Правило Крамера. | Приклад 7. | ЗАВДАННЯ ДО ЧОЛІ I. | Арифметичне лінійний простір. | Ранг матриць. | Системи лінійних рівнянь. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати