Головна

Методи прискорення множення

  1. III. ФІЗИЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
  2. III. Етапи, регламент i методика правядзення дзелавой гульнi
  3. Part II. Methods and Means / методи і засоби
  4. VII. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-психологічні методи дослідження МИСЛЕННЯ І МОВИ
  5. А. Методи регулювання свого емоційного состоянія7
  6. Абсолютний вік гірських порід і методи його визначення
  7. автоматизовані методи

Методи прискорення множення діляться на апаратурні і логічні. Як ті, так і інші вимагають додаткових витрат обладнання. При використанні апаратурних методів додаткові витрати устаткування прямо пропорційні числу розрядів в операндах. Ці методи викликають ускладнення схеми АЛУ.

Додаткові витрати обладнання при реалізації логічних методів прискорення множення не залежить від розрядності операндів. Ускладнюється в основному схема АЛП. У ЕОМ для прискорення множення часто використовується комбінації цих методів.

До апаратурним методам прискорення множення належать прискорення виконання операцій додавання і зсуву, введення додаткових ланцюгів зсуву, що дозволяють за один такт виконувати зсув інформації в регістрах відразу на кілька розрядів, суміщення за часом операцій додавання і зсуву, побудова комбінаційних схем розмножувальних пристроїв, що реалізують «табличне» множення.

Серед логічних методів найбільш поширені в даний час методи, що дозволяють за один крок множення обробити кілька розрядів множника.

Розглянемо один із способів множення на два розряду множника, починаючи з його молодших розрядів. Залежно від результату аналізу пари розрядів множника передбачаються наступні дії. При 00 виробляється простий зсув на два розряду вправо суми часткових творів. При 01 до суми часткових творів додається одинарне множимое і сума часткових творів зсувається на два розряду вправо. Тоді в перших трьох випадках результат виходить правильний, а в останньому неправильний, він повинен бути скоректований на наступному кроці.

Оскільки при 11 з суми часткових творів віднімається одинарне множимое замість додавання потроєного множимо, для коригування результату до суми часткових творів перед виконанням зсуву треба було б додати учетверенное множимое. Але після зсуву на два розряду вправо сума часткових творів зменшується в 4 рази, так що для коригування його на наступному кроці має бути додано одинарне множимое.

Це враховується при обробці наступної пари розрядів. Якщо наступна пара 00, то вона обробляється як 01, якщо 01, то як 10, якщо 10, то як 11, якщо 11, то як 00, і фіксується необхідністю корекції при обробці наступної пари. Подвоєне множимое може бути отримано його зрушенням. Ознака необхідності корекції може запам'ятовуватися в окремому триггере корекції.

Правила обробки пар розрядів множника з урахуванням ознаки корекції зведені в таблиці 4.3.4

Таблиця 4.3.4- Правила обробки пар розрядів множника з урахуванням ознаки корекції

 Пара розрядів множника  Ознака корекції з попередньої  Ознака корекції для наступної  знак дії  кратність множимо
 
+
+
-
+
+
-
 

Після обробки кожної комбінації вміст регістра множника і суматора часткових творів зсувається на два розряду вправо.

Даний метод множення вимагає коригування результату, якщо старша пара розрядів множника 11 або 10 і стан тригера корекції є одиничним. В цьому випадку до отриманого добутку має бути додано множимое. Аналогічним чином можна організувати множення з обробкою за крок більшого числа розрядів множника.
Індексна (автоінкрементним або автодекрементная) адресація | Класифікація ЗУ | ОЗУ з довільним доступом | Організація динамічної пам'яті | Особливості мікросхем синхронної динамічної пам'яті | Основні характеристики ЗУ | ОЗУ магазинного типу (стековая пам'ять) | асоціативні ЗУ | Узагальнені структури процесорів з безпосередніми і магістральними зв'язками | Декомпозиція процесора на УА і ОУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати