На головну

Декомпозиція процесора на УА і ОУ

  1. Архітектура процесора з точки зору програміста
  2. ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ МІКРОПРОЦЕСОРА
  3. Можливості символьного процесора (Symbolic)
  4. Декомпозиція процесів.
  5. декомпозиція системи
  6. ДИРЕКТИВИ препроцесорів

Основу процесора становлять пристрій управління (УУ) і арифметичний пристрій (арифметично-логічний пристрій-АЛУ) (див. Рисунок 4.2). Пристрій управління реалізує функції управління ходом обчислювального процесу, забезпечуючи

Малюнок 4.2-Поділ процесора на УА і АЛУ

автоматичне виконання команд програми. керуючі сигнали Y = {y1, y2 ... yn} виробляються пристроєм управління відповідно до КОП надійшла в процесор команди. Ці сигнали необхідні для виконання операцій в арифметичному пристрої. Кожен керуючий сигнал відповідає виконуваної микрооперации на деякому такті роботи процесора. сигнали U = {u1, u2... un} сповіщають пристрій управління про хід виконання операції в АУ. Таке уявлення процесора добре узгоджується з теорією автоматів, при якому будь-який автомат складається з керуючого автомата і операційного пристрою. Керуючий пристрій може бути задано як автомат Мура або Милі.

4.3 арифметико логічні пристрої

4.3.1 Класифікація арифметико-логічних пристроїв

Арифметико-логічні пристрої (АЛП) призначаються для виконання арифметичних і логічних перетворень над операндами.

За способом дії над операндами АЛУ діляться на послідовні і паралельні. У послідовних АЛУ операнди надходять в послідовному коді (побитно), тобто вони є однорозрядного. недоліком послідовних АЛУ є низька швидкодія, гідністю - простота реалізації. У паралельних АЛУ операнди надходять в паралельному коді у вигляді 8-, 16-, 32- х і т.д. розрядних слів. Операція проводиться одночасно над усіма бітами слова.

За структурою АЛУ діляться на АЛУ з безпосередніми зв'язками і АЛУ з магістральної структурою. У першому типі міжрегістрових зв'язку всередині АЛУ здійснюються безпосередньо один з одним; у другому - обмін між регістрами здійснюється через загальну шину.

За способом організації роботи розрізняють асинхронні і синхронні АЛУ. В асинхронних АЛУ визначається момент закінчення поточної операції, після чого може починатися наступна операція. У синхронних АЛУ на виконання будь-яких операцій відводиться фіксований інтервал часу, незалежно від того, яка операція виполняется- "коротка" (додавання, віднімання) або "довга" (множення, ділення і ін.). Перший тип АЛУ більш швидкодіючий, ніж другий.

За характером використання елементів і вузлів АЛП поділяються на блоковіибагатофункціональні. У блокових АЛУ для кожного типу операції застосовують спеціалізований блок обробки, наприклад, блок множення, блок ділення, блок складання - віднімання, блок логічних операцій, блок десяткової арифметики, блок арифметики з плаваючою точкою і т.д. У багатофункціональних АЛУ для виконання всіх типів операцій використовується один блок, який виконує всі види операцій. У блокових АЛУ швидкодія вище, оскільки кожен блок може виконати операції паралельно з операціями в інших блоках. Однак витрати обладнання при цьому зростають. У багатофункціональних АЛУ використовується загальне обладнання для виконання різних типів операцій. Паралелізм при виконанні операцій в багатофункціональних АЛУ неможливий, тому їх швидкодія невисока, але витрати обладнання мінімальні.

 
непряма адресація | Відносна (базова) адресація | Індексна (автоінкрементним або автодекрементная) адресація | Класифікація ЗУ | ОЗУ з довільним доступом | Організація динамічної пам'яті | Особливості мікросхем синхронної динамічної пам'яті | Основні характеристики ЗУ | ОЗУ магазинного типу (стековая пам'ять) | асоціативні ЗУ |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати