Головна

Дискретні випадкові величини

  1. U За уривчастості зв'язку діляться на безперервні і дискретні.
  2. абсолютні величини
  3. абсолютні величини
  4. Абсолютні величини і показники в статистиці
  5. Абсолютні величини, їх значення в статистичному дослідженні
  6. Абсолютні, відносні та середні величини
  7. Абсолютні, відносні та середні величини

1. випадкової називається змінна величина  , Яка приймає будь-яке своє значення  в залежності від випадку.

2. Випадкова величина  називається дискретної, Якщо її чисельні значення можна перерахувати (перенумерувати).

3. законом розподілу випадкової величини  називається будь-яке правило, заданий таблицею, графіком або формулою, що дозволяє для кожної події  вказати ймовірність .
Зразок рішення контрольної роботи № 3. | Диференційне рівняння | числові ряди | Позитивні числові ряди | Знакозмінні і Знакозмінні ряди | функціональні ряди | Зразок рішення контрольної роботи № 4. | Операції над подіями | елементи комбінаторики | Аксіоми теорії ймовірностей |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати