Головна

Аксіоми теорії ймовірностей

  1. I- Політичні теорії
  2. I. Політичні теорії
  3. I. Політичні теорії
  4. I. Політичні теорії
  5. I. Політичні теорії
  6. I. Політичні теорії
  7. I. Політичні теорії

14. Аксіома невід'ємності: З кожним подією A зв'язується число P(A), Зване ймовірністю події A і задовольняє умові 0 ?P(A) ? 1.

15. Аксіома нормированности: Ймовірність достовірної події дорівнює одиниці, т. Е. P(U) = 1.

16. Аксіома складання: Якщо подія A підрозділяється на кінцеве число попарно несумісних подій (A=A1+A2+ ... +An и Ai? Aj=V при i?j), То ймовірність цієї події дорівнює P(A) =P(A1) +P(A2) + ... +P(An) - принцип складання ймовірностей несумісних подій.

17. узагальнена аксіома складання: Якщо подія A підрозділяється на нескінченну суму попарно несумісних подій (A=A1+A2+ ... +An+ ... І Ai? Aj=V при i?j), То ймовірність цієї події дорівнює P(A) =P(A1) +P(A2) + ... +P(An) + ...

18. Імовірність події A відносного події B називається умовною ймовірністю події A щодо B. вона позначається PB(A) або P(A | B) І обчислюється за формулою PB(A) =  при P(B) ?0. Так як залежність двох випадкових подій A и B завжди взаємна, то справедлива і інша формула PA(B) =  при P(A) ?0.

19. P(AB) =P(A) ?PA(B) =P(B) ?PB(A). - принцип множення ймовірностей залежних подій.
Визначений інтеграл | Додатки певного інтеграла в геометрії | Зразок рішення контрольної роботи № 3. | Диференційне рівняння | числові ряди | Позитивні числові ряди | Знакозмінні і Знакозмінні ряди | функціональні ряди | Зразок рішення контрольної роботи № 4. | Операції над подіями |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати