На головну

Else begin

  1. A BEGINNER'S GUIDE
  2. Anti-tobacco treaty begins
  3. jmp begin
  4. Match the beginning and the ending of a sentence.
  5. The beginning of a restaurant business
  6. The Beginning of Formal Education

y := a-b;

z := y/x;

Label1.Caption := FloatToStr(z);

End;

Звертаємо вашу увагу: обчислення значення виразу можна було б записати не двома командами, а однією: z := (a-b)/x.

Логічний вираз у команді розгалуження може бути простим або складеним. Складені логічні вирази утворюються з простих шляхом використання розглянутих у попередньому пункті операцій кон'юнкції (and), диз'юнкції (or), заперечення (not). Порядок виконання цих операцій в Delphi такий самий, як і в математичній логіці.

Наведемо приклад задачі з використанням складених логічних виразів.

Задача 4. Обчислити значення заданої функції

Фрагмент програми для розв'язування цієї задачі виглядатиме так:

x := StrToFloat(Edit1.Text);

If (x > -3) and (x <5)

Then y := 2*x - 12

Else y := 7 - 8*x;

Label1.Caption := FloatToStr(y);

Команда розгалуження в Delphi може містити в собі іншу команду розгалуження. Ось як виглядатиме команда розгалуження для алгоритму, наведеному на рис. 2.49:

If x = у

Then Label1.Caption := 'Числа рівні'

Else If x > у

Then Label1.Caption := 'Перше число більше'

Else Label1.Caption := 'Перше число менше';

Перемикачі та прапорці

Для реалізації розгалуження в проекті можна використати такі елементи керування як перемикачі та прапорці. Працюючи з текстовими і графічними редакторами, редактором презентацій, іншими програмами, ви неодноразово бачили, що при виборі перемикача всередині з'являється позначка , а при виборі прапорця - позначка .

Нагадаємо, що з групи перемикачів може бути вибраний тільки один, а в групі прапорців позначка може бути встановлена або на одному з них, або на кількох, або на жодному. Перемикачі призначені для того, щоб у ході виконання проекту вибрати один з можливих варіантів. Наприклад, установити для певної властивості об'єкта одне значення з деякого визначеного набору значень. Прапорці призначені для того, щоб у ході виконання проекту вибрати або один з можливих варіантів, або кілька. Наприклад, установити значення однієї або кількох властивостей об'єкта з деякого визначеного набору властивостей.

Для розміщення на формі перемикача потрібно встановити вказівник на рядок TRadioButton (англ. radio button - кругла кнопка) вікна Tool Palette і двічі клацнути ліву кнопку миші, а для розміщення прапорця - встановити вказівник на рядок TCheckBox (англ. check box - коробка для перевірки) і також двічі клацнути ліву кнопку миші.

Перемикач і прапорець мають більшість властивостей, які ми розглядали для форми, поля, кнопки і напису, та ще деякі, серед яких розглянемо властивість Checked (англ. checked - вибраний), яка може набувати одне з двох значень True або False і яка визначає, встановлена позначка в даному об'єкті чи ні (вибраний цей об'єкт чи ні). Тому значення цієї властивості можна використовувати в команді розгалуження замість логічного виразу.

Розглянемо, як можна використати перемикачі для реалізації розгалуження в проекті.

Нехай, наприклад, потрібно в ході виконання проекту змінювати значення тільки однієї з таких властивостей форми: або заголовок, або колір, або розміри.

Для цього розмістимо на формі кнопку і три перемикачі (рис. 2.51). При розміщенні перемикачів на формі для кожного з них за замовчуванням встановлюється значення властивості Checked - False. До запуску проекту змінимо у першого перемикача значення цієї властивості на True. Після цього на формі він виглядатиме вибраним (рис. 2.51). Таким він буде і після запуску проекту на виконання.

Створимо процедуру для опрацювання події OnClick кнопки, і до її тексту помістимо таку команду:  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Наступна

Мова програмування Delphi та середовище розробки Turbo Delphi 2006 1 страница | Мова програмування Delphi та середовище розробки Turbo Delphi 2006 2 страница | Мова програмування Delphi та середовище розробки Turbo Delphi 2006 3 страница | Мова програмування Delphi та середовище розробки Turbo Delphi 2006 4 страница | Налагодження програм | If RadioButton1.Checked | If CheckBox.Checked | Then begin | Then begin | Then begin |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати