На головну

ДОПОВІДНА ЗАПИСКА

  1. I. Пояснительная записка
  2. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
  3. ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА
  4. Методическая записка
  5. Методична записка
  6. ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

18.01.11

Про відрядження Степанової І.І.

Прошу відрядити доцента кафедри Степанову І.І. до м. Ужгорода з 25 по 30 січня 2011 року для виступу з доповіддю на науковому семінарі в Ужгородському університеті.

Завідувач кафедри (Підпис) Розшифрування підпису

Зразок пояснювальної записки:

  Деканові фізичного факультету проф. Гурову А. В. студента І курсу спеціальності "Екологія" Суркова П. Г.
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Про порушення навчальної дисципліни 25 грудня 2010 року через погану роботу транспорту я спізнився на І пару і не був допущений на заняття. За домовленістю з викладачем цю тему відпрацюю у консультаційний день доц. Тимощука О. В. 29 грудня 2010 року. Підпис 26.12.10

Зразок службової записки:

Філологічний факультет Завідувачеві кафедри української філології і культури доц. Лукаш Г. П.
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА 20.12.2010 Про подання пропозицій для складання розкладу роботи викладачів   Прошу в термін до 30 грудня 2010 року подати диспетчеру інформацію про навантаження викладачів кафедри для своєчасного і раціонального складання розкладу занять на ІІ семестр 2010/2011 навчального року. Диспетчер Підпис Розшифрування підпису

Завдання 78.Прочитайте документ, відредагуйте текст і допишіть відсутні реквізити.

Директору фірми "Омега"

Ященку С. К.

Пояснювальна записка

Я був відсутній на виробничій нараді через погане самопочуття і необхідність відвідати зубного лікаря.

Головний бухгалтер фірми (підпис)

Завдання 79. Напишіть службові записки:

· про порушення дисципліни студентами вашої групи;

· про відрядження найкращих студентів групи на Всеукраїнську студентську олімпіаду знавців рідної мови..

Завдання 80. Ознайомтесь із правилами укладання довідки.

Довідка - це документ, у якому засвідчуються факти із життя чи діяльності особи чи установи. Довідки бувають особистого чи службового характеру. Реквізити:

- назва установи (структурного підрозділу), що видає довідку;

- дата видання;

- номер;

- назва виду документа;

- текст;

- призначення (розміщується або після тексту, або в правому верхньому кутку);

- підписи посадових осіб;

- печатка.

Зразок:

Донецький національний університет

ДОВІДКА

«17» вересня 2011р.

№ 95 м. Донецьк

Пану Іванову Василю Петровичу в тому, що він навчається на ІІ курсі економіко-правового факультету ДонНУ заочної форми навчання.

Видана для подання за місцем вимоги.

Інспектор

відділу кадрів Підпис Розшифрування підпису

Печатка

Завдання 81. Продовжте речення:

Довідка - це документ, який...

За змістом довідки поділяються на ...

Найчастіше довідки оформляють на ...

Від руки заповнюють тільки ...

Цей документ містить такі реквізити ...

Завдання 82. Напишіть довідку про місячний оклад вчителя історії ЗОШ №52 Гончаренка Михайла Валерійовича для подання до відділу аспірантури Донецького національного університету.

Завдання 83. Оформіть довідку, у якій йдеться про те, що Василенко Василь Олексійович є студентом ІІІ курсу юридичного факультету Харківського національного університету.

Завдання 84. Ознайомтесь із правилами укладання протоколу і витягу з протоколу.

ПРОТОКОЛ- документ колегіальних органів, у якому фіксуються місце, час і мета проведення зборів, конференцій, засідань, нарад, обговорень тощо, склад присутніх, зміст заслуханих доповідей, виступів та ухвали з обговорень питань. Протоколом оформляється також діяльність слідчих органів, органів охорони громадського порядку і т.д.

За способом і повнотою запису протоколи поділяють на групи:

1. Стислі, в яких фіксуються лише ухвали.

2. Повні, які, крім ухвал, містять виступи доповідачів та інших учасників зборів, нарад, засідань.

3. Стенографічні, в яких усі виступи записано дослівно.

Реквізити:

· назва виду документа (протокол);

· порядковий номер протоколу;

· назва зборів, конференції, засідання, наради;

· назва підприємства, організації;

· дата;

· місце проведення зібрання;

· кількісний склад учасників;

· посади, прізвища, ініціали керівників зборів, конференції, наради (голови, секретаря, членів президії);

· порядок денний;

· текст;

· перелік додатків до протоколу із зазначенням кількості сторінок;

· підписи керівників зборів, конференції, засідання (голови й секретаря).

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ - один з наймасовіших видів документації, що надсилається (передається) окремим особам (підприємствам).

Реквізити:

· назва виду документа (витяг з протоколу);

· номер протоколу, з якого зроблено витяг;

· назва органу, засідання, наради;

· дата;

· текст з цього питання;

· дата видачі витягу;

· підпис секретаря або голови засідання;

· печатка.

Завдання 85.Виправте помилки (лексичні, граматичні та орфографічні) в тексті документа. Відредагуйте текст; допишіть відсутні відомості.

ПРОТОКОЛ

загальних зборів студентів ІІІ курсу філологічного факультета

Донецького національного університету

04.12.2012 м. Донецьк

Голова: Кузьмирчук Є. О.

Присутні: декан факультету проф.. Отін Є. С. Ю доц. Першина К. В., студенти ІІІ курса

Повістка дня:

Про підготовку до зимової екзаменаціонної сесії.

Про дисципліну та успішність студентів ІІІ курсу.

І. Слухали: Інформацію старости групи Микитенко Дениса.

Ухвалили:

1. До 20.12.03 ліквідувати сі негативні оцінки..

2. Про стан успішності відстаючих студентів доповісти батькам.

ІІ. Слухали:....

Секретар зборів (підпис) Гришина М. В.

Завдання 86.Оформіть витяг із виправленого вами тексту протоколу.

Завдання 87. Напишіть протокол зборів студентів вашої групи із поданим порядком денним. Вкажіть назву навчального закладу, факультету, групи, посаду та прізвище голови й секретаря зборів, куратора групи.

1. Звіт про результати виробничої практики. 2. Підготовка до Дня факультету.  19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   Наступна

Практичне заняття 3. Риторика і мистецтво презентацій | Типи презентацій | Практичне заняття 4. Культура усного фахового спілкування | Відмінювання кількісних числівників | Правила запису числової iнформацiї | Практичне заняття 5. Форми колективного обговорення професійних проблем | Практичне заняття 6. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації | Практичне заняття 7. Документація з кадрово-контрактових питань | Панасенко Ірина Василівна | Зразок відкритої рекомендації |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати