Головна

Змістовий модуль 2

  1. Внимание! Модульная формула пишется слева направо.
  2. Внимание! Модульная формула пишется слева направо.
  3. Графикалық модуль үшін тапсырмалар
  4. Графикалық модульге арналған тапсырма
  5. Графикалық модульге арналған тапсырмалар
  6. Графики функций, содержащих модуль.
  7. Для того чтобы клиенту было легче представить, как разместится у него дома выбранная мебель, рекомендуем воспользоваться специальным модульным «конструктором».
Тема занять Кількість годин
Всього   Практичні Самостійні
Професійна комунікація
Тема 1. Спілкування як інструмент професійної діяльності Спілкування і комунікація. Функції спілкування. Види, типи і форми професійного спілкування. Основні закони спілкування. Стратегії спілкування. Невербальні компоненти спілкування. Гендерні аспекти спілкування. Поняття ділового спілкування.
Тема 2. Риторика і мистецтво презентації Поняття про ораторську (риторичну) компетенцію. Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Мистецтво аргументації. Техніка і тактика аргументування. Мовні засоби переконування. Комунікативні вимоги до мовної поведінки під час публічного виступу. Види публічного мовлення. Презентація як різновид публічного мовлення. Типи презентацій. Мовленнєві, стилістичні і комунікативні принципи презентації. Культура сприймання публічного виступу. Уміння ставити запитання, уміння слухати.
Тема 3. Культура усного фахового спілкування Особливості усного спілкування. Способи впливу на людей під час безпосереднього спілкування. Індивідуальні та колективні форми фахового спілкування. Функції та види бесід. Стратегії поведінки під час ділової бесіди. Співбесіда з роботодавцем. Етикет телефонної розмови.
Тема 4. Форми колективного обговорення професійних проблем Мистецтво перемовин. Збори як форма прийняття колективного рішення. Нарада. Дискусія. «Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технології проведення «мозкового штурму».
Тема 5. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації Класифікація документів. Національний стандарт України. Вимоги до змісту та розташування реквізитів. Вимоги до бланків документів. Оформлювання сторінки. Вимоги до тексту документа.
Тема 6. Документація з кадрово-контрактних питань Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист. Заява. Види заяв. Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Наказ щодо особового складу. Трудова книжка. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.
Тема 7. Довідково-інформаційні документи Прес-реліз. Повідомлення про захід. Звіт. Службова записка. Рапорт. Довідка. Протокол, витяг з протоколу.
Тема 8. Етикет службового листування Класифікація листів. Реквізити листа та їх оформлювання. Різні типи листів.
Разом


  4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Наступна

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Донецьк 2013 | Практичне заняття 1. Державна мова - мова професійного спілкування | М'яким знаком [ь] позначається | Практичне заняття 2. Основи культури української мови | Практичне заняття 3. Основи культури української мови | Практичне заняття 4. Словники в професійному мовленні. | Практичне заняття 5-6. Мовний і мовленнєвий етикет | Ви-спілкування і ти-спілкування | Кличний відмінок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати