На головну

Ви-спілкування і ти-спілкування

Це важливі ознаки комунікативної компетенції людини, володіння нею мовленнєвим етикетом. Вони притаманні щоденній неофіційній комунікації. Неглибоке знайомство в одних випадках і неблизькі довготривалі стосунки - в інших вимагають уживання ввічливого «ви». Крім того, ви-звертання свідчить про повагу учасників спілкування. У середовищі неосвічених і малокультурних людей ти-спілкування є більш прийнятною формою соціальної взаємодії.

Іноді вважають, що ти-спілкування - це вияв душевної і духовної близькості й перехід на ти-спілкування є спробою інтимізації стосунків. Однак у випадках ти-спілкування з чужими людьми часто втрачається відчуття унікальності особистості й неповторності міжособистісних зв'язків.

Паритетні стосунки в спілкуванні передбачають можливість вибору ти-спілкування або ви-спілкування залежно від нюансів соціальних ролей і психологічної дистанції між партнерами (Ф. Бацевич).

Практичне заняття 7. Усний переклад фахового тексту.

План:

1. Нормативність і правильність мовлення:

· орфоепічні норми;

· норми слововживання;

· граматичні норми.

2. Усний переклад фахового тексту (перевірка самостійної роботи студентів).

Завдання 61. Підготуйте усний переклад фахового тексту (обсяг 4000 слів) і словник нових слів до цього тексту.  2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Наступна

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ | Донецьк 2013 | Практичне заняття 1. Державна мова - мова професійного спілкування | М'яким знаком [ь] позначається | Практичне заняття 2. Основи культури української мови | Практичне заняття 3. Основи культури української мови | Практичне заняття 4. Словники в професійному мовленні. | Змістовий модуль 2 | Практичне заняття 1-2. Спілкування як інструмент професійної діяльності | Кличний відмінок |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати