Головна

Адитивність цільової функції і етапи задачі

  1. Алгоритм ПП розв'язку задачі
  2. Артикль і його функції в реченні
  3. В Англії після економічної концепції Дж. М. Кейнса кейнсіанство як напрямок економічної теорії пройшло ще два історичних етапи еволюції: неокейнсіанство і посткейнсіанство.
  4. Визначення економіко-математичного моделювання. Види моделей. Основні етапи моделювання
  5. Виникнення та етапи розвитку первісної культури
  6. Виникнення та основні етапи розвитку реферування

У задачах ДП цільова функція (ЦФ) повинна мати властивість адитивності: значення критерію, досягнуте за весь період планування дорівнює сумі часткових значень того ж критерію, досягнутих на окремих кроках (етапах):

де - це або скалярна величина, або вектор.

Саме адитивність ЦФ задачі дозволяє розбити задачу на етапи. При цьому з кожним з етапів зв'язується тільки одна керована змінна ( ) і кожному етапу відповідає одна складова ЦФ:

ü ЗЗНШ: - довжина -го кроку, - дуга, по якій перейшли з -го слою до -го слою (наприклад дуга , тоді складова ЦФ: = );

ü ЗОВР: - прибуток від виробництва -го продукту в об'ємі ;

ü ЗОВК: - прибуток від модернізації -го підприємства за проектом .

Якщо в початковій постановці задачі критерій не адитивний, то намагаються видозмінити постановку або сам критерій. Так, наприклад, якщо у вихідній постановці критерій мультиплікативний, то шляхом його логарифмування прийдемо до адитивного вигляду ЦФ. Відзначимо, що розроблено алгоритми ДП і для задач із мультиплікативним критерієм.

   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   Наступна

Контрольні завдання | Змістовна інтерпретація задачі про оптимальне використання ресурсу | Побудова рекурентного співвідношення задачі 4.1.1 | Побудова рекурентного співвідношення задачі 4.1.2 | Приклад розв'язання ЗОВК | Контрольні завдання | Постановка задачі | Теоретичне обґрунтування алгоритму зворотньої прогонки для розв'язку задачі про найм робочої сили | Алгоритм ПП розв'язку задачі | Приклад розв'язання ЗВРС |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати