Головна

Контрольні завдання

  1. Алгоритм виконання завдання
  2. Альтернативні прості тест-завдання
  3. ВЗР ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ОПРАЦЮВАННЯ
  4. Виробнича програма підприємства, її зміст та завдання
  5. ДО ЗАВДАННЯ № 1
  6. ДО ЗАВДАННЯ № 1
  7. ДО ЗАВДАННЯ № 2

Розв'язати задачу знаходження найкоротшого шляху від вершини A до вершини N у спрямованій ациклічній мережі, зображеній на рис. 18. Довжини дуг наведені у табл. 3.

Рис. 18

Таблиця 3

Варі-ант Довжина дуги
a1 a2 a3 b1 b2 c1 c2 c3 c4 d1 d2 e1 e2 f1 f2

Продовження таблиці 3

Варі-ант Довжина дуги
g1 g2 h1 h2 i1 i2 i3 j1 j2 j3 k1 l1 m1

4. ЗАДАЧА ПРО ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСУ

Розглянемо наступну задачу дискретного програмування:

,

при обмеженнях ,

,

де і додатні цілі числа, функції - невід'ємні і приймають цілі значення, причому ; - довільні функції, такі, що .

Дана задача називається задачею про оптимальне використання ресурсу (ЗОВР).  3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Наступна

Геометрична інтерпретація задач ДП | Приклад багатоетапної операції | ЗАДАЧА ПРО НАЙКОРОТШИЙ ШЛЯХ | Схема алгоритму зворотньої прогонки (АЗП) по дугах, що виходять | Приклад застосування алгоритму АЗП по дугах, що виходять | Схема алгоритму прямої прогонки (АПП) по дугах, що входять | Приклад застосування алгоритму АПП по дуга, що входять х | Схема алгоритму зворотної прогонки (АЗП) по дугах, що входять | Побудова рекурентного співвідношення задачі 4.1.1 | Побудова рекурентного співвідношення задачі 4.1.2 |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати