На головну

Векторний витвір

  1. N-мірне векторний простір дійсних
  2. N-мірне векторний простір дійсних чисел. завдання
  3. N-мірне векторний простір дійсних чисел. Комп'ютерна частина
  4. N-мірне векторний простір дійсних чисел. математична частина
  5. N-мірний вектор і векторний простір
  6. VII. Електролітична дисоціація. Ступінь електролітичноїдисоціації. Іонний добуток води. твір розчинності
  7. Векторне і нормальне рівняння площині

векторним твором вектора  на вектор  називається вектор  , Який задовольняє наступним умовам:

1) вектор  перпендикулярний векторам и ;

2) довжина вектора  дорівнює добутку довжин векторів и  на синус кута  між ними, тобто

.

3) вектор  щодо векторів и  направлений так само, як координатна вісь  щодо координатних осей и  . Тобто вектор  спрямований таким чином, що найкоротший поворот від к  видно з його кінця совершающимся проти годинникової стрілки.

Векторний добуток позначається  або .

 
Рішення. | Теорема Кронекера-Капеллі | Рішення. | Рішення систем лінійних рівняння методом Крамера | Рішення систем лінійних рівнянь методом оберненої матриці | Рішення. | Розкладання векторів за базисом | Радіус-вектор, його довжина і напрямні косинуси | Скалярний добуток векторів | Властивості скалярного твори |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати