На головну

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ

  1. I. Поняття, основні принципи, цілі, завдання та напрями забезпечення безпеки дорожнього руху.
  2. II. Про метод історико-критичної реконструкції поняття знака
  3. II. Від співака до поета. Виділення поняття поезії
  4. II.1. Категоріальний апарат за поняттями
  5. Аналіз простих резистивних ланцюгів з використанням поняття вхідного опору.
  6. Базові ключові поняття психології професійної освіти
  7. базові поняття

Адаптер (контролер)

Адреса операнда

адресний простір

алгебра логіки

алгоритм

Арифметико-логічний улаштуванням
 во (АЛУ)

архітектура комп'ютера

Верхня пам'ять

Видеоконтроллер (відеоадаптер)

Відеомонітор (дисплей)

відеопам'ять

зовнішній пристрій

зовнішня пам'ять

Внутрімашінная системний ін-
 терфейс

Двійкова система числення

Двійковій-десяткова система счіс-
 лення

дисковод

драйвер

Одиниці виміру даних (біт,
 байт, кілобайт, гігабайт,
 терабайт)

Одиниці продуктивності ПК
 (КОПС, МІПС, Мфлопс,
 ГФЛОПС)

ємність пам'яті

інтерфейс

клавіатура

код ASCII

Код операції

контролер

контролер клавіатури

курсор

Кеш-пам'ять

Логічна структура диска
 доріжка
 кластер
 сектор
 циліндр

Логічна структура пам'яті

локальна шина

математичний співпроцесор

машинна команда

машинна програма


мікропроцесор

мікропроцесорна пам'ять

модем

Мультимедіа системи

Мультимедіа кошти

Накопичувач на гнучких магнітних
 дисках (НГМД)

Накопичувач на жорстких магнітних
 них дисках (НЖМД, вінчес-
 тер)

Накопичувач на магнітній стрічці
 (НМЛ)

Накопичувач на оптичних дисках
 (НОД)

операнд

Оперативне запам'ятовуючий уст-
 ройство (ОЗУ)

Основна пам'ять (ОП)

плата розширень

Поля постійної довжини (слово,
 півслова, подвійне слово)

Порт введення-виведення

Постійний запам'ятовуючий уст-
 ройство (ПЗУ)

переривання

прямий доступ

Роздільна здатність моніто-
 торів

розширена пам'ять

регістр

Реєстрова Кеш-пам'ять

регістри мікропроцесора

Системна (материнська) плата

системна шина

Системний блок

системи числення

сканер

стандартна пам'ять

Стриммер

структура комп'ютера

суматор

Схема управління шиною і
 портами

Схеми управління АЛУ

таймер

Такт роботи машини


Трансфер. Пристрій керування

трекбол Файл

Пристрій введення Форматування дискети

графічний планшет (дід- Форми представлення чисел

жітаізер) Число з плаваючою комою
 клавіатура

маніпулятор

сенсорний екран Число з фіксованою комою
 сканер (точкою)

Пристрої виведення Шістнадцяткова система счіс-
 плоттер лення

принтер Шина розширень

Питання для самоперевірки

1. Що таке система числення?

2. Як представляються числа в формі з фіксованою і плаваючою комою?

3. Що таке: біт, байт, кілобайт, мегабайт?

4. Які структура і призначення кодів ASCII?

5. Що таке алгебра логіки?

6. Що таке: алгоритм, машинна програма, машинна команда? Яка структура машинної команди? Що таке адреса операнда?

7. Які основні блоки входять до складу ПК?

8. Назвіть основні характеристики ПК і орієнтовні значення деяких з них.

9. Назвіть основні фактори, що впливають на продуктивність ПК.

10. Що таке мікропроцесор і які функції він виконує?

11. Назвіть моделі сучасних мікропроцесорів і їх основні характеристики.

12. Які структура і призначення пристрою управління?

13. Що таке математичний співпроцесор і яке його призначення?

14. Які структура і призначення арифметико-логічного пристрою?

15. У чому різниця між тактовою частотою ПК і внутрішньої частотою мікропроцесора?

16. Які призначення і основні характеристики мікропроцесорної пам'яті?

17. Які призначення і основні характеристики КЕШ-пам'яті?

18. Які призначення і основні характеристики оперативної, постійної і зовнішньої

19. пам'яті?

20. Що таке порт введення-виведення?

21. Що таке адресний простір мікропроцесора?

22. Яка різниця між фізичною й логічною структурами основний пам'яті?

23. Перелічіть і охарактеризуйте основні види зовнішньої пам'яті ПК.

24. Що таке засоби мультимедіа?

25. Що таке конвеєрне виконання команд?

26. Згадайте послідовність роботи блоків ПК при виконанні програми.

27. Що таке віртуальні: адресація, пам'ять, диск, ЕОМ?


28. Які групи клавіш ви знаєте і яке їхнє призначення?

29. Які види системних і дискових інтерфейсів ви знаєте і які їхні характеристики?

30. Що таке відеоадаптер і відеомонітор і їх призначення?

31. Які типи принтерів ви знаєте?

32. Що таке сканер і яке його призначення?

33. Назвіть основні принципи вибору ПК.

ЛІТЕРАТУРА


l.ФібвльманX., Крамер М. аппа-
 ратні засоби PC. - СПб: BHV, 1996..

2. Богумірскій Б. С. Керівництво пользовате-
 ля ПК. Частини 1 і 2. - СПб .: Асоціація OILCO,
 1992.

3. БорзенкоА. Е. IBM PC: пристрій, ремонт
 і модернізація. - М: Комп'ютер Прес, 1995..

4. Бройдо BJJ. Персональні ЕОМ: архітек-
 туру і програмування на Асемблері. - СПб .:
 ГІЕА, 1994..

5. Гукин Д, IBM-сумісний персональний
 комп'ютер: пристрій і модернізація. - М .: Світ,
 Тисячу дев'ятсот дев'яносто три.

6. Каган Б. М.електронні обчислювальні
 машини та системи.-М .: Вища школа, 1991.


7. Макарова Н. В., Гуревич В. І. працюємо на
 персональному комп'ютері єдиної системи. - Л;
 Машинобудування, 1989,

8. Мячев А. А. Персональні ЕОМ: короткий
 енциклопедичний довідник. - М .: Фінанси і
 статистика, 1992.

9. Нортон IT. Програмно-апаратна орга
 низация IBM PC. - М .: Радио и связь, 1992.

10. основи комп'ютерної грамоти / Под ред,
 Н. В. Макарової. - Л .: Машинобудування, Ленингр.
 отд-ня, 1987.

11. Скляров ВЛ. Застосування ПК. Організацію
 ція і управління ресурсами ПК. - М .: Вища
 школа, 1992.

12. Холіоей К. Секрети ПК. - Київ: діалек
 тика, 1996..
відеотермінальних пристроїв | РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП'ЮТЕРА | Вибір блоків і пристроїв персонального комп'ютера |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати