На головну

I. Роботи Г. П. Щедровицького

  1. I. Мета роботи
  2. I. Мета роботи
  3. I. Мета роботи
  4. I. Мета роботи
  5. II. Загальна характеристика методологічної роботи
  6. II. Роботи інших авторів
 
 a * Щедровицький Г. П. «Мовне мислення» і його аналіз // Питання мовознавства. 1957. № 1. {С. 449-465 наст. изд.}.
b Щедровицький Г. П., Алексєєв Н. Г. 0 можливі шляхи дослідження мислення як діяльності // Докл. АПН РРФСР. 1957. № 3; 1958. № 1,4; 1959. № 1,2,4; 1960. № 2,4,5,6; 1961. № 4,5; 1962. № 2-6.
 
 a * Щедровицький Г. П. Про деякі моменти в розвитку понять // Питання філософії. 1958. № 6. {С. 577-589 наст. изд.}.
 b * Щедровицький Г. П. Про будову атрибутивного знання. Повідомлення I-VI // Докл. АПН РРФСР. 1958. № 1,4; 1959. № 1,2,4; 1960. № 6. {С. 590-630 наст.ізд.}.
 
  Щедровицький Г. П., Ладенко І. С. Про деякі принципи генетичного дослідження мислення // Тез. доп. на I з'їзді Товариства психологів. Вип. 1. М., 1959.
 
 a * Щедровицький Г. П. До аналізу процесів вирішення завдань // Докл. АПН РРФСР. 1960. № 5. {С. 667-672 наст. изд.}.
b Щедровицький Г. П. Досвід аналізу складного міркування, що містить рішення математичної задачі. (На правах рукопису). М., 1960.
 c * Щедровицький Г. П. та ін. Принцип «паралелізму форми і змісту мислення» і його значення для традиційних логічних і психологічних досліджень. Граф. I-IV // Докл. АПН РРФСР. 1960. № 2,4; 1961. № 4,5. {С. 1-33 наст. изд.}.

 Кінець сторінки 717

? Початок сторінки 718 ?

 
a Щедровицький Г. П. Про взаємовідносини формальної логіки і неопозитивистской «логіки науки» // Діалектичний матеріалізм і сучасний позитивізм. М., 1961.
b Щедровицький Г. П. Технологія мислення // Известия. 1961. № 234.
 
 a * Щедровицький Г. П. Про відмінності вихідних понять «формальної» і «змістовної» логік // Методологія та логіка наук. Вчені зап. Том. ун-ту. № 41. Томськ, 1962. {С. 34-49 наст. изд.}.
b Щедровицький Г. П. Засвоєння мислення і проблеми творчої активності учнів // 0 психологічні особливості творчої активності учнів. Тез. доп. на межвуз. конф. М., 1962.
с Щедровнцкій Г. П., Якобсон С. Г. До аналізу процесів рішення простих арифметичних задач. Повідомлення I-V // Докл. АПН РРФСР. 1962. № 2-6.
 
a Щедровицький Г. П. Про місце логіки в психолого-педагогічних дослідженнях // Тез. доп. на II з'їзді Товариства психологів. Вип. 2. М., 1963.
b Щедровицький Г. П. До методології педагогічного дослідження гри // Матеріали до симпозіуму. Ротапринт (Бібліотека імені В. І. Леніна). М., 1963.
 c * Щедровицький Г. П. Методологічні зауваження до проблеми походження мови // Наук. доп. вищої школи. Філологічні науки. 1963. № 2. {С. 299-316 наст. изд.}.
d Якобсон С. Г., Щедровицький Г. П. Логіко-психологічний аналіз способів вирішення простих арифметичних задач // Тез. доп. на II з'їзді Товариства психологів. Вип. 2. М., 1963.
 
 a * Щедровицький Г. П. Проблеми методології системного дослідження. М., 1964. {С. 155-196 наст. изд.}.
 b * Щедровицький Г. П. Гра і «дитяче суспільство» // Дошкільне виховання. 1964. № 4. {С. 673-681 наст. изд.}.
 c * Щедровицький Г. П. Про засади аналізу об'єктивної структури розумової діяльності на основі понять змістовно-генетичної логіки // Питання психології. 1964. № 2. {С. 466-473 наст. изд.}.

 Кінець сторінки 718

? Початок сторінки 719 ?

d Щедровицький Г. П. Місце логічних і психологічних методів в педагогічній науці // Питання філософії. 1964. № 7.
е Щедровицький Г. П. Про необхідність типологічних досліджень в психології та педагогіці // Питання активізації мислення і творчої діяльності учнів. Тез. доп. на межвуз. конф. М., 1964.
f Щедровицький Г. П. До характеристики критеріїв інтелектуального розвитку дитини // Питання психології. Тез. доп. на респ. психол. конф. Київ, 1964.
g Щедровицький Г. П., Костеловський В. А. До аналізу засобів і процесів пізнання просторової форми. Повідомлення I-II // Нові дослідження в педагогічних науках. Вип. 2,4. М., 1964-1965.
 h * Щедровицький Г. П., Садовський В. Н. До характеристики основних напрямків дослідження знака в логіці; психології та мовознавстві. Повідомлення I - III // Нови е дослідження в педагогічних науках, Вип. 2,4,5. М., 1964-1965. {С. 515-539 наст. изд.}.
i Щедровицький Г. П., Юдін Е. Г. Про застосування поняття управління в психологічних і педагогічних дослідженнях // Питання активізації мислення і творчої діяльності учнів. Тез. доп. на межвуз. конф. М., 1964.
j Щедровицький Г. П., Якобсон С. Г. Порівняльний логіко-психологічний аналіз способів вирішення арифметичних задач (на укр. Мові) // Радяньска школа. 1964. № 6.
 
a Щедровицький Г. П. До характеристики найбільш абстрактних напрямків методології структурно-системних досліджень // Проблеми дослідження систем і структур. М., 1965.
b Щедровицький Г. П. Методологічні зауваження до проблеми типологічної класифікації мов // Лінгвістична типологія і східні мови. М., 1965.
c Щедровицький Г. П. Дослідження мислення дітей на матеріалі рішень простих арифметичних задач // Розвиток пізнавальних і вольових процесів у дошкільнят. М., 1965.
d Щедровицький Г. П. 0 принципах класифікації найбільш абстрактних напрямків методології системно-структурних досліджень // Проблеми дослідження систем і структур. М., 1965.
e Лефевр В. А., Щедровицький Г. П., Юдін Е. Г. «Природне» і «штучне» в семіотичних системах // Проблеми дослідження систем і структур. Матеріали до конференції. М., 1965.

 Кінець сторінки 719

? Початок сторінки 720 ?

 f * Генісаретського О. І., Щедровицький Г. П. Методологічна картина дизайну // Програма наук. досл. лаб. общетеор. досл. відділу теорії і методів худ. констр. ВНДІТЕ. Архів ВНДІТЕ. М., 1965 (див. Теоретичні та методологічні дослідження в дизайні. Вибрані матеріали. Ч. I. Праці ВНДІТЕ. Технічна. Естетика. Вип. 61. М., 1990). {С. 317-328 наст. изд.}.
 g * Генісаретського О. І., Щедровицький Г. П. Дизайн: проблеми досліджень // Програма наук. досл. лаб. общетеор. досл. відділу теорії і методів худ. констр. ВНДІТЕ. Архів ВНДІТЕ. М., 1965 (див. Теоретичні та методологічні дослідження в дизайні. Вибрані матеріали. Ч. I. Праці ВНДІТЕ. Технічна. Естетика. Вип. 61. М., 1990). {С. 329-333 наст. изд.}.
 
 a * Щедровицький Г. П. 06 вихідних принципах аналізу проблеми навчання і розвитку в рамках теорії діяльності // Навчання і розвиток. Матеріали до симпозіуму. М., 1966. {С. 197-227 наст.ізд}.
 b * Щедровицький Г. П. Методологічні зауваження до педагогічного дослідження гри // Психологія і педагогіка гри дошкільника. М., 1966. {С. 687-715 наст. изд.}.
 c * Щедровицький Г. П. Нотатки про мисленні за схемами подвійного знання // Матеріали до симпозіуму по логіці науки. Київ, 1966. {С. 474-476 наст.ізд.}.
d Щедровицький Г. П. «Природне» і «штучне» в розвитку мови мови // Основні проблеми еволюції мови. Матеріали Всесоюз. конф. по заг. мовознавства. Ч. 1. Самарканд, 1966.
e Щедровицький Г. П. До аналізу вихідних принципів і понять формальної логіки // Філософ, иссл .: Праці Болгар, акад. наук. 1966.
f Щедровицький Г. П. 0 логічному сенсі проблеми лінгвістичних універсалій // Конф. з проблем вивчення універсальних і ареальних властивостей мов. Тез. доп. М., 1966.
 g * Щедровицький Г. П. 0 різних планах вивчення моделей і моделювання // Метод моделювання в природознавстві. Тарту, 1966. {С. 631-633 назд. изд.}.
 h * Щедровицький Г. П. НадежінаР. Г. Розвиток дітей і проблеми морального виховання // Навчання і розвиток. Матеріали до симпозіуму. М., 1966. {С. 682-686 наст. изд.}.

 

 Кінець сторінки 720

? Початок сторінки 721 ?

 i * Щедровицький Г. П., Юдін Е. Г. Педагогіка і соціологія. Повідомлення 1 // Нові дослідження в педагогічних науках. Вип. 7. М., 1966. {С. 342-349 наст. изд.}.
j Shchedrovitzky G.P. Methodological problem; of system research // General Systems. 1966. Vol. XI. (Переклад роботи +1964 A ").
k Лефевр В. А., Щедровицький Г. П., Юдін З. Г. Аналіз зв'язків управління в соціальних структурах та діяльності. (Місце публікації не встановлено). 1966.
 I * Щедровицький Г. П. Дизайн і його наука: «художнє конструювання» - сьогодні, а що далі? // Науковий звіт по темі 0047 (1). ВНДІТЕ. М., 1966 (див. Теоретичні та методологічні дослідження в дизайні. Вибрані матеріали. Ч. I. Праці ВНДІТЕ. Технічна. Естетика. Вип. 61. М., 1990). {С. 334-341 наст. изд.}.
 
a Щедровицький Г. П. Про метод семіотичного дослідження знакових систем // Семіотика і східні мови. М., 1967.
 b * Щедровицький Г. П. Про специфічні характеристики логіко-методологічного дослідження науки // Проблеми дослідження структури науки. Новосибірськ, 1967. {Із 350-359 наст. изд.}.
 c * Щедровицький Г. П. Що значить розглядати мову як знакову систему? // Матеріали до конференції «Мова як знакова система особливого роду». М., 1967. {С. 540-544 наст. изд.}.
d Щедровицький Г. П., Дубровський В. Я. Наукове дослідження в системі «методологічної роботи» // Проблеми дослідження структури науки. Новосибірськ, 1967.
E Щедровицький Г. П., РозінВ. М. Концепція лінгвістичної відносності Б. Л. Уорфа і проблеми дослідження «мовного мислення» // Семіотика і східні мови М., 1967.
f  Schedrovitsky G.P. Concerning the analysis of initial hriniciples and conceptions of formal logic // Systematics. Vol. 5. 1967. N 2. (Переклад роботи 1966 е).
 g * Лефевр Я / 4., Щедровицький Г. П., Юдін 3. Г. «Природне» і «штучне» в семіотичних системах // Семіотика і східні мови. М., 1967. {С. 50-56 наст. з /].}.
 
a Щедровицький Г. П. Система педагогічних досліджень (методологічний аналіз) // Педагогіка і логіка. М., 1968.

 Кінець сторінки 721

? Початок сторінки 722 ?

b Щедровицький Г. П. До аналізу структури, підстав і методу евристики // IV Всесоюз. симпозіум з кібернетики. Матеріали симпозіуму. Тбілісі, 1968.
с Щедровицький Г. П. Моделі нових фактів для логіки // Питання філософії. 1968. № 4.
d  Schedrovitsky G.P. Concerning the analysis of initial hriniciples and conceptions of formal logic // General Systems. Vol. XIII. 1 968. (Переклад роботи 1966 е).
е Scedrovickij G.P. Methodologische Bemerkungen zum Problem einer typologischen Klassifikation der Sprachen // Linguistics. 1968. N42. (Переклад роботи 1965 b).
 f * Щедровицький Г. П. Лінгвістика, психолінгвістика, теорія діяльності // Теорія мовної діяльності. М., 1968. {С. 360-366 наст, изд.}.
 
 a * Щедровицький Г. П. Проблема об'єкта в системному проектуванні // Друга Всесоюз. конференція з технічної кібернетики. Тез. доп. М., 1969. {С. 399-400 наст. изд.}.
b Щедровицький Г. П. Методологічний сенс проблеми лінгвістичних універсалій // Мовні універсалії і лінгвістична типологія. М., 1969.
 
  Щедровицький Г. П. 0 системі педагогічних досліджень (методологічний аналіз) // Оптимізація процесів навчання у вищій і середній школі. Душанбе, 1970.
 
a Щедровицький Г. П. Значення як конструктивні компоненти знака // Питання семантики. Тез. доп. М., 1971.
b Щедровицький Г. П. Людина і діяльність в інженерно-психологічних дослідженнях // Проблеми інженерної психології. Вип. 1. М. +1971.
с Щедровицький Г. П. Розуміння як компонента дослідження знака // Питання семантики. Тез. доп. М., 1971.
d Щедровицький Г. П. 0 типах знань, одержуваних при описі складного об'єкта, що об'єднує «парадигматику» і «синтагматике» // Актуальні проблеми лексикології. Доп. лінгвіст, конф. Ч. 1. Томськ. Тисяча дев'ятсот сімдесят один.

 Кінець сторінки 722

? Початок сторінки 723 ?

e Щедровицький Г. П. «Логічне» і «лінгвістичне» в знаках (до характеристик е матеріал а термінологічної роботи) // Семіотичні проблеми мов науки, термінології та інформатики. Ч. 1. М., 1971.
f Щедровицький Г. П. До проблеми існування термінів в тексті і в парадигматических системах // Семіотичні проблеми мов науки, термінології та інформатики. Ч. 2. М., 1971.
g Щедровицький Г. П. Значення і знання // Актуальні проблеми лексикології. Тез. доп. Ч. 2. Новосибірськ, 1971.
h Щедровицький Г. П. Діяльність і поняття діяльності // Матеріали IV Всесоюз. з'їзду Товариства психологів. Тбілісі, 1971.
i Schedrovitsky G.P. Configuration as a method of construction of complex knowledge // Systematics. Vol. 8. 1971. N 4.
j Щедровицький Г. П. Проблема співвідношення логічних і психологічних досліджень мислення в історії радянської психології // Матеріали IV Всесоюз. з'їзду Товариства психологів. Тбілісі, 197К
 
a Щедровицький Г. П. Цілі і продукти термінологічної роботи (методологічні замітки про процеси становлення термінологічної діяльності) // Актуальні проблеми лексикології. Новосибірськ, 1972.
b Stschedrowitzky G.P. Die Struktur des Zeichens: Sinn und Bedeutung // Ideen des exakten Wissens. Wissenschaft und Technik in der Sowjetunion. 1972. N 12.
 
 a * Щедровицький Г. П. Системно-структурний підхід в аналізі та описі еволюції мислення // Мислення і спілкування. Матеріали Всесоюз. симпозіуму. Алма-Ата, 1973. {С. 477-480 наст. изд.}.
b Щедровицький Г. П. Структура знака: смисли і значення // Проблеми лексикології. Мінськ, 1973.
c Щедровицький Г. П., Дубровський В. Я. Проблема об'єкта в системному проектуванні // Методологія дослідження проектної діяльності. Тез. повідом. Всесоюз. науч. конф. «Автоматизація проектування як комплексна проблема вдосконалення проектної справи в країні». Зб. 2. М., 1973.

 Кінець сторінки 723

? Початок сторінки 724 ?

d Щедрювіцкій Г. П., Надежін Р. Г. Про двох типах відносин посібників а в груповий діяльності дітей // Питання психології. 1973. № 5.
е Щедровицький Г. П., Якобсон С. Г. Нотатки до визначення понять «мислення» і «розуміння» // Мислення і спілкування. Матеріали Всесоюз. сімпоз. Алма-Ата, 1973.
 
 a * Щедровицький Г. П. Сенс і значення // Проблеми семантики. М., 1974. {С. 545-576 наст. изд.}.
 b * Щедровицький Г. П. Системне рух і перспективи розвитку системно-структурної методології. Обнінськ, 1974. {С. 57-88 наст, изд}.
 з * Щедровицький Г. П. Два поняття системи // Праці XIII Міжн. конгресу з історії науки і техніки. Т. 1а. М., 1974. {С. 228-232 наст, изд}.
d Щедровицький Г. П. Комунікація, діяльність, рефлексія // Дослідження речемислітельной діяльності. Алма-Ата, 1974.
e Щедровицький ГОЛ. Логіко-психологічний аналіз процедур і способів вирішення простих арифметичних задач // Психолого-педагогічні проблеми навчання і розвитку. Душанбе, 1974.
 
 a * Щедровицький Г. П. Автоматизація проектування та завдання розвитку проектувальної діяльності // Розробка та впровадження автоматизованих систем в проектуванні (теорія і методологія). М., 1975. (С. 401-436 наст. Изд.}.
 b * Щедровицький Г. П. Проблема історичного розвитку мислення // Генетичні і соціальні проблеми інтелектуальної діяльності. Алма-Ата, 1975. {С. 496-514 наст. изд.}.
 а * Щедровицький Г. П. Початкові уявлення і категоріальні засоби теорії діяльності (Додаток I до +1975 А '). {С. 233-280 наст. изд.}.
 а * Щедровицький Г. П. Загальна ідея методу сходження від абстрактного до конкретного (Додаток II до +1975 А ').
 e * Щедровицький Г. П. Категорії «процес - механізм» в контексті дослідження розвитку (Додаток III до +1975 А ").
 f * Щедровицький Г. П. Генетичне сходження (Додаток IV до +1975 А ').

 Кінець сторінки 724

? Початок сторінки 725 ?

 
  Щедровицький Г. П. Проблеми побудови системної теорії складного «популятівного» об'єкта // Системні дослідження. Щорічник 1975. М., 1976.
 
a Щедровицький Г. П., Щедровицький П. Г. Проблематізація і проблеми в процесах програмування вирішення завдань // Логіка наукового пошуку. Тез. доп. Свердловськ, 1977.
 
a Щедровицький Г. П. Методологічний підхід як засіб об'єднання знань з різних наукових предметів // Методологічні аспекти взаємодії громадських, природничих і технічних наук. Тез доп. М. - Обніск, 1978.
b АросьевДЛ., Астахов В. І., Щедровицький Г. П. Засоби і методи проектування річного циклу спортивної підготовки. Макет навчально-ділової гри // Звіт КНГ МОГІФК по темі № 05-139-21. 1978.
 
a Щедровицький Г. П. Комплексна організація науково-дослідних робіт як соціотехніческая систем а // Комплексний підхід до наукового пошуку: проблеми і перспективи. Ч. 2. Свердловськ, 1979.
b Поліванова С. Б., Щедровицький Г. П. Методологічна організація мислення і діяльності як умова і засіб комплексної організації НДР // Комплексний підхід до наукового пошуку: Проблеми і перспективи. Ч. 2. Свердловськ, 1979.
 
 a * Щедровицький Г. П. Принципи та загальна схема методологічної організації системно-структурних досліджень і розробок // Системні дослідження: Методологічні проблеми. Щорічник 1981. М., 1981. {С. 88-114 наст. изд.}.
b Щедровицький Г. П. Про два способи структурно-системного уявлення об'єктів // Машинні методи виявлення закономірностей. Рига, 1981.

 Кінець сторінки 725

? Початок сторінки 726 ?

 
  Shchedrovitsky C.P. Methodological organization of systems-structural research and development: principles and general scheme // General Systems. Vol. XXVII. 1982. (Переклад роботи одна тисяча дев'ятсот вісімдесят один a *).
 
a ЩедровіцкійГ. П. Організаційно-діяльнісна гра як нова форма організації колективної розумової діяльності // Методи дослідження, діагностики та розвитку міжнародних трудових колективів. М., 1983.
b Щедровицький Г. П. Сістемодеятельностний підхід в аналізі та оцінці місця і функцій природничо картин світу в сучасному світогляді // Наукова картина світу як компонент сучасного світогляду. Матеріали симпозіуму. М. Обнінськ, 1983.
 з * Щедровицький Г. П., Котельников СІ. Організаційно-діяльнісна гра як нова форма організації та метод розвитку колективної розумової діяльності // Нововведення в організаціях. Праці семінару. ВНДІ системних досліджень. М., 1983. {С. 115-142 наст. изд.}.
 
* Щедровицький Г. П. Синтез знань: проблеми і методи // На шляху до теорії наукового знання. М., 1984. {С. 634-666 наст. изд.}.
 
a Ойзерман М. Т., Рац М. В., Щедровицький Г. П. Наукові та практичні питання створення проектів, ефективно реалізуються з точки зору інженерних вишукувань // Проблеми методології та технології інженерних вишукувань. М., 1985.
b Наградова Е. Я., Щедровицький Г. П. Категорії складності вишукувальних робіт як об'єкт досліджень з сістемодеятельностной точки зору // Проблеми методології та технології інженерних вишукувань. М., 1985.
с Shchedrovitsky C.P. Methodological organization of systems-structural research and development: principles and general scheme // Systems Research, II. Methodological Problems. 1985. (Переклад роботи одна тисяча дев'ятсот вісімдесят один a *).

 Кінець сторінки 726

? Початок сторінки 727 ?

 
 a * Щедровицький Г. П. Схема миследіяльності - системно-структурний будова, сенс і зміст // Системні дослідження. Методологічні проблеми. Щорічник 1986. М., 1 987. {С. 281-298 наст. изд.}.
b Щедровицький Г. П. Методологічний підхід як засіб об'єднання знань з різних наукових предметів // Методологічні аспекти взаємодії громадських, природничих і технічних наук. Тез. доп. і вист. Ч. I-II. М. Обнінськ, 1987.
 
* Щедровицький Г. П. Методологічний сенс опозиції натуралістичного і сістемодеятельностного підходів // Питання методології. 1991. № 2. {С. 143-154 наст. изд.}.Шляхи та засоби синтезу різних знань про об'єкт | Модель-конфігуратор | Структурні моделі та формальні знання - принципово різні елементи наукового предмета | РОЗВИТОК. Вчення. ГРА | I. Різноманіття характеристик гри. Проблеми вихідного визначення | II. Гра в системі трансляції діяльності та навчання | III. Схеми вивчення гри як системи взаємозв'язків і взаємовідносини | IV. Схеми вивчення гри як діяльності | V. Засвоєння і розвиток | VI. Знову: що таке гра? |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати