На головну

Креслення друкованої плати (деталі)

  1. I. Розрахунок базової заробітної плати
  2. II. Розмір, умови і строки внесення плати за користування водним об'єктом
  3. IV. Їжа, пиття, паливо та інші виплати в натуральній формі.
  4. Аналіз оплати праці працівників.
  5. Аналіз середньої заробітної плати
  6. Аналіз фонду заробітної плати
  7. Апаратне забезпечення додрукарської підготовки

ГОСТ 2.417-90 встановлює основні правила виконання креслень друкованої плати - деталі. Креслення виконують в масштабах 1: 1;

2: 1; 4: 1; 5: 1; 10: 1. Розміри всіх елементів креслення вказують відповідно до ГОСТ 2.307-68, а також за допомогою сіток, в прямокутної і полярної системах координат.

Координатну сітку наносять тонкими суцільними лініями з кроком 1,25 або 2,50 мм. Координатну сітку з кроком, з числа рекомендованих нумерують поспіль або через певні інтервали. За нуль приймають центр крайнього лівого нижнього отвору або нижній лівий кут плати. Розміри отворів, їх кількість, розміри зенковок і інші відомості поміщають в таблиці на полі креслення. Рекомендована форма таблиці приведена на рис. 1.

 30 30 30 30 30

 Умовне позначення отворів  діаметри отворів  Наявність металліза-ції в відпові-рстіях  Діаметри контакт-них отворів  Количес-тво отворів
       
       

Мал. 1. Форма таблиці

На платі отвори показують спрощено - однієї окружністю (без кола зенковки і контактної площадки). Щоб їх розрізняти, використовують умовні позначення (рис. 2.)

 Діаметр, мм  0,6  0,8  1,0  1,3  1,5
 Умовне позначення отворів

Мал. 2. Умовні позначення отворів

Центри отворів розташовують у вузлах координатної сітки. Отвори, відстані між якими кратні кроку координатної сітки, мають у своєму розпорядженні в її вузлах, інші - згідно настановних розмірів.

Якщо установчі розміри навісних елементів не кратні кроку координатної сітки, то один отвір розташовують у вузлі координатної сітки, а решта задають розмірами, безпосередньо на зображенні плати (рисунок 3а) або виносному елементі.

(Рис. 3б).

Мал. 3. Позначення отворів на координатної сітки

Виносної елемент використовують для полегшення читання креслення. При виборі габаритних розмірів друкованих плат слід керуватися лінійними розмірами, встановленими ГОСТ 10317-79. На зображенні друкованої плати провідники, екрани, контактні площадки та інші друковані елементи штрихують.

Допускається зачернять зображення друкованих провідників і елементів при виконанні креслень бескопіровочним методом.

Провідники, ширина яких на кресленні менше 2 мм, зображують суцільною потовщеною лінією, яка дорівнює приблизно двом толщинам контурних ліній. Допускається зображати суцільний потовщеною лінією провідники шириною 2 мм і більше, якщо їх дійсна ширина обумовлена ??в технічних вимогах.

Над основним написом розміщують технічні вимоги, які складають, групуючи близькі за характером в наступній послідовності:

а) спосіб виготовлення плати;

б) позначення матеріалу струмопровідного шару або ізоляційних ділянок і товщині шарі;

в) крок координатної сітки;

г) допустимі відхилення обрисів провідників, контактних майданчиків і інших друкованих елементів від заданих кресленням;

д) ширина друкованих провідників;

е) найменша відстань між провідниками;

ж) вимоги і підрізування і зміщення контактних майданчиків;

е) вказівки про покриттях;

і) вказівки про маркування і таврування.

На кресленнях друкованих плат допускається:

- Наносити позиційні позначення електро- і радіоелементів;

- Вказувати сторону установки навісних елементів написом, що поміщається над зображенням;

Найбільш поширений матеріал для друкованих плат - фольгований склотекстоліт СФ-2-50 ГОСТ 10316-78 товщиною 0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 мм. Застосовується також гетинакс, облицьований з одного і двох сторін фольгою (ГФ1 і ГФ2).

Приклад: Склотекстоліт СФ-2-50-1,5

ГОСТ 10316-78

Ізолента ПВХ двосторонній. Товщина фольги -50 мкм, товщина матеріалу - 1,5 мм.

Приклад оформлення креслення друкованої плати наведено в додатку В.
Основи проектування 4 сторінка | Основи проектування 5 сторінка | Основи проектування 6 сторінка | Основи проектування 7 сторінка | Основи проектування 8 сторінка | Основи проектування 9 сторінка | Основи проектування 10 сторінка | УДК 634.2 | Основні положення ЕСКД і стандартів ЕСКД РЕВ | Виробів і конструкторських документів |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати