Головна

Необхідна ознака збіжності

  1. C) дається приклад країни, успішно поєднати у своїй правовій системі ознаки романо-германський системи права із загальним правом.
  2. I. Ознаки порівняння рядів
  3. IV. Інтегральний ознака Коші
  4. А. Загальні ознаки.
  5. антропометричні ознаки
  6. Б. Специфічні ознаки.
  7. Бінокулярні ознаки віддаленості і глибини

Теорема. Якщо ряд сходиться, то межа його загального члена  при  дорівнює нулю: .

Доведення. Уявімо  -й член як  . Оскільки ряд сходиться, то  , тому .

Приклад. Перевірити виконання необхідного ознаки збіжності ряду .

Рішення.  , Тобто необхідна ознака збіжності виконується.

зауваження. Слід зазначити, що умова  є необхідним, але не є достатньою умовою збіжності ряду.
Властивості визначеного інтеграла | Визначений інтеграл із змінною верхньою межею | Формула Ньютона-Лейбніца. | Невласні інтеграли з нескінченними межами інтегрування | Обчислення площ плоских фігур за допомогою визначеного інтеграла. Приклади. | Поняття про диференціальному рівнянні. Загальне і приватне рішення. Завдання Коші. Завдання про побудову математичної моделі демографічного процесу. | Розглянемо деякі типи диференціальних рівнянь 1-го порядку. | Однорідні диференціальні рівняння 1-го порядку. | Лінійні диференціальні рівняння 1-го порядку. | Визначення числового ряду. Збіжність числового ряду. Необхідна ознака збіжності рядів (довести). Приклади. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати