Головна

Властивості збіжних рядів

  1. I. Ознаки порівняння рядів
  2. II. ЕЛЕКТРИЧНИЙ ДИПОЛЬ. Дипольниммоментом СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНИХ ЗАРЯДІВ
  3. III. Психічні властивості особистості - типові для даної людини особливості його психіки, особливості реалізації його психічних процесів.
  4. XI. Пристосування ТА ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ, властивості. Здібностей та обдарувань АРТИСТА
  5. А. Властивості і види рецепторів. Взаємодія рецепторів з ферментами і іонними каналами
  6. Абсолютні, відносні та середні показники рядів динаміки
  7. Акустичні властивості фрикційного контакту

1. якщо ряд  сходиться і має суму  , То і ряд  (Отриманий множенням даного ряду на число  ) Також сходиться і має суму .

2.якщо ряди и  сходяться і їх суми дорівнюють и  , То і ряд  також сходиться і його сума дорівнює .

3. Якщо ряд сходиться, то сходиться і ряд, отриманий з даного шляхом відкидання (або приписування) кінцевого числа членів. Тому суму ряду (13.3) можна представити у вигляді:  , де  - Залишок ряду (після відкидання перших  членів): .

4.Для того, щоб ряд (13.1) сходився, необхідно і достатньо, щоб при  залишок ряду наближався до нуля, т. е. щоб .
Економічний сенс певного інтеграла. | Властивості визначеного інтеграла | Визначений інтеграл із змінною верхньою межею | Формула Ньютона-Лейбніца. | Невласні інтеграли з нескінченними межами інтегрування | Обчислення площ плоских фігур за допомогою визначеного інтеграла. Приклади. | Поняття про диференціальному рівнянні. Загальне і приватне рішення. Завдання Коші. Завдання про побудову математичної моделі демографічного процесу. | Розглянемо деякі типи диференціальних рівнянь 1-го порядку. | Однорідні диференціальні рівняння 1-го порядку. | Лінійні диференціальні рівняння 1-го порядку. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати