Головна

Окружність в прямокутної диметром

  1. Рух частинки в сферично симетричною прямокутної потенційної ями.
  2. Заміна еліпса овалом в прямокутної діметріческой проекції за допомогою циркуля і лінійки
  3. Заміна еліпса овалом в прямокутної ізометричної проекції за допомогою циркуля і лінійки
  4. Мікрочастинка в одновимірної прямокутної потенційної ямі
  5. Нарізування прямокутної та трапецеїдальної різьби
  6. окружність
  7. окружність

У прямокутної діметріческой проекції так само, як в прямокутній ізометрії, малі осі всіх трьох еліпсів розташовані по напрямку тієї аксонометрической осі, яка відсутня в площині, що містить еліпс.

На рис.9.9 показані еліпси, що належать отдельнмм координатним площинам, і вказані розміри їх осей. У еліпса, розташованого в площині x'0'z ', велика вісь дорівнює 1,06 D., мала - 0,94 D.

Еліпси, що належать координатним площинам x ? Про ? y ? и z'Oy ' за розміром і формою однакові. Великі осі цих еліпсів рівні 1,06 D, малі - 0,35 D.

На ріc.9.9 дано побудова діметріческая овалу для окружності діаметра D, розташованої в площині x'O ? z ?

 рис 9.9

Проводять осі діметріческой проекції x ? y ? z ?, потім через точку Про проводять пряму, перпендикулярну до осі у ', і на ній відкладають велику вісь еліпса АВ. Малу вісь еліпса CD відкладають на осі у! Відрізки ОМ = ON = OK = ОЕ рівні радіусу даної окружності. Точки М, N, К і Е будуть точками сполучення дуг овалу. Точки Oi, Oi, Оз і 04 будуть центрами дуг радіусів кіл, з яких складається овал.

На рис.9.10 наведено побудову діметріческая овалів, які вигідно відрізняються еліпси, для кіл, розташованих в площинах Н і W, Ці овали однакові за формою і величиною. Мала вісь має напрямок тієї аксонометрической осі, яка відсутня в площині, що містить еліпс, велика вісь до неї перпендикулярна.


 рис 9.10

 119

Послідовність побудови така (рис 9.11, а): від центру О 'на продовженні малої осі еліпса відкладаємо розмір 1,06 D (величину великий осі). Отримуємо точку O1- Центр нижньої дуги радіуса R, З точки Про2 цим же радіусом проводимо верхню дугу овалу. Від точок А і В відкладаємо розміри малої осі, зменшеною в чотири рази, тобто EF / 4. З отриманих центрів Оз, Про4 проводимо дуги радіуса R1= O'E / 2. Точки сполучення 5 і 6 знаходимо, поєднуючи прямий точки O1 і Про4(Про2 і Про4) і

продовжуючи цю пряму до перетину з дугою.

Побудова овалу в площині W (рис 9.11 б) аналогічно побудові овалу в площині Н.

а рис.9.11

 
Пряма т паралельна площині a, якщо в площині a можна провести пряму п, паралельну т. | Відрізок прямої проектується в натуральну величину лише в тому випадку, коли він паралельний площині, на яку він проектується. | Відстань від точки до площини визначається величиною відрізка перпендикуляра, опущеного з точки на площину. | Відстань між площинами визначається величиною відрізка перпендикуляра, опущеного з точки, взятої на одній площині, на іншу площину. | Спосіб нормальних перетинів | Спосіб тріангуляції (спосіб трикутників) | Загальні відомості | показники спотворення | Прямокутна ізометрична проекція | Прямокутна діметріческая проекція |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати