Головна

Перетин двох площин загального положення

  1. I. Загальні положення
  2. II. Основні положення
  3. II. Основні теоретичні положення
  4. II. Основні теоретичні положення
  5. II. Основні теоретичні положення
  6. II. Основні теоретичні положення
  7. II. Основні теоретичні положення

Розглянемо загальний випадок побудови лінії перетину двох площин (ріс.3.47).

Мал. 3.47

Одна з пересічних площин (b) задана двома пере-Сека прямими (АВ C ВС). Друга площина (g) задана двома паралельними прямими (DE || FG). В результаті взаємного перетину площин b і g отримана пряма K1K2 (BCg == K1K2). Для визначення положення точок K1 і К2 візьмемо дві допоміжні фронтально - проектують площині a1 і a2 перетинають і площину b, і площину g. При перетині площиною a1 площині b утворюється пряма з проекціями 1 "2" і 1 ? 2 '. При перетині площиною a1 площині g утворюється пряма з проекціями 3 "4" і 3'4 '. Перетин ліній12 і 34 визначає першу точку K1 лінії перетину площин b і g.

Ввівши фронтально-проецирующую площину a2, отримуємо в її перетині з площинами b і g прямі з проекціями 5 "б", 5'б 'і 7 "8", 7'8'. Ці прямі, розташовані в плоскостіa2,в

своєму перетині визначають другу точку К2 лінії перетину b і g. Отримавши проекції K1"І К2"Знаходимо на слідах a1v "і a2v "проекції K1"І К2". Проекції K1"До2?? і K1'K2'Є проекціями шуканої прямої перетину площин b і g.
Пряма, паралельна фронтальній площині проекції на- | Взаємне положення двох прямих на комплексному кресленні | Побудова на кресленні натуральної величини відрізка прямої загального положення та кутів нахилу прямої до площин проекцій | Точка на прямій. Проектування прямого кута. Сліди прямої. | Завдання і зображення площині на кресленні | сліди площини | Взаімопрінадлежності точки і прямої площині. Прямі особливого положення. | Положення площин щодо площин проекцій | Перетин прямої лінії з площиною, перпендикулярної до однієї або двох площинах проекцій | Побудова лінії перетину двох площин |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати