Головна

сліди площини

  1. Аналіз загального рівняння площини і побудова площин
  2. Аналіз стійкості системи по розташуванню коренів характеристичного рівняння на комплексній площині
  3. БЕСІДА П'ЯТА Про засади заповнення картинної площини
  4. Введення в систему Н, V однієї додаткової площині проекції
  5. Векторне і нормальне рівняння площині
  6. Вертикальним називається розріз при січної площини, перпендикулярної горизонтальній площині проекцій.
  7. Взаємне розташування площини і прямої в просторі

Більш наочно площину може бути зображена за допомогою прямих, за якими вона перетинає площині проекції.

На рис. 3.6 деяка площину a задана двома пересічними прямими АВ і СВ. для побудови прямої, по якій площина р перетне площину Н, досить побудувати дві точки, які належать одночасно площинах а і Н. Такими точками служать сліди прямих АВ і СВ на площині Н, тобто точки перетину цих прямих з площиною Н.

Мал. 3.6 Рис. 3.7 Рис. 3.8

Побудувавши проекції цих слідів і провівши через точки Mi 'і М2 'Пряму, отримаємо горизонтальну проекцію лінії перетину площин a і Н, Лінія перетину площин a і V визначається фронтальними слідами прямих АВ і СВ.

Прямі, за якими деяка площину перетинає площині проекцій, називаєтьсяслідами цієї площини на площинах проекцій.

Пряма, через яку площину a (рис. 3.7, 3,8) перетинає горизонтальну площину проекцій Н -горизонтальний слідплощині a і позначається aн.

Пряма, через яку площину a перетинає фронтальнуюплоскость проекції V,- Фронтальний слід площини a, який позначається aV. Точка перетину aн и aV на осі Х називається точкою сходу слідів и позначається Хa

Слід площині на площині проекції зливається зі своєю проекцією на цій площині, отже, aн = aн ', де aн' горизонтальна проекція горизонтального сліду площини a; фронтальна проекція цього сліду розташовується на осі X.

Фронтальний слід площини a aV- = Av ??, де av '' - фронтальна проекція фронтального сліду площини а; горизонтальна проекція цього сліду розташовується на осі X.

 На кресленні площину може бути, задана проекціями її слідів (рис. 3,9). Такий креслення наочний і являє зручність при деяких побудовах.

Якщо розглядати площину a в системі H, V, W, то в загальному випадку площина a перетинає осі X, Y, Z. Така площина називається площиною загального положення aw - профільний слід площини a

aw = aw ' "

Рис.3.9 Хо, Yo, Zo- точки сходу слідів

площині a
ВСТУП | паралельне проектування | Проектування точки на дві площини проекції | Проектування точки на три площини проекції | Проектування відрізка прямої ЛІНІЇ | Якщо пряма в просторі паралельна будь - якої площини проекції, то така пряма називається прямою приватного положення. | Пряма, паралельна фронтальній площині проекції на- | Взаємне положення двох прямих на комплексному кресленні | Побудова на кресленні натуральної величини відрізка прямої загального положення та кутів нахилу прямої до площин проекцій | Точка на прямій. Проектування прямого кута. Сліди прямої. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати