Головна

ВСТУП

  1. I. Вступ до проблеми: лінгвістичний і семіотичний підхід в семантиці
  2. III. Дидактичний введення вихідної «рамки» рефлексії
  3. Lt; II> Поетика сюжетів Введення
  4. А. Мейе «Введення в порівняє, вивчення і.-е. мов », 1-е рус. изд.
  5. ВСТУП
  6. Вступ
  7. Вступ

У число дисциплін, що складають основу інженерної освіти, входить нарисна геометрія. Деякі ідеї нарисної геометрії були розроблені ще в 1б-17в. в., але в самостійну науку нарисна геометрія оформилась в кінці 18в, у зв'язку із збільшеними потребами інженерної практики.

У 1798 році французький інженер Гаспар Монж опублікував свою працю, «Нарисна геометрія» який ліг в основу проекційного креслення.

У російських навчальних закладах систематичне викладання нарисної геометрії почалося з 1810 року спочатку на французькому, а потім і на російській мові, У 1821 році професор Я, с. Севастьянов видає курс «Основи нарисної геометрії».

У 1855 році професором А. х. Ребером написана книга з теорії проекції з числовими відмітками.

Видатний внесок у теорію геометрії внесли російські математики Н І. Лобачевського (1792-1856 р.р.) і Л. л. Чебишев (1821-1894 р г,). Надалі розвиток нарисної геометрії як науки і навчальної дисципліни; належить багатьом радянським вченим і педагогам.

Предмет вивчення нарисної геометрії - розробка методів побудови та читання креслень, а також методів рішення на кресленнях геометричних задач, пов'язаних з оригіналом.

Правила побудови зображень, що викладаються в нарисної геометрії, засновані на методі проекції.

Умовні позначення І СИМВОЛІКА

Для короткої записи геометричних пропозицій, алгоритмів розв'язання задач і т. Д. Використовується геометричний мову. 1. Точки позначаються великими латинськими літерами:

A, B, C, D ...

арабськими цифрами: 1, 2, 3,4 ...

послідовність точок: A1, A2, Аз.

 2. Лінії, довільно розташовані по відношенню до площин проекції, позначаються малими буквами латинського алфавіту: а, b, с, d ...

3. Кути - малими літерами грецького алфавіту: ф, ц, р, v.

4. Площини - малими літерами грецького алфавіту: a, b, g, e, s.

5. Поверхні - великими літерами українського алфавіту:

циліндр - Ц, конус - К ...

6. Площина проекцій

горизонтальна - Н, фронтальна- V, профільна- W,

7. Можливе позначення площин проекцій - рядкової буквою грецького алфавіту -p; горизонтальна - p1, фронтальна - p2. профільна - p3.

8. Осі проекцій - малими літерами:

о- початок координат;

х- вісь абсцис;

у- вісь ординат;

z- вісь аплікат.

9. Проекції точок:

на горизонтальну площину Н А ', В', С ',
 на фронтальну площину V- А ", В", С "...
 на профільну площину W- А///, В///, З///...

10. Проекції ліній - по проекція точок, що визначають лінію; крім того, горизонтальне h; фронталь-f; профільна лінія-р.

 
Проектування точки на дві площини проекції | Проектування точки на три площини проекції | Проектування відрізка прямої ЛІНІЇ | Якщо пряма в просторі паралельна будь - якої площини проекції, то така пряма називається прямою приватного положення. | Пряма, паралельна фронтальній площині проекції на- | Взаємне положення двох прямих на комплексному кресленні | Побудова на кресленні натуральної величини відрізка прямої загального положення та кутів нахилу прямої до площин проекцій | Точка на прямій. Проектування прямого кута. Сліди прямої. | Завдання і зображення площині на кресленні | сліди площини |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати