На головну

Основні можливості.

  1. B. Основні ефекти
  2. I. Основні завдання
  3. I. Основні завдання ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ
  4. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 1 сторінка
  5. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 2 сторінка
  6. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 3 сторінка
  7. I. Основні лінії зв'язку педагогіки з соціологією. Мікро- та макроанализ 4 сторінка

Арифметика.

Знайомство з роботою Математики почнемо з виконання найпростіших арифметичне-тичних обчислень. Ось яку команду слід ввести з клавіатури, щоб скласти 35 и 21:

35 + 21

А ось яку команду, щоб відняти 21 з 35:

35 - 21

Для того, щоб помножити 35 на 21, Можна ввести вираз 35 * 21 або вираз 35 21, В якому числа 35 и 21 відокремлено пропуском

35 * 21

Для того, щоб розділити 35 на21, Слід ввести вираз 35/21

Тут доречно зауважити, що Математика підтримує формат раціональних чисел, хоч би якими великими були чисельник і знаменник нескоротного дробу, тобто раціональне число не перекладається в десяткову дріб. Щоб знайти (наближене) вираз раціонального числа у вигляді десяткового дробу, слід виконати команду

N [35/21]

За замовчуванням, команда N виводить на екран 6 значущих цифр результату. Якщо потрібно більше цифр, то потрібно змінити попередню команду, вказавши, скільки значущих цифр треба вивести на екран:

N [35/21, 17]

Піднесення до степеня виконується за допомогою команди 35 ^ 21:

35 ^ 21

Всі цифри результату вірні, хоч би які були великі підставу і показник ступеня, якщо вони цілі числа. Розглянуті арифметичні операції можна проводити і з раціональними числами

5/7 + 3/5

Арифметичні обчислення в форматі дійсних чисел, на відміну від обчислень в форматі цілих і раціональних чисел, наближені, як в звичайному калькуляторі, але з тією суттєвою різницею, що користувач може задавати будь-яку кількість значущих цифр дійсного числа. Речові числа представляються у вигляді a.b, де a - ціла частина, а b - дрібна частина числа, розділені крапкою, а не комою:

22.6457543 / 32.2360755

Якщо виробляються арифметичні операції над числами, одне з яких речовий, то результат обчислюється наближено і представляється як дійсне число

Для того, щоб ввести більш складні арифметичні вирази, можна скористатися круглими (і тільки круглими) дужками:

((5/7) ^ 5 + 7) ^ 3

Витягти квадратний корінь з числа k можна, або обчисливши вираз Sqrt [k]. Cледует пам'ятати, що якщо k ціле або раціональне число, то обчислення відбудеться тільки в разі, коли k точний квадрат цілого або раціонального числа:

Sqrt [529]

Якщо спробувати вирахувати, наприклад,

Sqrt [2]

то обчислення не відбудеться, тому що "Математика" зберігає формат чисел в процесі обчислень. Це дозволяє проводити в "Математики" символьні обчислення:

Для того, щоб обчислити  наближено, слід забезпечити число 2 точкою, тобто перейти до речових числах

Sqrt [2.]

або вдатися до допомоги команди N:

N [Sqrt [2]]

Для деяких часто зустрічаються в математичних перетвореннях ірраціональних чисел в "Математики" закріплені спеціальні позначення. Так, число p позначено через Pi. Природно, що можна дізнатися будь-яке число знаків у p

N [Pi, 100]
Введення в MathCAD. | Вхідна мова системи MathCAD. | Формульний редактор. | Можливості символьного процесора (Symbolic) | Приклади програмування. | Вступ. | інструментальна панель | Програмування в середовищі Matlab 5. | Аналіз. | Чисельні методи. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати