На головну

Основні галузі застосування комп'ютерів.

  1. Адсорбція. Основні закономірності адсорбції
  2. Алгоритм застосування засобу Подбор параметра
  3. Визначення економіко-математичного моделювання. Види моделей. Основні етапи моделювання
  4. Виникнення та основні етапи розвитку реферування
  5. Виникнення та основні етапи розвитку реферування: період СРСР
  6. Виникнення та основні етапи розвитку реферування: світова практика
  7. Витоки вітчизняної системи реферування: основні характеристики Державної системи науково-технічної інформації

Застосуваня комп'ютерів можна узагальнити до трьох основних напрямків [7, c. 10]:

1. Створення принципово нових знарядь виробництва "оживленням" машин і механізмів, тобто вбудовуванням автоматичних інформаційно-переробних пристроїв у механічні системи (роботобудування, виробництво устаткування з числовим програмним керуванням, обробних центрів та ін.).

2. Автоматизація управління цілісними технологічними системами (автоматизація біотехнології, технології зв'язку, здобуття та застосування ядерної енергії та ін.).

3. Автоматизація різних соціально-комунікативних процесів (планування та управління суспільним виробництвом, конторської праці наукових досліджень, освіти, торгівлі та інших видів послуг, криміналістики, охорони довкілля, особистої роботи і побуту).

Останній напрямок застосування ОТ прийнято називати інформатикою. Він є найперспективнішим, оскільки саме в соціальному середовищі використання комп'ютерів дає найбільший ефект.

Наприклад, використання інформаційних технологій (ІТ) у сфері управління на основі автоматизованих систем дає змогу на 10-30 % знизити трудомістскість управлінських операцій, в 2-5 разів прискорити прийняття рішень. Впровадження ІТ дає змогу зменшити чисельність певних категорій управлінського персоналу на 25-30 %. А в основному виробництві ІТ скорочують попит до 75 % на робітників масових професій, збільшуючи потребу в робітниках експлуатаційниках і наладчиках засобів та систем автоматизації.

Основні сфери застосування комп'ютерів подано в табл. 1. [12, c. 9].

Таблиця № 1. Застосування комп'ютерів.

Загальні сфери застосування Підготовка текстів і документів; перевірка орфографії; переклад текстів; планування персональної діяльності; поштові послуги; телефонні послуги; глобальні комп'ютерні мережі.
Медицина та освіта Експертні системи; медична апаратура; бази даних; навчання, тренування та контроль знань.
Бізнес Бухгалтерія; складський облік; комунікації; реклама; ділова графіка та презентації; управління підприємствами; банківська справа.
Техніка і наука Інженерна графіка; архітектура; радіоелектроніка та схемотехніка; управління технологічними процесами; автоматизація експерименту; інженерні та наукові розрахунки; геодезія та картографія; системи навігації; захист інформації; військові завдання.
Журналістика, живопис, мультимедіа Комп'ютерний живопис; об'ємні зображення; комп'ютерна мультимлікація; відеомонтаж; віртуальна реальність; створення музики; аудіостудія; журналістика; підготовка та макетування друкованих видань.
Побут та дозвілля Облік фінансів; системи допомоги; комп'ютер у домашньому господарстві; музика в домі; комп'ютерні ігри; зв'язок із зовнішнім світом.

Контрольні питання

1. На які етапи поділяють історію розвитку обчислювальної техніки? Охарактеризуйте їх.

2. З чим пов'язаний другий етап у розвитку обчислювальної техніки?

3. Що лежить в основі зміни поколінь обчислювальної техніки?

4. Коротко охарактеризуйте кожне покоління комп'ютерів.

5. Які основні вимоги висувають до програм?

6. Що таке комп'ютер? З яких основних пристроїв він складається?

7. З яких пристроїв складається процесор?

8. Як поділяється пам'ять комп'ютера?

9. Назвіть основні напрямки застосування комп'ютерів.

   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   Наступна

Предмет інформатики та її структура. | Блок № 1. | Комп'ютер та його складові. | Носії інформації, форми і способи подання інформації. | Інформація й шум та їх взаємоперетворення. | Кодування повідомлень, за допомогою яких передається інформація. | Властивості інформації. | Ціна та цінність інформації. | Інформаційні процеси. | Коротка історія розвитку обчислювальної техніки. |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати