На головну

Hd-ДІАГРАМА ВОЛОГОГО ПОВІТРЯ

  1. J-d діаграми вологого повітря
  2. Атмосфера і забрудненість атмосферного повітря
  3. атмосферного повітря
  4. ВОЛОГОГО ПОВІТРЯ
  5. Вплив розрахункової температури зовнішнього повітря на типорозмір кондиціонера.
  6. Вплив ступеня іонізації повітря на організм людини

Дана діаграма дозволяє найбільш просто і швидко визначати параметри вологого повітря.

У Hd-діаграмі (рис. 27, а) по осі абсцис відкладається влагосодержание d (г / кг сухого повітря), а по осі ординат - ентальпія Н (кДж / кг сухого повітря) вологого повітря. Лінії d = const розташовуються вертикально, а лінії H = const - під кутом 450 (Так як діаграма побудована в косокутній системі координат з кутом між осями 1350).

Лінії j = const є розбіжні криві опуклістю вгору. Лінія насичення j = 100%, що характеризує стан насиченого вологого повітря, ділить діаграму на дві частини: вище лінії розташована область ненасиченого вологого повітря, вона є основною, робочою частиною діаграми, нижче - область пересичені вологого повітря (тут надмірна волога знаходиться в крапельному стані, і до цієї області Hd-діаграми не можна застосовувати отримані вище математичні залежності).

 
 

Мал. 27. Схематичне зображення: а - Hd-діаграми вологого повітря.

Діаграма побудована для барометричного тиску 745 мм рт. ст., але може використовуватися і при невеликих відхиленнях. Будь-яка точка на діаграмі позначає певний фізичний стан вологого повітря.

 
 

Мал. 27. Схематичне зображення: б - діаграми до вирішення прикладу.

Діаграма дозволяє по відомим t і j знайти значення Hd, rв.п, Tp. Визначення цих величин для точки К показано на Hd-діаграмі.

Процес нагрівання вологого повітря відбувається при постійному влагосодержании d (вертикальна лінія АВ), а кількість витраченої при цьому теплоти визначається за різницею ентальпій в точках В і А.

Процес зволоження вологого повітря (сушіння будь-яких матеріалів) пов'язаний зі збільшенням вологості повітря при постійній ентальпії. Для цього випадку зміна стану вологого повітря на Hd-діаграмі зображено лінією ВС. При цьому теплота, віддана повітрям, витрачається тільки на випаровування вологи, а волога у вигляді пари надходить назад у вологе повітря і повертає теплоту випаровування. Отже, ентальпія вологого повітря в процесі зволоження не змінюється.

Контрольні питання і завдання. 1. Як отримати стан вологого повітря, відповідне точці роси? 2. Що називається абсолютною і відносною вологістю? 3. Як визначають відносну вологість повітря? 4. Що таке влагосодержание і ентальпія? 5. Як побудована Hd-діаграма вологого повітря? 6. На які галузі ділить Hd-діаграму лінія насичення (j = 100%)? 7. Який зміст вологи в повітрі при даній температурі показує лінія j = 100%? 8. Як за допомогою Hd-діаграми визначити всі параметри вологого повітря заданого стану? 9. Покажіть в Hd-діаграмі процес охолодження вологого повітря.

 
КОМПРЕСОРІВ | ДВИГАТЕЛЕЙ внутрішнього згоряння | ЦИКЛИ ГАЗОТУРБІННИХ УСТАНОВОК | ПОРШНЕВИХ КОМПРЕСОРІВ | RV- І Ts-діаграми ВОДЯНОГО ПАРА | Hs-ДІАГРАМА ВОДЯНОГО ПАРА | ПАРАМЕТРИ ВОДИ І ВОДЯНОГО ПАРА | ЦИКЛ Карно ДЛЯ ВОДЯНОГО ПАРА | цикл Ренкіна | цикл Ренкіна |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати