На головну

Сортування даних у списку

  1. I Реалізація простих і складних запитів до бази даних
  2. I. Сортування списку по рядках
  3. II. Сортування списку по стовпцях
  4. III. Робота з функціями Бази даних
  5. III. Етап кількісного та якісного аналізу даних
  6. Iquest; Використання панелі інструментів Бази даних та Запиту в режимі таблиці
  7. Iquest; Створення таблиць шляхом введення даних в таблицю

Рядки в списку можна сортувати за значеннями осередків одного або декількох стовпців. Рядки, стовпці або окремі осередки в процесі сортування переупорядочівать відповідно до заданого користувачем порядком сортування. Списки можна сортувати у зростаючому (від 1 до 9, від А до Я) чи спадному (від 9 до 1, від Я до А) порядку.

Для сортування рядків даних в одному стовпці:

1. Виберіть будь-яку клітинку в сортованому стовпці.

2. Натисніть кнопку  За зростанням або За зменшенням на панелі інструментів,в залежності від напрямку сортування.

Для сортування рядків за двома або більше стовпцями:

1. Виберіть будь-яку клітинку в сортованому списку.

2. Виберіть команду Сортування в меню дані.

3. Вкажіть стовпці сортування в полях Сортувати за ипотім по.

4. Виберіть інші параметри сортування та натисніть кнопку OK.

Примітка. Якщо сортування ведеться по кількох стовпців, то рядки з однаковими значеннями в стовпці, зазначеному в полі Сортувати за, Сортуються в порядку, визначеному стовпцем, зазначеним в поле потім по. Рядки з однаковими значеннями в перших двох стовпчиках упорядковано відповідно до колонки, вказаною в поле В останню чергу.

Для сортування місяців, днів тижня і списків, які потрібно впорядкувати в порядку, відмінному від алфавітного:

1. Вкажіть клітинку або діапазон комірок в сортованому списку.

2. Виберіть команду Сортування в меню дані.

3. Натисніть кнопку параметри.

4. У поле Порядок сортування за першим ключу виберіть порядок і натисніть кнопку OK.

5. Виберіть інші необхідні параметри сортування.

Примітка.Заданий на кроці 4 порядок сортування застосовується тільки для стовпця, зазначеного в полі Сортувати по. Щоб використовувати нестандартний порядок для сортування декількох стовпців, слід послідовно виконати кілька окремих угруповань для кожного з стовпців. Наприклад, щоб сортувати дані (спочатку по А, А потім по В), Спочатку проведіть сортування по стовпцю В, Задавши необхідний порядок сортування у вікніпараметри сортуванняи. Потім проведіть аналогічну сортування списку за стовпцем А.

Щоб відсортувати список в порядку, відмінному від алфавітного, наприклад при сортуванні організаційних даних, використовуйте для користувача порядок сортування.

 
Застосування операторів в формулах | Посилання на клітинку або на групу осередків | введення формули | Використання функцій | Категорії функцій Microsoft Excel | Помилки в формулах | Використання імен | Пошук залежних і впливають осередків | Приклади типів діаграм | створення діаграми |

© um.co.ua - учбові матеріали та реферати